Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Продукти
  3. moneo blue

moneo blue: приложението за мобилна настройка на параметри и диагностика на устройства с IO-Link в производството

Решение, състоящо се от Bluetooth адаптер и приложение за смартфон или таблет

Просто проверете състоянието на сензорите и, ако е необходимо, настройте техните параметри и тези на IO-Link Master на ifm или запишете и визуализирайте данните от процеса по пътя ви през производството. Тази функция се предлага чрез безплатното приложение moneo blue заедно с Bluetooth адаптер на ifm (EIO330) за IO-Link Master на ifm.

Задаването на стойности и параметри на процеса на IO-Link устройства е независимо от производителя, просто и лесно е, като технологичните данни могат да се показват в изглед на таблица или диаграма. Използва се специален съветник за настройка на ifm сензори за позиция на задвижващите механизми на клапаните (MVQ), температурните преобразователи/датчици (TCC/ TN2105), нива (LR2050/ LR2750), радар (LW2720) и сензори за вибрации (VVB). Графичното представяне е адаптирано към използваното устройство.

Данните, записани чрез Bluetooth адаптера, могат да бъдат показани в приложението за допълнителна оценка или изпратени като zip файл и след това, например, разгледани в електронна таблица. Първата стъпка на инсталиране изисква само кратко посещение в магазините за приложения на Apple или Android. 

moneo blue - Приложението за Bluetooth адаптера EIO330

  • Информативно и ефективно: Докато сте в движение, проверявайте технологичните стойности и събитията на всички устройства с IO-Link, свързани към главен модул на ifm и задавайте параметрите на сензори чрез безплатно приложение (за iOS и Android).
  • Проста експлоатация: Удобна настройка на параметрите на много сензори благодарение на графичното представяне.