You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. SAP интегриране

Интеграция в производствения цех (SFI): Връзката към SAP ERP

Интелигентна автоматизация на последващи процеси

Чрез moneo ifm създаде мост между сензорите и информационната технология. Данните от сензорите от производственото ниво се обработват и подготвят като информационна основа за вземане на решения. Генерираните събития се използват за стимулиране и подобряване на процесите във веригата за доставка.

SFI е интегрирано в SAP решение, което се доставя с подготвена от moneo информация в реално време. Ако е необходимо, се подава автоматично сигнал за необходимост от техническо обслужване и необходимите поръчки или документи се изготвят в системата SAP. Техническото обслужване се планира своевременно и доставките се извършват точно навреме за постигане на плавен производствен процес.

SFI се предлага за SAP R/3 и за SAP S/4 HANA.

Интеграция в производствения цех – автоматизирано планиране на производството във веригата за доставки

  • Интелигентни: ориентирано към изискванията профилактично техническо обслужване и поддръжка на ориентирани към износването стратегии за техническо обслужване чрез документи за автоматично измерване
  • Прозрачни: намаляване на разходите вследствие на оптимизирано поддържане на резервни части на склад
  • Проста експлоатация: удобно за потребителите въвеждане само в няколко стъпки
  • Ефикасни: координирани техническо обслужване и планиране на производството

Отличната помощна система за интелигентно планиране на производството в SAP.

Решението за интеграция в производствения цех е продукт на фирмата ifm.

ifm business solutions GmbH е ценен лицензиран партньор за SAP и производител на софтуер с опит в оптимизиране на логистичните процеси в SAP. Интелигентни функции за планиране и методи на решенията на ifm разширяват стандарта SAP.

Лицензи на moneo

Потърсете съвет от нашите експерти

Заедно ние ще направим Вашия проект успешен.

Уверени ли сте? Просто се свържете. Ние ще Ви придружаваме по Вашия път. За да отговори на Вашите изисквания, нашият екип за продажби на системи ifm ще Ви подкрепи от самото начало – от стратегическо консултиране до разработване на индивидуални софтуерни и хардуерни решения и съответното внедряване, както и допълнителни услуги.