You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. moneo RTM-AVA сурови данни
  5. QMR050

Лиценз за добавката за усъвършенстван анализ на вибрациите - AVA

QMR050

moneo RTM-AVA raw data LIC

Лиценз за добавката за усъвършенстван анализ на вибрациите - AVA

QMR050

moneo RTM-AVA raw data LIC

  • Съветник за лесно създаване на приложения за наблюдение на вибрации, включително запис на необработени данни
  • Само с няколко щраквания до стандартизирани прагове за помпи, вентилатори и компресори съгласно DIN ISO 10816-3
  • Запис на необработени данни само когато прагът е достигнат или чрез дефинирана от потребителя настройка
  • Подробна оценка и диагностика въз основа на информация и данни в точното време
  • Лесен експорт в специфични за клиента файлове за по-нататъшен анализ
Цената е за 1 бр. без ДДС
уводна оферта: Възползвайте се от въвеждащото предложение за неограничен запис на действителни вибрационни данни. Купете веднъж - неограничена употреба.
Приложение
Приложение
добавка moneo RTM за разширен мониторинг на вибрациите на машини и инсталации
Мониторинг на състоянието чрез стандартизирани прагове и запис на необработени данни
Конфигурация
Избор на параметри на машината за мониторинг на помпи, вентилатори и компресори
Стандартизирани прагове съгласно стандарт DIN ISO
Задействане на запис на необработени данни в случай на повреда въз основа на правила, базирани на праг
Допълнителен запис на необработени данни според дефинирани от потребителя настройки, базирани на времето
Деактивиране на прагове и правила в случай на поддръжка
Свързаност
Запис на необработени данни за ifm IO-Link сензори тип VVB и ifm диагностична електроника тип VSE
Прагове съгласно стандарт DIN ISO за сензори ifm IO-Link тип VVB
Управление на данни
Изтегляне на необработените данни във файлови формати CSV, JSON и BIN
Максимален капацитет за съхранение на 500 записа на необработени данни
Когато капацитетът за съхранение е достигнат, най -старите записи на необработени данни автоматично се презаписват
Мониторинг
Автоматизирано създаване на билет, когато прагът съгласно DIN ISO стандарт е достигнат
Потребителски интерфейс
Съветник за настройка на прагове и запис на необработени данни
визуализация на данните за вибрациите във времевия и честотен диапазон
Анализ
анализ на специфични честоти за усъвършенствана вибрационна диагностика
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер
moneo software download
moneo OS license
moneo RTM license
moneo edgeConnect AL
moneo infopoints
Механични данни
Тегло [g] 0,001
Забележки
Указания уводна оферта:; Възползвайте се от въвеждащото предложение за неограничен запис на действителни вибрационни данни.; Купете веднъж - неограничена употреба.