You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Разпознаване на 3D обекти
  2. Система за откриване на палети (PDS)

Откриване на палети: Ускоряване на процеса на вдигане чрез PDS

PDS (pallet detection system (система за откриване на палети) е софтуерно решение за по-бързо, напълно автоматично откриване на всички видове стандартни палети с два отвора, която има шест степени на свобода. В комбинация с хардуера O3D3xx отчитането на позицията на палета е изключително бързо, без да се намалява точността. Резултатът е намаляване на времето на общия цикъл на откриване на палетите в автономни и полуавтономни автомобили за обработка на палети.

Системата за откриване на палети подобрява пряко производителността на автономните и полуавтономните автомобили чрез увеличаване на скоростта за откриване на позициите на палетите, без да се намалява точността.

Спестено време на вдигане

Без PDS 5 s
PDS 0,8 s
Разлика във времето 4,2 s

Подобен случай на използване в Tecnoferrari със софтуер, направен от самия клиент

Увеличена ефективност с PDS
Данните се основават на 12 вдигания на час на автомобил

ОЕE (обща ефективност на съоръжението) е стандартът за измерване на производствената производителност. Най-просто казано, той показва процента от общото време за производство, което е наистина производително.


Наличност

Общо планирани часове – изгубено време

Общо планирани часове


Скорост на работа

Действителна скорост на машината

Проектна скорост на машината


Ниво на качеството

Брой качествени продукти

Общ брой произведени продукти

За роботизирано приложение най-важният показател на ОЕE е скоростта на работа, която показва бавни цикли и кратки спирания. Тази стойност показва какъв процент от максималната възможна производителност е постигнат. Това означава: Тя показва ефективността на приложението. С PDS скоростта на работа – т.е. ефективността – се увеличава, тъй като времето, необходимо за вдигане на палета, се намалява.