• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Да действаме устойчиво е мотото

Как ще изглежда светът в бъдеще? Ние от ifm си задаваме този въпрос не само когато става дума за разработване на продукти, иновативни технологии и нови начини на работа. Проблемите на околната среда също играят водеща роля в ежедневните ни решения и действия.

„Защото всички ние сме отговорни за едно бъдеще, което взема предвид социалните, икономическите и
екологичните аспекти.“

Ние можем да осъществим тази цел само ако сме наясно с последствията от нашите действия и навреме започнем да търсим решения и нови начини за минимизиране на тяхното въздействие. За нас това означава също така отговорно и неотлъчно да следваме дългосрочните цели, вместо да се уповаваме на краткосрочните успехи. В хода на това бихме искали да препоръчаме нашия четвърти доклад за устойчивост (отчетна 2022г), който съдържа цялостна програма за устойчивост в допълнение към нашите стратегически подходи и мерки.

 

Климатична неутралност до 2030 г
в нашия оперативен бизнес
100% зелено електричество
от 2020
Дългосрочни CO2 спестявания
в областта на командировките и пътуванията
100% на нашите доставчици
подписа кодекса за поведение на доставчиците на ifm

Да действаме устойчиво е мотото – и то във всяко отношение. Това вече е заложено в корпоративната философия, написана за първи път през 1990 г.:

ifm изисква и насърчава насочените към екологично съзнателни решения и поведение.

фирмената философия на ifm

Групата компании следва този ръководен принцип вече повече от 50 години. При това ние често надхвърляме законовите изисквания и се чувстваме допълнително насърчени в начина си на мислене от нарастващото внимание към въпроси като опазването на биоразнообразието, енергията и мобилността, които възникват, наред с други неща, от глобалното движение за климата, а също така и от пионерските мерки на Европейския зелен пакт.

За нас едно нещо е сигурно:

Необходимо е ефективно, социално балансирано и екологично съвместимо развитие, при което социалното взаимодействие, икономическата сила и опазването на околната среда не са в противоречие за нас.

фирмената философия на ifm

В същото време ние сме наясно, че трябва да допринасяме повече. Само тогава ще можем да овладеем глобалните социални и екологични предизвикателства. Досега сме се виждали като компания, която работи устойчиво по хармоничен начин. Сега искаме активно да развиваме нашите дейности за устойчивост и да преследваме проблемите, които са от съществено значение за нас през следващите години. Тук можете да разберете с подробности какво означава това за групата ifm.

3-те стълба на устойчивостта

Като компания, която работи устойчиво, ние от ifm си поставяме за цел да хармонизираме икономическите, екологичните и социалните аспекти и да ги вкореним по-здраво в нашата организация.

Водещият принцип на корпоративната устойчивост описва принцип на действие, който се основава по балансиран начин на трите стълба на устойчивостта – Икономика, Околна среда(екология) и Социални въпроси – във всички корпоративни решения и действия. Въпроси като опазване на околната среда, отстояване на социални принципи и икономическа стабилност не са принципно нови, но станаха много по-важни през последните години.

ifm действа съгласно принципа на икономическото оптимизиране и на този фон се стреми към баланс, както и ангажираност и в трите измерения.

„Загрижени за бъдещето, ние не спираме да следваме нашия водещ принцип
успешен растеж по безопасен начин.“