You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. Софтуер moneo starterkit
  5. QM9102

лиценз за софтуерния пакет за настройка на приложение за наблюдение на състоянието

QM9102

moneo RTM package License

лиценз за софтуерния пакет за настройка на приложение за наблюдение на състоянието

QM9102

moneo RTM package License

  • Пакет с всички лицензи за софтуер, необходими с приложението за наблюдение на състоянието
  • Независима от производителя индикация на състоянието и настройка на параметрите на IO-Link устройствата
  • Визуализация на данни за процеса в реално време и обширни анализи на данни в таблицата за наблюдение
  • Ранно откриване на повреди чрез аларма при превишаване на праговете
  • Подробна оценка на повредите чрез запис на необработени данни от сензори за вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
мониторинг на състоянието чрез вибрационна диагностика, напр. на двигатели на вентилатори или помпи
усъвършенстван анализ на вибрациите в рамките на мониторинга на състоянието чрез moneo RTM
мониторинг на приложения с VVB вибрационни сензори
Описание на съдържанието
IIoT платформа като основа за moneo приложения
софтуер за настройка на параметри за настройка и диагностика на IO-Link устройства
софтуер за поддръжка в реално време за наблюдение и анализ на състоянието
интерфейс за данни към главни устройства на ifm IO-Link
150 информационни точки за прехвърляне на процесните стойности
включва лицензите за комуникационен интерфейс за диагностична електроника ifm VSE и главен IFM IO-Link
Настоящи и бъдещи edgeConnect модули за интелигентни ifm модули се поддържат.
Конфигурация
създаване на правила, базирани на събития за записване на сурови данни от вибрации
деактивиране на правила в случай на повреда
Свързаност
IO-Link сензори
за всички налични модули moneo edgeConnect със свързване на интелигентни модули ifm
включва комуникационен интерфейс за диагностична електроника ifm VSE и главен IFM IO-Link
Управление на данни
логическа връзка на стойностите на процеса посредством изчислени стойности
Напълно автоматизиран запис на сурови вибрационни данни за разширена диагностика
гъвкав избор на формати за изтегляне на данни
изтегляне на сурови данни
Мониторинг
откриване и анализ на данните от процеса
мониторинг на състоянието в реално време (поддръжка в реално време)
анализ на специфични честоти за усъвършенствана вибрационна диагностика
Задаване на параметри
настройка на параметри между производителя на IO-Link устройства (от IO-Link v1.1)
настройка на параметъра на ifm IO-Link мастъри
мрежово и точково програмиране
Потребителски интерфейс
визуализация на данните за вибрациите във времевия и честотен диапазон
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Включени лицензи moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (за използване с уред moneo QHA200 или инсталация на Windows)
Вид на лиценза пакетен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Механични данни
Тегло [g] 0,001