You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Разпознаване на 3D обекти
 3. O3D сензор
 4. Приложения
 5. Депалетизиране

Депалетизиране

Лесно депалетизиране на еднакви по форма пакети

 • Депалетизиране на пълен слой или на отделни пакети
 • Откриване на листове
 • Изчисляване на оставащите обекти
 • Интегрирана функция за избягване на колизии
 • Автоматично калибриране на координатите на камерата на робота
 • Икономично и ергономично

Оптимизация на логистичните процеси
Автоматичното депалетизиране на пакети с еднакъв размер, например картонени кутии, сандъци, външна опаковка или контейнери, оптимизира логистичните процеси чрез динамично захранване. 3D сензорът установява разместените товари и разрешава грешките в позиционирането между депалетизиращите системи. Показването на позицията позволява напълно автоматично депалетизиране на цели слоеве или на отделни пакети независимо от модела на подреждане на палетите. Освен данните за управление на робота Ethernet интерфейсът осигурява информация за софтуера за управление на материала и складово управление. Автоматизираните депалетизиращи системи осигуряват видимо подобрение в производителността поради използването на икономични инструменти и намаляване на натоварването на операторите поради ергономично оптимизираната работна среда.


Икономия на време с интелигентния O3D сензор
Интелигентният O3D сензор вече открива следващия пакет, докато роботът сваля предишния.


Ползата за вас

 • Намаление на времето и разходите при инсталиране благодарение на автоматичната настройка на координатните системи на манипулационните роботи и 3D сензора.
 • Оптимизация на логистичните процеси чрез захранване на съоръжението в съответствие с потребността с интегрирана функция за избягване на колизии.
 • Интегриране в автоматични системи чрез цифрови I/O или Ethernet процесен интерфейс. (например: предупреждение за грешки: неочакван обект)
 • Освен данните за управление на робота Ethernet интерфейсът осигурява информация за софтуера за управление на материала и складово управление.
 • Откриване на междинен слой, O3 установява слоевете от хартия или картон за стабилизиране на палети.

Депалетизиране на пакети