You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. moneo: Платформа на IIoT
 2. Продукти
 3. Набор от инструменти moneo DataScience

набор от инструменти moneo DataScience: изкуственият интелект

Интелигентно следене и оптимизиране на производствени процеси

Като използва за база зависими данни от сензори и технологични параметри, SmartLimitWatcher, интелигентният инструмент на moneo Data Science Toolbox, осигурява възможност за автоматично и ранно откриване на аномалии в критични технологични стойности. Неговата задача е да следи критичната технологична стойност (целева променлива) по отношение на качеството на производството или на състоянието на съоръжението (напр. температура, поток, вибрации, потребление на ток) на текуща база.

Чрез методите на изкуствения интелект се изучава базиран на хронологични данни математически модел, който се използва за непрекъснато сравнение цел/действителна стойност между измерените и прогнозираните целеви стойности. Чрез допълнителното изчисляване на диапазоните на динамични очаквания (ленти на достоверност) за целевата променлива, измереното поведение на целевата променлива може да се оценява непрекъснато и отклоненията да се показват автоматично.

Имате възможност да определите граници за предупреждения и аларми (ранни, средни, късни), които се показват в приложението. Това прави възможно бързото реагиране на отклонения в производствения процес и проактивното действие чрез оптимално ранно откриване.

moneo DataScience Toolbox – интелигентно следене и оптимизиране на производствени процеси чрез ранни предупреждения и предупредителни сигнали

 • Проста експлоатация: Не е необходим опит в областта на науката за данните. Прагматично решение с прост направляващ асистент в 5 стъпки за ръководители на производството и техническото обслужване.
 • Удобен за потребителя: Автоматично подготвяне на данни и проверка на качеството. Не е необходима сложна предварителна обработка на данни.
 • Интелигентни: Избор на най-подходящия модел изкуствен интелект. Автоматично изучаване на модела и проверка на точността на следене.
 • Надеждни: Следене на база на времето и на състоянието. Постоянно следене на фона с използване на диапазони на динамични очаквания за целевата променлива.
 • Индивидуално: Подлежащи на персонализиране предупреждения и аларми. Чувствителността на откриване на аномалиите може да се настройва.

5 прости стъпки към интелигентна система за следене без експертна поддръжка

 

Области на приложение

Изкуственият интелект на SmartLimitWatcher може да се използва по различни начини за следене на технологичния процесите. От една страна, за следене на сравними машинни компоненти, а от друга за следене на отделни добавени части или измервани променливи.

 • Хоризонтално приложение: Следене въз основа на сравними машинни компоненти

Изисквания:
Свързаните машинни компоненти са интегрирани в процес или в една и съща инсталация и съществува физическа зависимост. Предимство е, че имате нужда само от няколко сензора или измерени стойности, за да откриете аномалии.

 • Вертикално приложение: Подробно следене на компонент с помощта на няколко измерени стойности

Изисквания:
За да се открият отклонения, трябва да бъдат записани достатъчен брой измерени стойности на компонента, който се следи.  Този общ подход е изключително подходящ за широк набор от проблеми на следенето.

Внедряване:
Набор от инструменти moneo DataScience 

спрямо

Внедряване:
 Собствен проект в областта на данните

 • Лесен за използване инструмент, не се изисква специална експертиза в областта на науката за данните

 

 • Необходимо е съдействието на специалисти по науката за данните (скъп подход, над 20 000)
 • Внедрена е автоматична подготовка на данните и обучение на изкуствения интелект

 

 • Необходима е вътрешна структура на проекта
 • Интегрирано и мащабируемо решение в рамките на системата ifm moneo

 

 • Необходим е процес на ръчно придобиване и обработка на данни
 • Подходящ за широка гама от приложения и бързо намиране на решение

 

 • Минимална продължителност на проекта – прибл. 3–6 месеца
 • Отлично съотношение цена/производителност

 

 • Висока вероятност за положителен резултат от проекта
 • Индивидуални опции в експертен режим

 

 • Персонализираните решения често може да се прехвърлят само в ограничена степен

moneo DataScience Toolbox – изкуственият интелект за интелигентно следене и оптимизиране на производствени процеси чрез ранни предупреждения и предупредителни сигнали.

Лиценз за moneo

Потърсете съвет от нашите експерти

Заедно ние ще направим Вашия проект успешен.

Уверени ли сте? Просто се свържете. Ние ще Ви придружаваме по Вашия път. За да отговори на Вашите изисквания, нашият екип за продажби на системи ifm ще Ви подкрепи от самото начало – от стратегическо консултиране до разработване на индивидуални софтуерни и хардуерни решения и съответното внедряване, както и допълнителни услуги.