You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. moneo edgeConnect
  5. QMC001

Лиценз за комуникация с диагностична електроника за вибрационни сензори

QMC001

moneo edgeConnect VSE LIC

Лиценз за комуникация с диагностична електроника за вибрационни сензори

QMC001

moneo edgeConnect VSE LIC

  • Софтуер за интерфейс за данни за свързване на VSE диагностична електроника за вибрационни сензори
  • Превежда данните от сензора на диагностичната електроника ifm VSE в четлива информация
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
комуникационен интерфейс за диагностична електроника ifm VSE за вибрационни сензори
Свързаност
Параметризираните обекти за наблюдение се четат от свързаната диагностична електроника на VSE и се предоставят на moneo приложенията в структурирана форма
Управление на данни
предоставяне на обекти за диагностика и допълнителни процеси и мета данни от диагностичната електроника ifm VSE за анализ на вибрациите
Предоставяне на VSE обектни стойности за по-нататъшна обработка и мониторинг в moneo RTM
предоставяне на метаданни като VSE сериен номер, имена на обекти и параметризирани мерни единици
паралелно откриване на изчислените обекти за диагностика и мониторинг за предоставяне в moneo RTM за непрекъснато наблюдение на състоянието
едновременно предоставяне на откритите стойности на обекта и валидния в момента параметризиран вариант превключване към мониторинг на състоянието
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер
moneo software download
Механични данни
Тегло [g] 0,001