You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Разпознаване на 3D обекти
 2. O3D сензор
 3. Приложения
 4. Робот Pick & Place

Робот Pick & Place

3D сензори за гъвкава автоматизация на хващачи на роботите

 • Показване на позицията на движещи се обекти
 • Могат да бъдат откривани различни форми
 • Могат да бъдат отчетени няколко позиции на обекта едновременно
 • За промишлени и леки колаборативни роботи
 • Подходящи за хидравлични, пневматични и електрически хващачи

Навигация на хващача
3D сензорът установява позицията на обекта дори когато обектите се движат, и я изпраща на управлението на робота, което контролира хващача. Системата може да открива правоъгълни, кръгли и неправилни форми и да подава информация на контролера не само за позицията на центъра на тежестта, но и за техния брой и размери. Типичните обекти са кутии, картонени пакети, кофи, кегове, кенове, торби, колела или багажи. Автоматичната система за хващане повишава производителността на много приложения, като изпълнява монотонни производствени стъпки много по-бързо и плавно от хората. Освен това монотонните движения с тежки обекти са лоши за здравето на работниците и водят до чести отсъствия. Когато роботите извършват тежка физическа работа, това увеличава времето на изправно състояние на машините и освобождава хората от задачи, за които са по-подходящи.

Ползата

 • Автоматичната система за хващане повишава производителността на много приложения, като изпълнява монотонни производствени стъпки много по-бързо и плавно от хората.
 • Основна характеристика: Намаление на времето и разходите при инсталиране благодарение на автоматичната настройка на координатните системи на манипулационните роботи и 3D сензора.
 • Оптимизация на логистичните процеси благодарение на материален поток, който не зависи от работната сила или организацията на работа.
 • Интегриране в автоматични системи чрез цифрови I/O или Ethernet процесен интерфейс. (например: предупреждение за грешки: не са открити обекти)
 • Освен данните за управление на робота Ethernet интерфейсът осигурява информация за софтуера за управление на материала и складово управление.

Независимо дали кашони, или други кутии, напълнени с опаковъчен материал, транспортирани спорадично до съоръженията за опаковане или в комбинирани съоръжения за строителни материали, почва за цветя или торове, където материалите често се транспортират в чували и опаковат отново в чували, често има дейности, изискващи тежко физическо напрежение, които могат да бъдат автоматизирани с помощта на 3D сензора и манипулационен робот.