You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Продукти
  3. Набор от инструменти moneo DataScience

Набор от инструменти moneo DataScience

Постоянно нарастващите изисквания към продуктите и процесите поставят високи изисквания към целия производствен процес. Поради това е важно да се използват сензорни данни, стойности и информация от промишленото производство за откриване и отстраняване на отклонения в продукти и процеси – така наречените аномалии – възможно най-бързо и автоматично.

Наборът от инструменти moneo DataScience е колекция от софтуерни инструменти, които ви позволяват лесно да наблюдавате и оптимизирате производствените процеси на базата на изкуствен интелект, без да имате нужда от експертен опит в науката за данни или умения за програмиране.

Алгоритъмът за изкуствен интелект (AI) използва данните, записани от сензорите. Данните се използват от модерни технологии, като машинно обучение, за да се осигурят възможно най-добрите прогнози и процеси за наблюдение на състоянието.

Интелигентните алгоритми незабавно съобщават за открити аномалии и модели, разбират сложни корелации и правят надеждни прогнози.

Казано накратко: Наборът от инструменти moneo DataScience опростява наблюдението и оптимизирането на вашите производствени процеси. Той също така подпомага качественото и устойчиво подобряване на производствения процес на вашата компания. Освен това ви помага да увеличите ефективността и значително да намалите честотата на грешките.

Какво може да направи наборът от инструменти moneo DataScience

Ускорява трансформацията и мащабирането
Лесно изграждайте и обучавайте свои собствени AI/ML модели в направлявана конфигурация без експертен опит в науката за данни
Подобрете качеството на продукцията си
Автоматичнооткривайте аномалии и други нежелани състояния в производството с персонализирани AI решения
Увеличете ефективността на вашите машини и оборудване (OEE)
Намалете непланираните загуби, минимизирайте времето за престой на оборудването и увеличете цялостната ефективност на вашето оборудване с персонализирани предупреждения и аларми.

Набор от инструменти moneo DataScience

moneo SmartLimitWatcher:
Интелигентно следене и оптимизиране на вашите производствени процеси.

moneo SmartLimitWatcher генерира динамични прагове въз основа на състоянието на наблюдавания процес. Той автоматично издава аларми и предупреждения на ранен етап, веднага щом статусът на наблюдаваните променливи се измени – възникнат аномалии на критична променлива на процеса.

moneo PatternMonitor:
Интелигентно откриване на нежелани промени в процеса.

moneo PatternMonitor идентифицира структурни промени в критична променлива. В зависимост от конфигурацията, той открива тенденции, промени във волатилността и промени в нивата, както и автоматично генерира аларми, така че да можете да предприемете подходящи действия на ранен етап.

Разлики и възможни комбинации

moneo SmartLimitWatcher е подходящ за ...

  • многоетапни или контролирани процеси
  • фокусиране върху цели машини и инсталации

Принцип на работа

  • Цялата система е моделирана за откриване на аномалии на целевата променлива

moneo PatternMonitor е подходящ за ...

  • мониторинг на едностепенни стационарни, непрекъснати процеси и инсталации
  • фокусиране върху отделни параметри на машини и инсталации

Принцип на работа

  • Идентифициране на структурни промени в критичните стойности на процеса

Предимства на
набора от инструменти moneo DataScience спрямо проекти за наука за данни

  Внедряване:
Набор от инструменти moneo DataScience
  спрямо Внедряване:
вашия собствен проект за наука за данни

Лесен за използване инструмент, подходящ и за екипи по поддръжка без умения за науката за данни

 

Необходим е достъп до специалисти по науката за данните (скъп подход, над 20000*)

Автоматизирана подготовка на данни и направлявано AI обучение

 

Необходима е вътрешна структура на проекта

Интегрирано и мащабируемо решение, когато се комбинира с други модули на moneo

 

Необходим е процес на ръчно придобиване и обработка на данни

Подходящ за широка гама от приложения и бързо намиране на решение

 

Минимална продължителност на проекта – прибл. 3–6 месеца

Възможност за персонализиране и разширяване – от начинаещо до професионално ниво

 

Специализираните решения често не са лесно преносими и приложими

Отлично съотношение цена/производителност

 

Повишен инвестиционен риск поради ограничена мащабируемост