You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Продукти
  3. moneo edgeConnect

edgeConnect: интерфейсът за комуникация


Чрез moneo edgeConnect устройствата и източниците на данни могат да се свързват към moneo OS. Сега например, може да се отчита информацията от IO-Link Master на ifm със свързани IO-Link сензори или диагностична електроника за вибрации ifm. По този начин moneo edgeConnect осигурява възможност за прехвърляне на данни от ниво машина и преобразуване на същите във форма, която може да се чете, за обработка в настоящи и бъдещи приложения на moneo и други приложения. Все по-голям брой ifm устройства могат да бъдат свързани чрез ifm IoTCore конектора, включително избрани базови станции за безжично свързване на сензори.

NORTHBOUND
Използвайки подходящите конектори, moneo edgeConnect може дори да изпрати данните за процеса и изчислените стойности, събрани в moneo, към облак или друга система на трета страна. Билети, генерирани от moneo, могат също да бъдат изпратени до целева система със съответната конфигурация. В допълнение, OPC UA сървър може да предостави данни от moneo за система с OPC UA клиент.


По такъв начин moneo edgeConnect свързва системите за производство, за автоматизация и информационните системи на отдела по ИТ.

В момента , moneo edgeConnect поддържа предаването на данни от устройства на ifm, като IO-Link Master (AL 13/19, вижте технически изисквания), електрониката за диагностика на сензори за вибрации (VSE) и софтуерните елементи на ifm. В допълнение, moneo позволява прехвърлянето на данни към облачните платформи Amazon AWS и Microsoft Azure и други системи на трети страни чрез MQTT OPC MQTT. Разработват се допълнителни конектори.

Потърсете съвет от нашите експерти

Заедно ние ще направим Вашия проект успешен.

Уверени ли сте? Просто се свържете. Ние ще Ви придружаваме по Вашия път. За да отговори на Вашите изисквания, нашият екип за продажби на системи ifm ще Ви подкрепи от самото начало – от стратегическо консултиране до разработване на индивидуални софтуерни и хардуерни решения и съответното внедряване, както и допълнителни услуги.