You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. moneo edgeConnect
  5. QMC002

лиценз за комуникация с ifm IO-Link мастъри

QMC002

moneo edgeConnect AL LIC

лиценз за комуникация с ifm IO-Link мастъри

QMC002

moneo edgeConnect AL LIC

  • Софтуер за интерфейс за данни за свързване на ifm IO-Link устройства
  • Превежда данните от сензорите на устройствата ifm IO-Link в четлива информация
  • Предоставя метаданни за главни устройства ifm IO-Link тип DataLine и IO-Link устройства, независими от производителя
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
комуникационен интерфейс за ifm IO-Link Мастъри
връзка с IO-Link устройства и прехвърляне на циклични процеси и мета данни от машинното ниво чрез ifm IO-Link Мастър тип DataLine
Превод на процеси и мета данни в четлива информация за обработка в текущи и бъдещи moneo модули и добавки
Свързаност
IO-Link-данните се четат от свързаните устройства и се предоставят на moneo приложенията в структурирана форма
Управление на устройството
четене и предоставяне на избрани метаданни на ifm IO-Link мастър и свързаните IO-Link устройства
име на "Мастър" и име на устройство
Етикет, специфичен за приложение - въвеждане и съхранение на специфична за приложението информация
Управление на данни
Четене и предоставяне на циклични стойности за въвеждане на данни за процеса (PDI) на IO-Link устройства
преобразуване на PDI данните в четлива информация посредством специфичния за устройството IODD
синтактичен анализ на данните от бинарния процес
прилагане на дефинираните градиенти
предоставяне на специфични за процеса данни единици, дефинирани в IODD
Предоставяне на IO-Link BLOB (двоични големи обекти) за избрани moneo приложения и добавки
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер
moneo software download
Механични данни
Тегло [g] 0,001