You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Разпознаване на 3D обекти
  2. Избор на изделие

O3D – избор на изделие

Определете размера на зрително поле по отношение на работното разстояние или работното разстояние по отношение на размера на обекта с помощта на O3D калкулатора за зрително поле.

Директен достъп до продуктовата секция в уебмагазина:

3D сензори 3D камери