• Продукти
 • Индустрии
 • IIoT & Решения
 • Услуги
 • Компания

Декларация за поверителност на ifm electronic gmbh

Декларация за поверителност на ifm electronic gmbh

1.    Предмет, администратор, длъжностно лице по защита на данните, определения

1.1    С настоящата Декларация за поверителност Ви уведомяваме по какъв начин и какви видове лични данни на потребителя (по-нататък „Вас/Вие“) се обработват от нас, ifm electronic gmbh, когато посещавате нашите уебсайтове.

1.2    
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Есен, Германия
Тел.: +49 (0) 201 / 24 22-0
Факс: +49 (0) 201 / 24 22-1200
Имейл: info@ifm.com

е администратор по смисъла на член 4, параграф 7 от Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД) по отношение на обработката на лични данни на нашите уебсайтове съгласно този регламент за защита на данните (вижте нашето Законово известие).
Можете също така да се свържете директно с нашето длъжностно лице по защита на данните:

ifm electronic gmbh
Длъжностно лице по защита на данните

Friedrichstraße 1
45128 Есен, Германия
Имейл: gdpr@ifm.com

1.3    Лични данни означава всички данни, които са свързани лично с Вас, като име, адрес, имейл адреси, информация за използването на нашите уебсайтове от Ваша страна (вижте точка 2).
Обработка означава всяко действие, извършвано с лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

2.    Обработка на лични данни при посещение на нашите уебсайтове или свързване по имейл; цел и основание

2.1    Използване на нашите уебсайтове за информация
В случай че уебсайтовете се използват само за информация, т.е. ако не се регистрирате или не предавате информация по някакъв начин, събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашите уебсайтове, събираме следните данни:

 • IP адрес,
 • дата и час на заявката,
 • часова зона спрямо средното време по Гринуич (GMT),
 • съдържание на заявката (конкретен сайт),
 • статут на достъп/код на HTTP статут,
 • прехвърлен обем данни,
 • уебсайт, от който е изпратена заявката,
 • браузър,
 • операционна система и нейния потребителски интерфейс,
 • език и версия на браузъра и
 • приблизително местоположение, което се извлича от горепосочените данни.

Цел и основание
Целта на обработката на тези данни е да Ви покажем нашите уебсайтове и да осигурим стабилност и защита. Основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД. Съгласно тази буква обработката на лични данни за целите на нашите законни интереси е законна, освен когато пред тях имат преимущество интересите или основните права и свободи на съответното физическо лице.

2.2    Свързване по имейл или използване на формуляра за връзка на нашите уебсайтове
Ако се свържете с нас по имейл или използвате формуляр за връзка, обработваме

 • посочената от Вас заявка,
 • компанията, в която работите,
 • Вашия пол (обръщение),
 • Вашите име и фамилия,
 • Вашите служебни координати за връзка (имейл адрес, адрес и телефон, като посочването на Вашия клиентски номер е по желание).

Целта на обработката на тези данни е да се отговори на Вашите въпроси. Ще изтрием данните, събрани в този контекст, когато не е необходимо да бъдат съхранявани повече, или ще ограничим обработката им, ако има правно задължение за запазване на данните. Основанието за обработката е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД, освен когато има правни задължения за запазване на данните. В този случай основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (в) от ОРЗД; съгласно която обработката е законна за спазване на правно задължение.
Освен това имате възможност да получавате редовна информация от нас (бюлетин, вижте по-долу точка 2.6, буква (в)), независимо от попълването на формуляра за връзка и отговора на Вашата заявка.

2.3    Бисквитки

a)    В допълнение към гореспоменатите данни, когато използвате нашите уебсайтове, в компютъра Ви се съхраняват бисквитки. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия твърд диск и са свързани с браузъра, който използвате, чрез които лицето, което поставя бисквитката (в случая ние) получава определена информация. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да прехвърлят вируси във Вашия компютър. Целта им е да направят уебсайтовете по-лесни за ползване и по-ефективни. Основанието е изричното съгласие, което давате в началото на посещението си на нашия уебсайт и което може да бъде оттеглено по всяко време съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква (а) от ОРЗД или член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД.

б)    Тези уебсайтове използват следните видове бисквитки, чиито предмет и функции са разяснени по-долу:

 • преходни бисквитки (вижте аа)
 • постоянни бисквитки (вижте бб).

аа)    Преходните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Такива са по-специално сесийните бисквитки. Те съхраняват ИД на сесия, чрез който няколко заявки от Вашия браузър могат да бъдат присвоени към една и съща сесия. По този начин Вашият компютър може да бъде разпознат при следващо посещение на нашите уебсайтове. Сесийните бисквитки се изтриват, когато се отпишете или затворите браузъра.

бб)    Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен от нас срок. Този срок може да бъде различен според бисквитките. Можете да изтриете бисквитките от настройките за сигурност на браузъра по всяко време. При такова изтриване Вие оттегляте също съгласието си за обработка на съответната бисквитка.

в)    Можете да конфигурирате настройките на браузъра по свое желание и например да отхвърлите приемането на бисквитки от трети страни или на всички бисквитки. Имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате всички функции на нашите уебсайтове.

Ако оставите функцията „Запази ме вписан в профила“, активирана при влизане в „Моят ифм“, в браузъра на крайното ви устройство се задава постоянна бисквитка (за 60 дни). Това гарантира, че уебсайтът ви разпознава следващия път, когато го посетите. Можете да изтриете тази бисквитка чрез настройките на браузъра си по всяко време.

2.4.       Събиране на данни чрез Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за статистика, предлагана от Google Ireland Ltd. ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. Google Analytics използва „бисквитки“, текстови файлове, съхранявани на вашия компютър, които осигуряват възможност за анализиране на начина, по който използвате уебсайта. По принцип информацията за начина, по който използвате този уебсайт, генерирана с помощта на бисквитките се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Ако на този уебсайт е активирана IP анонимизацията, вашият IP адрес се съкращава предварително от Google в страните от Европейския съюз и други договарящи държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи към сървър на Google в САЩ се предава пълният IP адрес и се съкращава там. Моля, имайте предвид, че този уебсайт използва Google Analytics с кодовото разширение „anonymizelp“, за да осигури анонимизирана версия на IP адреса.

От името на собственика на уебсайта, Google ще използва тази информация, за да оцени вашето използване на уебсайта, да създаде отчети за дейностите на уебсайта и да предостави на собственика на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта. IP адресът, прехвърлен от вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да се комбинира с други данни на Google.

За основание за обработката на данни служи вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от Общият регламент относно защитата на данните (GDPR). Можете да оттеглите съгласието си за събиране на данни в бъдеще по всяко време, като направите подходящата настройка в нашия инструмент за управление на бисквитките.

Google обработва личните Ви данни частично в САЩ. Понастоящем не съществува решение на Комисията на ЕС относно адекватността на прехвърляните данни. Следователно адекватното ниво на защита на данните се определя от стандартните договорни клаузи на ЕС.

Можете да забраните съхранението на бисквитки, като коригирате съответно настройките на вашия браузър; все пак, напомняме Ви, че ако го направите, може да загубите достъп до някои от функциите на този уебсайт.

2.5 Google Мениджър маркери

Този уебсайт използва Google Мениджър Маркери.

Тази услуга дава възможност за управление на маркерите на уебсайтове чрез сърфейс. Google Мениджър Маркери използва само удобрени такива.

Това означава: Не се използват бисквитки и не се събират лични данни. Google Мениджър Маркери активира други маркери, които могат да събират данни. Google Мениджър Маркери обаче няма достъп до тези данни. Ако сте избрали деактивиране на ниво домейн или „бисквитка“, то ще остане валидно за всички маркери за проследяване, при условие че са реализирани с Google Мениджър Маркери.

2.6 Включване на видеоклипове от Movingimage

В нашата онлайн оферта са включени видеоклипове, които се съхраняват от Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlin на https://www.movingimage.com/, които могат да бъдат гледани директно от нашите уебсайтове. В този контекст се събират данни за вида на браузъра, версията на браузъра и държавата.

Декларацията за поверителност на нашия видео партньор Movingimage можете да намерите на следния уебсайт: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/.

 

2.7    Регистрация и бюлетин

а)    Ако искате да ползвате определени услуги на нашите уебсайтове, например изтегляне на данни, е необходима регистрация на следните данни за Вас:

 • да посочите дали Вие или компанията, в която работите, е настоящ клиент на ifm,
 • пол (за обръщението),
 • име, фамилия,
 • компанията, в която работите,
 • Вашите служебни координати за връзка (имейл адрес, адрес и телефон, като посочването на Вашия клиентски номер е по желание).

Трябва да зададете достатъчно защитена парола за тези данни.

б)    Използваме процедура за регистрация на два етапа. Това означава, че изпращаме имейл на посочения имейл адрес, след като въведете своите данни, за да ви помолим да потвърдите данните от регистрацията. Ако не потвърдите регистрацията си, Вашите данни се блокират и изтриват след изтичане на законния срок за съхранение (във всички случаи до края на срока за ограничаване за всякакви искове). Освен това съхраняваме използваните от Вас IP адреси и часовете на въвеждане на данните за регистрация и потвърждението. Целта на процедурата е да се докаже Вашата регистрация и да се разрешат проблемите при евентуална злоупотреба с Вашите лични данни, ако е необходимо. Основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД.

в)    Бюлетин
На нашите уебсайтове можете да се регистрирате за нашия бюлетин с актуална информация за нашата компанията и нашите услуги.
Съгласието за получаване на бюлетина винаги се дава доброволно. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да използвате всички останали функции на нашите уебсайтове, независимо дали сте дали съгласие за получаване на бюлетина. Това включва също функциите в контекста на регистрацията или на формуляра за връзка.
След като се регистрирате за бюлетина, извършваме процедурата за регистрация на два етапа, описана по-горе в точка (б). Ако сте се абонирали за бюлетина по време на регистрацията, чрез процедурата за регистрация на два етапа потвърждавате съгласието си да получавате бюлетина.
За да Ви изпращаме бюлетина, обработваме само Вашите име, пол (за обръщението) и имейл адрес, за да се обърнем към Вас лично. Основанието за тази обработка на Вашите лични данни е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (а) от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на бюлетина по всяко време и да прекратите абонамента си за бюлетина. Можете да заявите това оттегляне, като изпратите имейл до info.bg@ifm.com или като изпратите съобщение до лицата за контакт, посочени в Законовото известие.

2.8    В уебмагазина на ifm

а)    Ако искате да подадете поръчка в нашия уебмагазин, необходима предпоставка за сключване на договор е да посочите изискваните лични данни, които трябва да обработим за Вашата поръчка. Задължителната информация, необходима за обработка на договорите е отбелязана поотделно; всяка друга информация се дава свободно. Данните, които посочите, се използват от нас за обработка на Вашата поръчка. Основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (б) от ОРЗД. В случай че не Вие сте наш клиент, а компанията, в която работите, обработваме Вашите служебни данни за връзка на основание член 6, алинея 1, изречение 1, точка (е) от ОРЗД с цел позволяване и улесняване на комуникацията с нашите клиенти за изпълнение на договора.

б)    По силата на търговските и данъчните закони сме длъжни да съхраняваме Вашия адрес, данни за плащане и за поръчка в продължение на десет години. След изтичането на тези срокове ще ограничим обработката, т.е. Вашите данни се използват единствено с цел изпълнение на правни задължения.

2.9    Технически чат
За да използвате нашия технически чат, обработваме Вашия имейл адрес, компанията, в която работите, и Вашите технически въпроси.
Използваме тези данни, за да обработим Вашите заявки за чат или да дадем възможност за отговор от други участници в чата и да изпълним съответните уебуслуги; основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД. Вашите данни се съхраняват само за срока, необходим за отговор на Вашия чат.

2.10   Данни на кандидата

а)    Обработваме следните данни на хора, кандидатстващи за работа чрез формуляра за кандидатстване на нашите уебсайтове или по всякакъв друг начин:
име, фамилия, имейл адрес, адрес, телефон (ако е посочен) и документите за кандидатстване, които са ни предадени.

б)    След получаване на отделно съгласие обработваме само данните, необходими за процеса на кандидатстване, на който се основава съответната кандидатура. Без такова съгласие данните няма да бъдат съхранявани след приключване на процеса на кандидатстване и изтичане на съответните срокове за съхранение.

2.11   Google Optimize

Нашият уебсайт използва услугата за уеб анализ и оптимизация „Google Optimize“, която се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наричана по-долу „Google Optimize“). Ние използваме услугата Google Optimize, за да увеличим привлекателността, съдържанието и функционалността на нашия уебсайт, като пускаме нови функции и съдържание на определен процент от нашите потребители и статистически оценяваме промяната в използването. Google Optimize е подуслуга на Google Analytics (вижте раздела Google Analytics).

Google Optimize използва бисквитки, за да оптимизира и анализира как използвате нашия уебсайт. По принцип информацията за начина, по който използвате нашия уебсайт, генерирана с помощта на тези бисквитки, се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ние използваме Google Optimize с активирано IP анонимизиране, така че вашият IP адрес да бъде съкратен предварително от Google в рамките на държави-членки на Европейския съюз или други договарящи се държави по Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в изключителни случаи към сървър на Google в САЩ се предава пълният IP адрес и се съкращава там. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на нашия уебсайт от ваша страна, за да състави отчети за тестовете за оптимизиране на уебсайтовете и свързаната с тях дейност, както и за предоставяне на други услуги за нас, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

Може да забраните съхранението на бисквитки, като коригирате съответно настройките на вашия браузър. Освен това може да предотвратите предаването на данни за използването на нашия уебсайт от ваша страна, генерирано от бисквитки (включително вашия IP адрес) към Google и обработката на тези данни от Google, като изтеглите приставката за браузър, достъпна на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Допълнителна информация относно събирането и обработката на данни от Google може да намерите в Декларацията за поверителност на Google, която е достъпна на адрес: http://www.google.com/policies/privacy.

2.12 Мрежа за доставка на съдържание на Akamai

Ние използваме мрежата за доставка на съдържание (CDN) на Akamai Technologies GmbH, Parkring 20, 85748 Garching Германия (Akamai), за да увеличим сигурността и производителността на нашия уебсайт. Това съответства на нашия законен интерес (член 6, параграф 1, буква е) от Общият регламент относно защитата на данните (GDPR)). CDN е мрежа от [глобално] разпределени сървъри, която е способна да доставя оптимизирано съдържание на потребителя на уебсайта. За тази цел Akamai може да обработва следните лични данни в регистри на сървъра: вашия IP адрес, URL адреси на посетените страници, дата и час на достъп, вашето местоположение въз основа на вашия IP адрес и местоположението на сървъра Akamai, телеметрични данни (например кликвания с мишката, модели на движение и свързани с тях данни от браузъра).

Akamai е получателят на Вашите лични данни и представлява обработващ личните данни за нас. Това съответства на нашия законен интерес, посочен в буква е), първо изречение на член 6, параграф 1 от GDPR, който ни забранява сами да поддържаме мрежа за доставка на съдържание.

Имате право да възразите срещу обработката. Дали възражението ще бъде прието се определя в рамките на балансирането на интересите.

Обработката на данните, посочени в този раздел, не е законово или договорно изискване. Без обработката функционалността на уебсайта не е гарантирана.

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани от Akamai по-дълго, отколкото е необходимо за описаните цели.

За повече информация как да подадете възражение и да се откажете от Akamai, моля, посетете: https://www.akamai.com/content/dam/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf

Akamai прилага мерки за съответствие при международни преноси на данни. Те се отнасят за всички дейности в глобален мащаб, при които Akamai обработва лични данни на физически лица от ЕС. Тези мерки се основават на стандартните договорни клаузи на ЕС (SCC). За повече информация, моля посетете: \ https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/akamai/akamai-pre-signed-eu-standard-contractual-clauses.pdf

2.13 Salesforce и Salesforce Messenger

Salesforce Salescloud. Данните, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт (напр. при регистрация на бюлетин или регистрация на магазин), в момента се съхраняват в Salesforce Sales Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich) Сървъри в ЕС и / или Обединеното кралство и използвани за изпращане на имейли, потвърждения на поръчки и информация за пратки. Salesforce се задължава да спазва задължителните вътрешни разпоредби за защита на данните в съответствие с чл. 46, ал. 2 б) и чл. 47 GDPR (т.нар. задължителни корпоративни правила), включително при обработване на данни извън Европейския съюз.

Salesforce Marketing Cloud. Ние използваме Salesforce Marketing Cloud, за да изпращаме нашите бюлетини, за автоматични имейли (напр. имейли за добре дошли) и за рекламни кампании в социалните мрежи. За тази цел данните на абоната за бюлетин се прехвърлят от Salescloud към Marketing Cloud. В този контекст ние използваме строги концепции за оторизация и криптиране. Данните на Salesforce Marketing Cloud се съхраняват и обработват на сървъри на Salesforce в САЩ. Salesforce се задължава да спазва задължителните вътрешни разпоредби за защита на данните в съответствие с чл. 46, ал. 2 б) и чл. 47 GDPR (т.нар. задължителни корпоративни правила) за поддържане на подходящо ниво на защита на данните при обработване на данни извън Европейския съюз. С помощта на така наречените пикселни маркери и пиксели, ние получаваме информация за поведението на щракване на потребителите чрез Marketing Cloud. Данните за взаимодействие се съхраняват директно на потребителя в Marketing Cloud, така че да можем да ви изпращаме насочени реклами, напр. чрез социалните мрежи. Ако не желаете това, имате възможност да деактивирате персонализираната реклама в настройките на акаунта си в социалните мрежи. Можете също така да използвате различен имейл адрес за бюлетина или клиентския си профил при нас, отколкото за вашите профили в социалните медии.

Допълнителна информация относно обработката на данни от Salesforce може да намерите тук:

Политика за поверителност на Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Документи относно съответствието на Salesforce с GDPR, особено при прехвърляне на данни към трети държави като САЩ: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

2.14 Matomo

Използваме инструмента за уеб анализ Matomo, за да персонализираме нашите уеб страници. Matomo създава потребителски профили въз основа на псевдоними. Това става чрез поставяне на постоянни бисквитки на Вашето крайно устройство, които се четат от нас. Това ни позволява да разпознаваме и преброяваме връщащите се посетители. Използваме и модулите Heatmap & Session Recording (Топлинна карта и запис на сесия). Услугата Топлинна карта (Heatmap) на Matomo ни показва областите на нашия уебсайт, където мишката най-често се мести или щраква. Услугата за запис на сесии (Session Recording) записва индивидуални потребителски сесии. Можем да възпроизвеждаме записани сесии, за да анализираме използването на нашия уебсайт. Данните, въведени във формуляри, не се записват и не се виждат по всяко време. Обработката на данни се извършва в съответствие с Вашето съгласие съгласно § 25 (1) от немския Закон за защита на данните в телекомуникациите и телемедиите (TTDSG), чл. 6 (1) лит. GDPR, при условие че сте дали съгласието си чрез нашия инструмент за съгласие за бисквитки. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, направете съответните настройки чрез нашия инструмент за съгласие за бисквитки. Повече информация относно условията за използване и политиката за поверителност на Matomo можете да намерите на адрес: https://matomo.org/privacy/.

3.    Прехвърляне и съобщаване на Вашите данни на трети страни

Никога не прехвърляме Вашите данни на трети страни без Вашето съгласие.
Използваме отчасти помощ от външни фирми за електронната обработка на данни. Те са надеждни доставчици на услуги, подбрани от нас много внимателно, тъй че обработват Вашите данни в съответствие с нашата поръчка. Основанието е член 28 от ОРЗД. Нашите доставчици на услуги се ангажират, разбира се, да обработват данните внимателно и само съгласно нашите указания и приложимите разпоредби за защита на данните, и по-специално да не използват данните за собствените си цели, нито да ги прехвърлят на трети страни.
Освен това е възможно да има отделни случаи, при които ние сме задължени по закон да предадем Вашите данни със заповед на държавен орган, ако това се изисква за целите на правоприлагането или предотвратяването на опасности от страна на полицията или други органи. Основание за предаването в тези случаи е член 6, алинея 1, буква (в) от ОРЗД.
В заключение, може да има случаи, при които данните ви се предават на компании, свързани с ifm electronic gmbh, съгласно търговския закон (дъщерни дружества или филиали) за една от целите, посочени в точка 2, поради разпределението на работата в рамките на групата ifm.
Целта на това предаване е да се изпълнят структурно задачите, възникващи в хода на преследването на корпоративни цели в рамките на една група от компании в рамките на нашата група от компании според нашето разпределение на работата; основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД.
Ако в този контекст лични данни се обработват извън държавите от Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ние защитаваме Вашите лични данни, като предаваме и обработваме Вашите лични данни в рамките на нашата група от компании в съответствие със стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС съгласно член 46, алинея 2, буква (в). Стандартните клаузи за защита на данните могат да бъдат прегледани и изтеглени от https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4.    Вашите права

4.1    Разполагате със следните права спрямо нас по отношение на личните данни, свързани с Вас:

 • правото да бъдете информирани дали и кои лични данни се обработват от нас,
 • правото на поправка или изтриване на Вашите данни,
 • правото на ограничаване на обработката,
 • правото да се противопоставите на обработката, ако основанието за тази обработка е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД и
 • правото на преносимост на данните.

4.2    Също така имате право да подадете жалба до надзорните органи за защита на данните относно обработката на личните Ви данни от нас.

5.    Социални медии

Ние поддържаме уебсайтове за бизнес цели на порталите на различни социални медии. На тези портали получаваме статистически оценки въз основа на данни, събрани от порталите на социални медии. По този начин частично съопределяме целите на събирането на данни и затова също следва да бъдем считани за отговорни заедно с операторите на социалните медии.

Използваме тези страници, за да предоставяме информация за нашата компания и нашите продукти. Взаимодействието с Вас в качеството Ви на заинтересована страна ни дава директен поглед върху това как ни възприемат и как възприемат нашите продукти на пазара и ни помага да подобряваме себе си и нашите продукти. Освен това тези портали предлагат възможности за бърз и лесен контакт, за да можете като заинтересована страна директно да ни зададете въпросите си и да можем да им отговорим незабавно.

Обработката на тези данни е необходима за целите на нашите основни законни интереси съгласно чл. 6 параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Обработката на данните чрез платформите на операторите на социални медии се извършва съгласно общите условия, договорени между Вас и операторите на платформите, а също така и съгласно техните регламенти за защита на данните. Имаме само ограничено влияние върху обработката на данни на платформата на операторите. Ако не искате да използвате каналите на социалните медии, можете, разбира се, да се свържете с нас и да намерите нашата информация през наш собствен уебсайт.

Ако искате още информация за обработката на данни от страна на порталите на социалните медии, използвайте следните връзки:

6.    Изменяне на настоящата Декларация за поверителност  

Запазваме си правото да изменяме настоящата Декларация за поверителност по всяко време с действие занапред. Настоящата версия е достъпна на нашите уебсайтове. Посещавайте нашите уебсайтове редовно и се информирайте за действащите разпоредби за защита на данните.

Дата: 29-09-2023