You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. Инфоточки за moneo
  5. QMI001

лиценз за информационни пунктове

QMI001

moneo INFOPOINT License

лиценз за информационни пунктове

QMI001

moneo INFOPOINT License

  • Мащабируеми приложения чрез лицензиране на информационни точки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
информационните точки (измерени стойности) се лицензират в зависимост от броя на свързаните източници на данни
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер
moneo software download
moneo OS license
moneo RTM license
moneo edgeConnect
Механични данни
Тегло [g] 0,001