You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States

Директен достъп до продуктовата секция в уебмагазина:

3D сензори 3D камери

Зрително поле на O3D

Намерете подходящо изделие:

Определете размера на зрително поле по отношение на работното разстояние или работното разстояние по отношение на размера на обекта с помощта на O3D калкулатора за зрително поле.

Цел и разстояние