1. Стартова страница
  2. Разпознаване на 3D обекти
  3. Файлове за изтегляне

O3D – материали за изтегляне

ifm Vision Assistant

Непрекъснатата обмяна на информация с потребителите и разширените тестове са довели до изключително опростяване на използването и интегрирането на сензора – от процеса на подреждане до смяната. Съветник за свързване помага с първото инсталиране.

  • Бърза настройка на 3D сензорите
  • Удобно задаване на параметри
  • Интуитивно и лесно ползване

mobileVisionAssistant за iPad

ifm mobileVisionAssistant е приложение за контрол на ifm O3D3xx камери и сензори, разработено специално за iPad.
Приложението може да показва откритите данни от свързаните камери и сензори като конфигурируемо 2D изображение.

SDK

За свързване с MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) и ROS (Robot Operating System – Операционна система на робота).