You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Технически изисквания и информация – moneo

Приложение на moneo

Софтуерът moneo може да работи на различни крайни устройства и във виртуална среда. От една страна ifm предлага предварително конфигурирания хардуер за уреди на moneo (QHA210 и QHA300) или виртуалната машина moneo vAppliance (QVA200), на която е инсталиран предварително софтуерът. От друга страна, moneo се предлага само като софтуерно решение за инсталиране в Windows среда.

За да използвате софтуерните модули moneo, е необходимо да закупите съответните лицензи. В зависимост от изчислителната мощност, която предоставяте, могат да се очакват следните стойности на производителност от вашата moneo инсталация:

Клас на изпълнение Платформа Информационни точки
(скорост на потока на данни (стойности/сек.))
Изчислени стойности
(изчисл. стойности/сек.)
Брой на
навигационните възли
Брой на
смарт лимитите

Брой на
процесорни ядра 4,
тактова честота на процесора [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Windows
инсталатор

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Брой на процесорните ядра 8,
тактова честота на процесора [GHz] 3.0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.) За информация относно техническите изисквания, моля, щракнете върху каталожния номер.

Ако изберете moneo на уред moneo, вкл. интерфейс за управление AMS (Система за управление на уреди), можете да очаквате следните стойности на производителност от системите:

Номер на артикула Продукт Информационни точки
(скорост на потока на данни (стойности/сек.))
Изчислени стойности
(изчисл. стойности/сек.)
Брой на
навигационните възли
Брой на
смарт лимитите
QHA2101.) уред на
moneo
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) За информация относно техническите изисквания, моля, щракнете върху каталожния номер.

Моля, имайте предвид следното:

Съвместимост на moneo и главните модули на IO-Link Мастър на ifm

moneo е съвместим с всички главни модули на IO-Link Мастър на ifm, които комуникират чрез MQTT/JSON. Първото поколение главни модули на IO-Link Master (версия на фърмуера V1.n.n) не се поддържат, но те могат да бъдат актуализирани до по-нова версия с актуализация на софтуера.

Поддържат се следните серии:

  • Фърмуер на серията DataLine версия V2.0.n и по-нови
  • Фърмуер на серията CabinetLine версия V2.0.n и по-нови
  • Фърмуер на серията StandardLine версия V2.1.n и по-нови
  • Фърмуер на серията PerformanceLine версия V3.0.n и по-нови

В описаните текущи случаи на употреба с moneo RTM са използвани IO-Link Мастър от следните серии

  • AL13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Комуникацията на moneo RTM и IO-Link Мастър трябва да се извършва чрез IOT порта на главните модули.

Главните модули на IO-Link от сериите al11nn, AL12nn, AL14nn, които нямат специален IoT порт, могат да се използват също с приложенията RTM. Понеже тези устройства не са оптимизирани за IOT приложения, могат да се очакват ограничения на производителността.

Освен това е възможно конфигуриране на устройства с IO-Link чрез главните модули на IO-Link E30390 и AL1060 на ifm, които могат да бъдат свързани чрез USB порта. За тези главни модули не са предвидени приложения moneo RTM.