You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. QMC003

Лиценз за комуникация със софтуера ifm Agent

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

Лиценз за комуникация със софтуера ifm Agent

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

  • Дата интерфейс за свързване на софтуера ifm Agent
  • Структурирано предоставяне на данни за процеса, прочетени от софтуера на ifm Agent към приложенията moneo
  • Позволява достъп до мета данни на източниците на данни, конфигурирани и предоставени в агента ifm
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
Комуникационен интерфейс за софтуера на ifm Agent
Връзка с източниците на данни, конфигурирани в софтуера ifm Agent
Предоставяне на процеси и мета данни за обработка в текущите и бъдещите moneo модули и добавки
Четене на източниците на данни, предоставени в софтуера на ifm Agent с интервала, посочен от moneo
Свързаност
Заедно със софтуера ifm Agent, той позволява непряко свързване на голям брой интерфейси от OT и IT към moneo
Управление на данни
Позволява достъп до метаданни като единици, имена на източници на данни и времеви печати
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл 2,3 GHz
Мин. брой сърцевини на процесора 4
Мин. RAM 8 GB
Мин. графична резолюция 1920 x 1080
Необходим интерфейс на устройството USB; LAN Adapter - RJ45
Мрежова карта Ethernet 1 Gbit
Мрежов протокол Ethernet TCP/IP
Операционна система Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (само версии в рамките на периода на поддръжка на Microsoft)
Уеб браузър Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
Допълнително необходим софтуер
Вече е на разположение или ще бъде придобито допълнително: ifm LR AGENT
Механични данни
Тегло [g] 0,001