You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Разпознаване на 3D обекти
  2. Задаване на параметри и инсталация

Задаване на параметри и инсталация

Удобно за потребителя.

Vision Assistant предлага 5 приложения: депалетизиране, навигация на хващачи на роботи, контрол на окомплектоваността, определяне на размерите на обектите и нивото на напълване. Съветник направлява потребителя през настройките на приложението. Това става очевидно и интуитивно. Необходимото приложение може да бъде инсталирано и стартирано за няколко минути. Предварително дефинираните приложения правят възможна имплементацията на автоматизирани решения, но Vision Assistant може да прави и повече: В разширен режим на настройка на параметри опитните потребители могат да разширят даденото приложение или да създадат свои собствени приложни решения.

Софтуерът Vision Assistant е централен елемент за настройката на параметри и инсталирането на O3D сензора

O3D сензор –
Софтуер Vision Assistant

Съветник за приложението и режим Задаване на разширени параметри

Непрекъснатата обмяна на информация с потребителите и разширените тестове са довели до изключително опростяване на използването и интегрирането на сензора.

В същото време точността все още е гарантирана и са възможни индивидуални настройки. Индивидуалното адаптиране към средата води стъпка по стъпка до исканото приложение.


Съветник (Wizard)

Готови за употреба приложения

Инсталирането на 3D сензора е лесно благодарение на направляващия асистент за следните приложения

Режим Задаване на разширени параметри

Персонализиране или разширяване на приложения

  • Контрол на качеството
  • разширен контрол на окомплектоваността
  • разширен контрол на палетизирането

O3D камера –
SDK

O3D камерата и SDK могат да бъдат използвани за разработване на индивидуални решения и приложения.

Ако камерата е интегрирана в машина, измерените данни могат да бъдат оценени с обичайните библиотеки за обработка на изображения. SDK с примерен код се предлага за различни програмни езици.