You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Разпознаване на 3D обекти
 3. O3D сензор
 4. Приложения
 5. Режим Задаване на разширени параметри

Режим Задаване на разширени параметри

В разширен режим на настройка на параметри могат да бъдат дефинирани моделите за контрол на нивото и разстоянието, както и контролът на качеството. За изхода на измерените стойности могат да бъдат зададени различни интерфейси в зависимост от спецификациите на потребителя.

Характеристики

 • Жива картина
 • Може да бъде зададено максимално конфигурируемо разстояние
 • Избираем режим на експозиция
 • Конфигурируема целева честота на кадрите
 • Възможност за избиране на различни филтри
 • Възможност за дефиниране на “отсичането” на 3D данните (clipping)
 • Използването на няколко модула едновременно е възможно благодарение на различните честотни канали