You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Продукти
  3. Информационни точки moneo

Информационни точки moneo: обемът на данните

Подлежащи на мащабиране приложения чрез лицензиране на точки за данни и информация.

Чрез информационни точки moneo могат да се използват данните от свързани устройства и да се определят обеми от данни.

Информационна точка се отнася за информация, напр. измерена стойност. Чрез броя на информационните точки, могат да се мащабират поотделно размерът и сферата на приложенията.

 

Лицензи на moneo

Потърсете съвет от нашите експерти

Заедно ние ще направим Вашия проект успешен.

Уверени ли сте? Просто се свържете. Ние ще Ви придружаваме по Вашия път. За да отговори на Вашите изисквания, нашият екип за продажби на системи ifm ще Ви подкрепи от самото начало – от стратегическо консултиране до разработване на индивидуални софтуерни и хардуерни решения и съответното внедряване, както и допълнителни услуги.