You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Разпознаване на 3D обекти
 3. O3D камера

O3D камера

3D камерата и SDK могат да бъдат използвани за разработване на индивидуални решения и приложения.
Ако камерата е интегрирана в машина, измерените данни могат да бъдат оценени с обичайните библиотеки за обработка на изображения. SDK с примерен код се предлага за различни програмни езици.

Триизмерно откриване и оценяване

3D камера – на основата на PMD технология – открива сцени и обекти с един поглед и в три измерения. За разлика от лазерните скенери не изисква движещи се компоненти и така е издръжлива и в нея няма износване. Принципът на действие, технологията “time-of-flight” (ToF), може да бъде сравнен с този на лазерния скенер. Тук обаче вместо един има 23 000 приемащи елемента, разположени под формата на матрица върху чип. Това означава, че с една стъпка на регистриране на данните може да се измери не само една точка, но и цяла сцена. Освен изображението на разстоянията чипът на камерата осигурява и изображение в сиви тонове на сцената. Интуитивният параметричен софтуер позволява лесното задаване на специалните параметри на камерата. SDK с включен примерен код се предлага за различни програмни езици.

Триизмерно откриване в реално време на всяка сцена

 • Нов чип за цифрови изображения с 23 000 пиксела
 • Осигурява изображение на разстоянията и изображения в сиви тонове
 • Оценка с обичайните библиотеки за обработка на изображения, предлагани на пазара
 • Съвместим с производствените условия корпус
 • Връзка към MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) и ROS (Robot Operating System – Операционна система на робота)

Автономно управлявано транспортно средство

3D камера за навигация на автономни транспортни системи без водач, почистващи роботи или мотокари (например избягване на колизии, позициониране на вилицата и контрол на височината на вилицата).


Приложения

 • Измерване и позициониране на куфари, пакети и др.
 • Автоматично товарене и разтоварване на контейнери
 • Оптимизация на складовото пространство
 • Управление на веригата на доставките и координиране на осигуряването на материали (заетост на конвейерните ленти)
 • Измерване на прибраната продукция и дървения материал в селското и горското стопанство
 • Роботи за доене и измерване на добитък
 • Броене на хора и контрол на помещения