You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Разпознаване на 3D обекти
 2. O3D сензор
 3. Приложения
 4. Контрол на окомплектоваността

Контрол на окомплектоваността

Контрол на окомплектоваността с O3D 3D сензор

3D сензорът гледа манипулационния модул отгоре и го сравнява с моделите, на които са обучени от потребителя. Той сигнализира за всяко отклонение чрез комутиращ изход. Непрекъснатата обмяна на информация с потребителите и разширените тестове са довели до изключително просто действие и възможност за интегриране на сензора.

 • Надеждно откриване на ненапълване или препълване
 • Автоматично следене на позицията
 • Може да се обучи за различни манипулационни модули
 • Независимост от цветовете и устойчивост на външната светлина благодарение на технологията “time-of-flight” (PMD).
 • Комутиращи изходи и Ethernet интерфейс за технологични данни

Никога повече непълни пратки

Ако палет със само един неокомплектован манипулационен модул достигне клиента, той често връща цялата пратка. Това води не само до недоволство, но и създава допълнителни разходи. Контрол на окомплектоваността е средството, което може да помогне. Често отделните сензори са инсталирани над мястото на всеки отделен манипулационен модул. Това обаче не е много гъвкаво, ако типът или размерът на манипулационния модул се променят. Тогава промените стават необходими. Ако се променят цветът или текстурата на манипулационните модули, конвенционалните сензори достигат своите граници.

Всички тези проблеми не съществуват с контрол на окомплектоваността на основата на 3D сензор: 3D сензорът гледа манипулационния модул отгоре и го сравнява с моделите, на които са обучени от потребителя. Той сигнализира за всяко отклонение чрез комутиращ изход. Непрекъснатата обмяна на информация с потребителите и разширените тестове са довели до изключително просто действие и възможност за интегриране на сензора.

Ползата от контрол на окомплектоваността

 • Извършете обучение за различни типове манипулационни модули и изберете без механично преустройство.
 • Проверете за ненапълване или препълване, или за двете, ако е необходимо.
 • Автоматичното регулиране на позицията гарантира стабилно функциониране дори при променлива позиция на обектите.
 • Независимост от цветовете и устойчивост на външната светлина благодарение на технологията “time-of-flight” (ToF).

Просто и удобно инсталиране

 • Интегриране в автоматични системи чрез цифрови I/O или Ethernet интерфейс.
 • Бързо конфигуриране, обикновено за по-малко от три минути.
 • Съветник за свързване помага с първото инсталиране.