You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Разпознаване на 3D обекти
 3. O3D сензор
 4. Приложения
 5. Определяне на размерите на обектите

Определяне на размерите на обектите

Определяне на размерите на обектите с O3D 3D сензора

Новият 3D сензор установява размерите на обектите чрез иновативна технология “time-of-flight”. Сигналите се подават чрез прагови стойности, ако например параметрите за опаковане са извън дефинираните области.

 • Безконтактно оразмеряване на правоъгълни обекти, като картонени опаковки или пакети
 • Определяне и сравняване на размери, ориентация и позиция.
 • Осигурява измерване на височина, ширина и дължина за изчисляване на дължината на лентата и обема.
 • Параметрите за качество помагат за откриване на повредени или деформирани обекти
 • Комутиращи изходи и Ethernet интерфейс за технологични данни

Революция във вътрешната логистика

Независимо дали палети, пощи, складове, логистика, или разпределителни центрове: Складовият обем, който може да бъде използван, определя капацитета и разходите. Добра причина, за да се осигури най-доброто възможно използване на изискването за пространството по време на захранването.

Новият 3D сензор установява размерите на обектите чрез иновативна технология “time-of-flight”. Сигналите се подават чрез прагови стойности, ако например параметрите за опаковане са извън дефинираните области. За автоматично планиране на складовото пространство чрез WMS (Warehouse Management System – Система за складово управление) или ERP система (Enterprise Resource Planning – Система за планиране на ресурсите на предприятието) той подава информация за размера, ориентацията и позицията на обектите. Данните се използват също и за управление на роботи, сортиращо оборудване и разпределителни системи. Освен отказоустойчивостта сензорът се характеризира и с удобно използване и лесна интеграция.

Ползата от определянето на обема

 • Безконтактно измерване на правоъгълни обекти (например: картонени опаковки или пакети).
 • Определяне на размери, ориентация и позиция.
 • Осигуряване на данни за изчисление на дължината на лентата и обема.
 • Помощ за параметрите за осигуряване на качеството с откриване на повредени обекти.
 • Независимост от цветовете и устойчивост на външната светлина благодарение на технологията “time-of-flight” (ToF).

Просто и удобно инсталиране

 • Интегриране чрез цифрови I/O или Ethernet интерфейс.
 • Бързо конфигуриране, обикновено за по-малко от три минути.
 • Съветник за свързване помага с първото инсталиране.