1. Стартова страница
  2. Общи условия

Общи условия

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ: ifm electronic гарантира, че всички продавани артикули са без дефекти в материала и изработката. В случай на възникване на несъответствие с тази гаранция в рамките на пет (5) години от датата на доставка за сензори за близост и оптични сензори, две (2) години от датата на доставка за сензори за поток или една (1) година от датата на доставка за всички други продавани продукти, ifm electronic, след получаване на стоката с предплатен товар, ще провери и оцени стоката, за да установи причината за дефекта и, ако е в гаранция, ще предостави подходящо решение за ремонт или подмяна.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ: Горепосочената ограничена гаранция е единствената гаранция на ifm electronic по отношение на стоките и изрично ЗАМЕСТВА И ИЗКЛЮЧВА ВСЯКА ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ НА ЗАЩИТА И СВОБОДА ОТ НАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТИ. УСТНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГАРАНЦИИ. Търговците на ifm electronic не са упълномощени да издават гаранции относно стоката, описана в настоящия договор, и каквито и да било изявления от търговци на ifm efector не трябва да се вземат предвид от клиента и не са част от настоящото споразумение за продажба. Цялото споразумение е включено в този документ и не се предоставят НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ освен посочените в настоящото споразумение.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПРОДАВАЧА: Страните се съгласяват, че ЕДИНСТВЕНОТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА на клиента срещу ifm electronic е за ремонт или подмяна на дефектни стоки, както е посочено в настоящия документ. Клиентът е съгласен, че НЯМА ДА ИМА ДРУГО ДОСТЪПНО ЗА НЕГО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА и че efector в никакъв случай няма да носи отговорност за каквито и да е случайни или последващи щети, включително (но без да се ограничава до) загуба на приход, загуба на време, загубени продажби, повреда на лично имущество, отговорност на клиента към друго лице или всякакъв друг вид или форма на последващи щети или икономически загуби. ОБЩА ПОРЪЧКА: Общите условия се предоставят при поискване от ifm electronic inc., Exton, PA.
    Цена: В случай на увеличаване на цената, която засяга продукти, обхванати от обща поръчка, клиентът трябва да бъда напълно защитен и поръчката няма да подлежи на увеличение. В случай на намаление на цената на продукти, обхванати от поръчка, клиентът ще има право на по-ниска цена върху недоставения баланс.
    Отмяна: Обща поръчка за стандартни продукти, която не е изпълнена шест месеца от датата на влизане в сила, ще бъде отменена и ще бъде издадена фактура на клиента за количествената разлика между действителното изпратено количество и първоначално поръчаното общо количество.
    Общи поръчки за специални продукти, които не са изпълнени в рамките на шест месеца от датата на влизане в сила, ще бъдат отменени и ще бъде изписана нова обща поръчка за покриване на баланса на старата поръчка плюс допълнителни изисквания за артикули за новия период от 6 месеца, като цените ще се базират на преобладаващите цени към момента на влизане в сила на новата обща поръчка. Ако няма изписана нова обща поръчка, ще бъде начислена такса за отмяна, за да се покрият разходите за неизползвани произведени части и материали.
    Предходните условия влизат в сила и в случай че клиентът отмени поръчката по време на периода от шест месеца след въвеждане на общата поръчка.

ПОРЪЧКА С ОТСРОЧЕНА ДОСТАВКА се определя като поръчка за един или за няколко артикула, стандартни или специални, като се посочва дата на доставка от клиента 6 месеца или повече след получаване на поръчката.
    Цена: Посочената продажна цена може да се поддържа само, ако клиентът приеме фактура за плащане след завършване на производството като място за съхранение се предоставя безплатно за клиента до посочената дата за доставка; в противен случай продажната цена ще подлежи на корекция за увеличаване на цената или разходи за труд и материали, които са в сила към момента на доставката.
    Отмяна: В сила е стандартна клауза за отмяна.