You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Разпознаване на 3D обекти
 2. O3D сензор
 3. Приложения
 4. Определяне на размерите на обектите

Определяне на размерите на обектите

Определяне на размерите на обектите с O3D 3D сензора

Новият 3D сензор установява размерите на обектите чрез иновативна технология “time-of-flight”. Сигналите се подават чрез прагови стойности, ако например параметрите за опаковане са извън дефинираните области.

 • Безконтактно оразмеряване на правоъгълни обекти, като картонени опаковки или пакети
 • Определяне и сравняване на размери, ориентация и позиция.
 • Осигурява измерване на височина, ширина и дължина за изчисляване на дължината на лентата и обема.
 • Параметрите за качество помагат за откриване на повредени или деформирани обекти
 • Комутиращи изходи и Ethernet интерфейс за технологични данни

Революция във вътрешната логистика

Независимо дали палети, пощи, складове, логистика, или разпределителни центрове: Складовият обем, който може да бъде използван, определя капацитета и разходите. Добра причина, за да се осигури най-доброто възможно използване на изискването за пространството по време на захранването.

Новият 3D сензор установява размерите на обектите чрез иновативна технология “time-of-flight”. Сигналите се подават чрез прагови стойности, ако например параметрите за опаковане са извън дефинираните области. За автоматично планиране на складовото пространство чрез WMS (Warehouse Management System – Система за складово управление) или ERP система (Enterprise Resource Planning – Система за планиране на ресурсите на предприятието) той подава информация за размера, ориентацията и позицията на обектите. Данните се използват също и за управление на роботи, сортиращо оборудване и разпределителни системи. Освен отказоустойчивостта сензорът се характеризира и с удобно използване и лесна интеграция.

Ползата от определянето на обема

 • Безконтактно измерване на правоъгълни обекти (например: картонени опаковки или пакети).
 • Определяне на размери, ориентация и позиция.
 • Осигуряване на данни за изчисление на дължината на лентата и обема.
 • Помощ за параметрите за осигуряване на качеството с откриване на повредени обекти.
 • Независимост от цветовете и устойчивост на външната светлина благодарение на технологията “time-of-flight” (ToF).

Просто и удобно инсталиране

 • Интегриране чрез цифрови I/O или Ethernet интерфейс.
 • Бързо конфигуриране, обикновено за по-малко от три минути.
 • Съветник за свързване помага с първото инсталиране.