1. Стартова страница
  2. Разпознаване на 3D обекти
  3. O3D сензор

3D сензор

Обработка на 3D изображения за индустриални цели

Сцени и обекти с един поглед.

Фотоелектричните 3D сензори са подходящи за различни приложения, например установяване на обем, разстояние и ниво. Те измерват разстоянието между сензора и най-близката повърхност точка по точка с помощта на принципа “time-of-flight”. Сензорите осветяват сцената във вътрешен или външен източник на инфрачервена светлина и изчисляват разстоянието чрез отразената от повърхността светлина.

Сензорите за промишлена употреба са полезни в приложения, при които се контролира окомплектоваността, измерват се обеми, сортират се и се депалетизират обекти и се насочват роботи.

Пример за приложение