You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Продукти
  3. moneo configure

moneo configure: софтуерът за въвеждане на параметри

Удобно управление на мрежа с IO-Link

Чрез moneo configure могат да бъдат конфигурирани само с няколко кликвания голям брой устройства с IO-Link и IO-Link Master на ifm. Интегрираната връзка към базата данни на IODD (функция за търсене онлайн) помага също за интегриране на устройства от трети страни.

Удобното управление на Ваши собствени групи параметри, включително функции за импортиране и експортиране, ускорява допълнително интегрирането на нови сензори.

moneo configure – Настройка на параметри и визуализация на технологични стойности чрез IO-Link

Функцията за сканиране осигурява възможност за бързо откриване и показване дори на сложни мрежи с IO-Link, с множество главни модули и устройства. moneo също така предлага ясна визуализация на до две технологични стойности чрез едно и също устройство за настройка и диагностика на устройства с IO-Link и по този начин опростява управлението на мрежи с IO-Link и диагностиката на неизправности.

moneo configure осигурява възможност за настройка на параметри и следене на сензорите без участие на PLC. Възможно е също включване на актуатори. Новата визуализация на структурата на технологичните данни в приборно табло на moneo configure се оказва полезна, когато настройвате устройства с IO-Link в PLC.

moneo configure ще бъде продуктът, който наследява LR DEVICE и се предлага и като самостоятелна версия.
Можете да намерите повече информация тук.

Интелигентен софтуер за интелигентно управление на IO-Link

  • Ефективен: централна настройка на параметрите на всички IO-Link сензори само с един софтуерен инструмент. Независим от производителя
  • Интелигентни: автоматично откриване на устройства с IO-Link
  • Удобен за потребителя: администрирането на групи данни за параметри сега е по-лесно от когато и да било.
  • директен: Директен достъп до IO-Link сензори чрез PLC

Moneo configure – удобният инструмент за управление за Вашата мрежа с интерфейс IO-Link.

Добавката moneo configure PLC Tools: Лесна настройка на параметър GSDML на устройства с IO-Link

GSDML файловете описват IO-Link Мастър на ProfiNet устройство и функционират като „драйвер“ за ProfiNet устройства. Те съдържат всички съответни параметри и са необходими за конфигуриране на устройството в портала Siemens TIA (Totally Integrated Automation) / S7-Classic.

Въпреки това, интегрирането, а по този начин и показването на параметрите на устройството с IO-Link не е стандартно и често изисква допълнителни усилия за програмиране.

С новите възможности на moneo configure PLC Tools - ifm вече Ви предлага прост инструмент за настройка на GSDML параметри като първа функция на този софтуер с инструменти.

GSDML файловете на шлюзовете на ifm от серията AL14xx могат да бъдат конфигурирани и интегрирани в контролната среда в 3 прости стъпки. Добавете сами параметрите на устройството, които са важни за вас, към GSDML файла, експортирайте ги и ги внедрете в TIA Portal. Това елиминира необходимостта от четене на информационни листове и задаване на правилните битове и изисква от Вас много малко време, за да адаптирате GSDML към вашите изисквания.

Проста настройка на GSDML параметри на шлюзове на ifm IO-Link master (AL14xx) с moneo configure PLC Tools.

Удобен за потребителя: Използването на вашите предварително дефинирани файлове, инструментът за всички устройства с IO-Link и автоматичното прехвърляне на настройките при смяна на устройства ще намалят необходимите време и усилия.

Ясно: Насладете се на ясно подредения интерфейс на moneo configure, както и на достъпа до параметрите на устройството с IO-Link директно в TIA Portal.

Лицензи на moneo

Потърсете съвет от нашите експерти

Заедно ние ще направим Вашия проект успешен.

Уверени ли сте? Просто се свържете. Ние ще Ви придружаваме по Вашия път. За да отговори на Вашите изисквания, нашият екип за продажби на системи ifm ще Ви подкрепи от самото начало – от стратегическо консултиране до разработване на индивидуални софтуерни и хардуерни решения и съответното внедряване, както и допълнителни услуги.