1. Стартова страница
 2. Декларация за поверителност на ifm electronic gmbh

Декларация за поверителност на ifm electronic gmbh

Декларация за поверителност на ifm electronic gmbh

1.    Предмет, администратор, длъжностно лице по защита на данните, определения

1.1    С настоящата Декларация за поверителност Ви уведомяваме по какъв начин и какви видове лични данни на потребителя (по-нататък „Вас/Вие“) се обработват от нас, ifm electronic gmbh, когато посещавате нашите уебсайтове.

1.2    
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Есен, Германия
Тел.: +49 (0) 201 / 24 22-0
Факс: +49 (0) 201 / 24 22-1200
Имейл: info@ifm.com

е администратор по смисъла на член 4, параграф 7 от Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД) по отношение на обработката на лични данни на нашите уебсайтове съгласно този регламент за защита на данните (вижте нашето Законово известие).
Можете също така да се свържете директно с нашето длъжностно лице по защита на данните:

ifm electronic gmbh
Длъжностно лице по защита на данните

Friedrichstraße 1
45128 Есен, Германия
Имейл: gdpr@ifm.com

1.3    Лични данни означава всички данни, които са свързани лично с Вас, като име, адрес, имейл адреси, информация за използването на нашите уебсайтове от Ваша страна (вижте точка 2).
Обработка означава всяко действие, извършвано с лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

2.    Обработка на лични данни при посещение на нашите уебсайтове или свързване по имейл; цел и основание

2.1    Използване на нашите уебсайтове за информация
В случай че уебсайтовете се използват само за информация, т.е. ако не се регистрирате или не предавате информация по някакъв начин, събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашите уебсайтове, събираме следните данни:

 • IP адрес,
 • дата и час на заявката,
 • часова зона спрямо средното време по Гринуич (GMT),
 • съдържание на заявката (конкретен сайт),
 • статут на достъп/код на HTTP статут,
 • прехвърлен обем данни,
 • уебсайт, от който е изпратена заявката,
 • браузър,
 • операционна система и нейния потребителски интерфейс,
 • език и версия на браузъра и
 • приблизително местоположение, което се извлича от горепосочените данни.

Цел и основание
Целта на обработката на тези данни е да Ви покажем нашите уебсайтове и да осигурим стабилност и защита. Основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД. Съгласно тази буква обработката на лични данни за целите на нашите законни интереси е законна, освен когато пред тях имат преимущество интересите или основните права и свободи на съответното физическо лице.

2.2    Свързване по имейл или използване на формуляра за връзка на нашите уебсайтове
Ако се свържете с нас по имейл или използвате формуляр за връзка, обработваме

 • посочената от Вас заявка,
 • компанията, в която работите,
 • Вашия пол (обръщение),
 • Вашите име и фамилия,
 • Вашите служебни координати за връзка (имейл адрес, адрес и телефон, като посочването на Вашия клиентски номер е по желание).

Целта на обработката на тези данни е да се отговори на Вашите въпроси. Ще изтрием данните, събрани в този контекст, когато не е необходимо да бъдат съхранявани повече, или ще ограничим обработката им, ако има правно задължение за запазване на данните. Основанието за обработката е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД, освен когато има правни задължения за запазване на данните. В този случай основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (в) от ОРЗД; съгласно която обработката е законна за спазване на правно задължение.
Освен това имате възможност да получавате редовна информация от нас (бюлетин, вижте по-долу точка 2.6, буква (в)), независимо от попълването на формуляра за връзка и отговора на Вашата заявка.

2.3    Бисквитки

a)    В допълнение към гореспоменатите данни, когато използвате нашите уебсайтове, в компютъра Ви се съхраняват бисквитки. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия твърд диск и са свързани с браузъра, който използвате, чрез които лицето, което поставя бисквитката (в случая ние) получава определена информация. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да прехвърлят вируси във Вашия компютър. Целта им е да направят уебсайтовете по-лесни за ползване и по-ефективни. Основанието е изричното съгласие, което давате в началото на посещението си на нашия уебсайт и което може да бъде оттеглено по всяко време съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква (а) от ОРЗД или член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД.

б)    Тези уебсайтове използват следните видове бисквитки, чиито предмет и функции са разяснени по-долу:

 • преходни бисквитки (вижте аа)
 • постоянни бисквитки (вижте бб).

аа)    Преходните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Такива са по-специално сесийните бисквитки. Те съхраняват ИД на сесия, чрез който няколко заявки от Вашия браузър могат да бъдат присвоени към една и съща сесия. По този начин Вашият компютър може да бъде разпознат при следващо посещение на нашите уебсайтове. Сесийните бисквитки се изтриват, когато се отпишете или затворите браузъра.

бб)    Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен от нас срок. Този срок може да бъде различен според бисквитките. Можете да изтриете бисквитките от настройките за сигурност на браузъра по всяко време. При такова изтриване Вие оттегляте също съгласието си за обработка на съответната бисквитка.

в)    Можете да конфигурирате настройките на браузъра по свое желание и например да отхвърлите приемането на бисквитки от трети страни или на всички бисквитки. Имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате всички функции на нашите уебсайтове.

2.4.    Google Analytics

a)     Тези уебсайтове ползват Google Analytics – услуга за анализ на уебсайтове, предоставена от Google LLC („Google“).  Google Analytics използва „бисквитки“, т.е. текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и дават възможност да бъде анализиран начинът, по който ползвате уебсайтовете. По принцип информацията за начина, по който ползвате тези уебсайтове, генерирана посредством бисквитките, се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай че е активирано анонимизиране на IP на тези уебсайтове, Вашият IP адрес се съкращава предварително от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, членуващи в Европейското икономическо пространство.  Само в изключителни случаи пълният IP се предава до сървър на Google в САЩ и се съкращава там. От името на собственика на уебсайта Google ще използва тази информация, за да оцени начина, по който ползвате уебсайтовете, да състави доклади до собственика на уебсайта за дейностите на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет.

б)    IP адресът, предаден от Вашия браузър на Google Analytics, не се комбинира с други данни от Google.

в)    Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като промените настройките на своя браузър по съответния начин; но трябва да Ви предупредим, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на тези уебсайтове. Освен това можете да предотвратите записването от Google на генерираните от бисквитката данни за начина, по който използвате уебсайтовете (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър на адрес:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

г)    Тези уебсайтове използват Google Analytics с разширението „_anonymizeIp()“. По този начин IP адресите се обработват в съкратен вид и така те не могат да бъдат свързани с дадено лице. В случай че събраните данни за Вас могат да бъдат свързани с дадено лице, свързването се отхвърля и личните данни се изтриват незабавно.

д)    Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашите уебсайтове и да можем да ги подобряваме непрекъснато. С помощта на статистиките можем да подобряваме нашите уебсайтове и да ги правим по-интересни за Вас, потребителите. В изключителните случаи, когато лични данни се предават на САЩ, Google се е задължила да спазва Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Основанието за използване на Google Analytics е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД.

е)    Информация за третата страна: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001. Условия за предоставяне на услуги: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, преглед на поверителността на данните: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, и Политиката за поверителност: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

ж)    Тези уебсайтове ползват Google Analytics също и за анализ на потока от посетители от всички устройства чрез ИД на потребител. Можете да изключите анализа за всички устройства, включени във Вашия клиентски акаунт, като влезете в „Моят акаунт“, „Лични данни“.

2.5    Вграждане на видеоклипове от YouTube и видеоклипове от Movingimage

а)    В нашите онлайн услуги сме вградили видеоклипове от YouTube, които се съхраняват на http://www.YouTube.com и могат да бъдат възпроизведени директно от нашите уебсайтове.

б)    Когато посещавате уебсайтовете, YouTube получава информация, че сте влезли в съответния под-сайт от нашите уебсайтове. Допълнително се предават данните, посочени в точка 2.1 от настоящата декларация. Това се извършва независимо дали имате потребителски акаунт, с който влизате в YouTube, или нямате такъв акаунт. Ако сте влезли с Google, Вашите данни се присвояват директно на Вашия акаунт. Ако не сте съгласни с това присвояване на Вашия профил в YouTube, трябва да излезете, преди да се активира бутонът. YouTube съхранява Вашите данни като профили на ползване и ги използва за маркетинг и пазарни проучвания и/или за дейности, специално предназначени за удовлетворяване на потребностите. Такава оценка се прави по-специално (дори за потребители, които не са влезли), за да се даде възможност за реклама според потребностите и да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашата дейност в нашите уебсайтове. Имате право да се противопоставите на създаването на тези потребителски профили. В такъв случай трябва да предявите правото си на възражение пред YouTube.

в)     Всяка друга информация за целите и предмета на събирането и обработката на данни от YouTube е посочена в Декларацията за поверителност. Там ще получите също допълнителна информация за Вашите права и възможности за настройки с цел защита на личните данни: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google обработва Вашите лични данни и в САЩ и се е задължила да спазва Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

г)    В нашите онлайн услуги сме вградили видеоклипове, които се съхраняват на https://www.movingimage.com/ и могат да бъдат възпроизведени директно от нашите уебсайтове. В този контекст се събират данни, като например браузър, версия на браузъра и държава.
За да видите декларацията за защита на данните на нашия видеопартньор Movingimage, посетете следния уебсайт:

Movingimage EVP GmbH
Stralauer Allee 7
10245 Berlin, Германия
https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

2.6    Регистрация и бюлетин

а)    Ако искате да ползвате определени услуги на нашите уебсайтове, например изтегляне на данни, е необходима регистрация на следните данни за Вас:

 • да посочите дали Вие или компанията, в която работите, е настоящ клиент на ifm,
 • пол (за обръщението),
 • име, фамилия,
 • компанията, в която работите,
 • Вашите служебни координати за връзка (имейл адрес, адрес и телефон, като посочването на Вашия клиентски номер е по желание).

Трябва да зададете достатъчно защитена парола за тези данни.

б)    Използваме процедура за регистрация на два етапа. Това означава, че изпращаме имейл на посочения имейл адрес, след като въведете своите данни, за да ви помолим да потвърдите данните от регистрацията. Ако не потвърдите регистрацията си, Вашите данни се блокират и изтриват след изтичане на законния срок за съхранение (във всички случаи до края на срока за ограничаване за всякакви искове). Освен това съхраняваме използваните от Вас IP адреси и часовете на въвеждане на данните за регистрация и потвърждението. Целта на процедурата е да се докаже Вашата регистрация и да се разрешат проблемите при евентуална злоупотреба с Вашите лични данни, ако е необходимо. Основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД.

в)    Бюлетин
На нашите уебсайтове можете да се регистрирате за нашия бюлетин с актуална информация за нашата компанията и нашите услуги.
Съгласието за получаване на бюлетина винаги се дава доброволно. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да използвате всички останали функции на нашите уебсайтове, независимо дали сте дали съгласие за получаване на бюлетина. Това включва също функциите в контекста на регистрацията или на формуляра за връзка.
След като се регистрирате за бюлетина, извършваме процедурата за регистрация на два етапа, описана по-горе в точка (б). Ако сте се абонирали за бюлетина по време на регистрацията, чрез процедурата за регистрация на два етапа потвърждавате съгласието си да получавате бюлетина.
За да Ви изпращаме бюлетина, обработваме само Вашите име, пол (за обръщението) и имейл адрес, за да се обърнем към Вас лично. Основанието за тази обработка на Вашите лични данни е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (а) от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на бюлетина по всяко време и да прекратите абонамента си за бюлетина. Можете да заявите това оттегляне, като изпратите имейл до info.bg@ifm.com или като изпратите съобщение до лицата за контакт, посочени в Законовото известие.

2.7    В уебмагазина на ifm

а)    Ако искате да подадете поръчка в нашия уебмагазин, необходима предпоставка за сключване на договор е да посочите изискваните лични данни, които трябва да обработим за Вашата поръчка. Задължителната информация, необходима за обработка на договорите е отбелязана поотделно; всяка друга информация се дава свободно. Данните, които посочите, се използват от нас за обработка на Вашата поръчка. Основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (б) от ОРЗД. В случай че не Вие сте наш клиент, а компанията, в която работите, обработваме Вашите служебни данни за връзка на основание член 6, алинея 1, изречение 1, точка (е) от ОРЗД с цел позволяване и улесняване на комуникацията с нашите клиенти за изпълнение на договора.

б)    По силата на търговските и данъчните закони сме длъжни да съхраняваме Вашия адрес, данни за плащане и за поръчка в продължение на десет години. След изтичането на тези срокове ще ограничим обработката, т.е. Вашите данни се използват единствено с цел изпълнение на правни задължения.

2.8    Технически чат
За да използвате нашия технически чат, обработваме Вашия имейл адрес, компанията, в която работите, и Вашите технически въпроси.
Използваме тези данни, за да обработим Вашите заявки за чат или да дадем възможност за отговор от други участници в чата и да изпълним съответните уебуслуги; основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД. Вашите данни се съхраняват само за срока, необходим за отговор на Вашия чат.

2.9    Данни на кандидата

а)    Обработваме следните данни на хора, кандидатстващи за работа чрез формуляра за кандидатстване на нашите уебсайтове или по всякакъв друг начин:
име, фамилия, имейл адрес, адрес, телефон (ако е посочен) и документите за кандидатстване, които са ни предадени.

б)    След получаване на отделно съгласие обработваме само данните, необходими за процеса на кандидатстване, на който се основава съответната кандидатура. Без такова съгласие данните няма да бъдат съхранявани след приключване на процеса на кандидатстване и изтичане на съответните срокове за съхранение.

3.    Прехвърляне и съобщаване на Вашите данни на трети страни

Никога не прехвърляме Вашите данни на трети страни без Вашето съгласие.
Използваме отчасти помощ от външни фирми за електронната обработка на данни. Те са надеждни доставчици на услуги, подбрани от нас много внимателно, тъй че обработват Вашите данни в съответствие с нашата поръчка. Основанието е член 28 от ОРЗД. Нашите доставчици на услуги се ангажират, разбира се, да обработват данните внимателно и само съгласно нашите указания и приложимите разпоредби за защита на данните, и по-специално да не използват данните за собствените си цели, нито да ги прехвърлят на трети страни.
Освен това е възможно да има отделни случаи, при които ние сме задължени по закон да предадем Вашите данни със заповед на държавен орган, ако това се изисква за целите на правоприлагането или предотвратяването на опасности от страна на полицията или други органи. Основание за предаването в тези случаи е член 6, алинея 1, буква (в) от ОРЗД.
В заключение, може да има случаи, при които данните ви се предават на компании, свързани с ifm electronic gmbh, съгласно търговския закон (дъщерни дружества или филиали) за една от целите, посочени в точка 2, поради разпределението на работата в рамките на групата ifm.
Целта на това предаване е да се изпълнят структурно задачите, възникващи в хода на преследването на корпоративни цели в рамките на една група от компании в рамките на нашата група от компании според нашето разпределение на работата; основанието е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД.
Ако в този контекст лични данни се обработват извън държавите от Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ние защитаваме Вашите лични данни, като предаваме и обработваме Вашите лични данни в рамките на нашата група от компании в съответствие със стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС съгласно член 46, алинея 2, буква (в). Стандартните клаузи за защита на данните могат да бъдат прегледани и изтеглени от https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4.    Вашите права

4.1    Разполагате със следните права спрямо нас по отношение на личните данни, свързани с Вас:

 • правото да бъдете информирани дали и кои лични данни се обработват от нас,
 • правото на поправка или изтриване на Вашите данни,
 • правото на ограничаване на обработката,
 • правото да се противопоставите на обработката, ако основанието за тази обработка е член 6, алинея 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД и
 • правото на преносимост на данните.

4.2    Също така имате право да подадете жалба до надзорните органи за защита на данните относно обработката на личните Ви данни от нас.

5.    Изменяне на настоящата Декларация за поверителност  

Запазваме си правото да изменяме настоящата Декларация за поверителност по всяко време с действие занапред. Настоящата версия е достъпна на нашите уебсайтове. Посещавайте нашите уебсайтове редовно и се информирайте за действащите разпоредби за защита на данните.

Дата: 24 май 2018 г.