You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Продукти
  3. moneo RTM

moneo RTM: софтуерът за анализ

Мощен инструмент за контрол на състоянието

Съвременната система moneo RTM за контрол на състоянието осигурява възможност за конфигуриране на специфични за потребителя информационни табла. Това дава възможност на потребителя да вижда състоянието на съоръжението с един поглед и да получава важна информация за технологичния процес. При възникване на повреда се изпраща предупредително съобщение директно на потребителя. Това дава възможност за бързо реагиране и избягване на възможен пълен отказ. Възможно е също препращане на това съобщение за повреда по електронна поща, за да се информира навреме съответния персонал по техническото обслужване. Подробен анализ на данните, по-малко престои, по-ефективно планиране на техническото обслужване и оптимизирани по отношение на разходите производствени процеси.

moneo RTM – интелигентна организация на задачите по техническото и сервизното обслужване в производството

  • Интелигентни: проста организация на превантивното техническо и сервизно обслужване на производствени съоръжения - с оптимизирана за разходите
  • Прозрачни: Визуализация и анализ на машини и инсталации
  • Информативни: предупреждения в реално време чрез moneo OS в случай на повреда
  • Ефикасни: повишаване на надеждността на продуктите и технологичните процеси

moneo RTM е мощно средство за контрол на състоянието на машини и инсталации.

Допълнителният компонент за разширен анализ на вибрациите RTM: детайлна оценка на повредите

За да бъдат предоставени повече данни за оценка на повредите, този допълнителен елемент реагира веднага щом се задейства аларма в moneo RTM. Такъв е случаят, когато предварително определените параметри не бъдат достигнати или бъдат превишени и съществува вероятност за повреждане на машината или съоръжението. Тогава се извършва автоматичен запис на необработените данни за вибрациите. След това могат да се визуализират във времевия и честотен диапазон. Това дава възможност за откриване на повреди или аномалии и стартиране на своевременно техническо обслужване. За разширена диагностика могат да бъдат създадени допълнителни файлове с необработени данни, които потребителят може да изтегля в различни формати.

Подробна оценка на повредите с лиценз за допълнителния елемент RTM, за записи на необработени данни от сензори на вибрации.

Интелигентни: повредата може да бъде диагностицирана по-точно чрез показване на промяната на нивото на вибрациите във времето.

Стартиране на кампания за допълнителния компонент, за разширен анализ на вибрациите RTM

Възползвайте се от стартирането на кампания за неограничен запис на необработени данни за вибрациите.

Еднократна покупка - неограничена употреба.

Лицензи на moneo

Потърсете съвет от нашите експерти

Заедно ние ще направим Вашия проект успешен.

Уверени ли сте? Просто се свържете. Ние ще Ви придружаваме по Вашия път. За да отговори на Вашите изисквания, нашият екип за продажби на системи ifm ще Ви подкрепи от самото начало – от стратегическо консултиране до разработване на индивидуални софтуерни и хардуерни решения и съответното внедряване, както и допълнителни услуги.