You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. Монео RTM
  5. QMR001

Лиценз за софтуер за наблюдение на състоянието

QMR001

moneo RTM License

Лиценз за софтуер за наблюдение на състоянието

QMR001

moneo RTM License

  • Приложение за наблюдение на състоянието на инсталации за оптимизиране от разходите поддръжка
  • Прозрачни производствени процеси благодарение на обширен анализ на данни
  • Ранно откриване на повреда и алармена функция
  • Възможно е разширение с добавен лиценз за записване на сурови вибрационни данни за IO-Link VVB сензори
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
мониторинг на състоянието в реално време (поддръжка в реално време)
Конфигурация
дефиниция на загуби от връзката и гранични стойности
специфична за потребителя настройка на алармената функция
Съвместимост
съвместим с IO-Link към настоящата спецификация на IO-Link общността
Свързаност
Мастери и устройства на IO-Link
VSE диагностична електроника за вибрационни сензори
Управление на устройството
добавяне на IO-Link мастъри и устройства чрез мрежово търсене
Създаване на растителни структури в навигатора чрез Drag & Drop
индивидуално именуване на източници на данни
Управление на данни
показване на данните от текущия процес в таблицата за наблюдение
Мониторинг
аларма в случай на загуба на връзка и превишена гранична стойност
индикация на състоянието на данни и единици
интерпретация на събития с повреди чрез функция за анализ
Потребителски интерфейс
специфична за потребителя визуализация на таблата
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер
moneo software download
moneo OS license
moneo edgeConnect
moneo infopoints
Механични данни
Тегло [g] 0,001