You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Разпознаване на 3D обекти
  2. Технология

O3D технология

O3D 3D сензор с PMD Time-of Flight технология

Time-of-Flight (ToF). Чрез измерване на времето за разпространение на пространствената светлинна вълна (time of flight of light) е възможно да се определи разстоянието на нивото на пикселите между отделните пиксели и обекта. Така 3D информацията се генерира без отклонения и в реално време. Най-известната технология ToF е позната като PMD (Photonic Mixer Device – Фотонно смесително устройство).

Технологията PMD time-of-flight осигурява откриване на сцени и обекти след записване само на едно изображение от 23 232 пиксела в три измерения и без размиване в следствие на движение. Сцената се осветява с модулирана невидима инфрачервена светлина и отразената ѝ част попада върху PMD сензора.

O3D 3D сензор с PMD Time-of Flight технология

1

Инфрачервени светодиоди

Четири мощни IR светодиода (830 nm) осветяват цялото зрително поле на O3D в диапазон от 0,3 m до 5 m и са защитени от устойчиво на надраскване стъкло.

2

Лещата

Лещата определя зрителното поле на O3D. Предлагат се алтернативите 60 x 45 и 40 x 30 за възможно най-добра настройка към приложението.

3

Time-of-Flight блок за формиране на изображение (имиджър)

Сензорът за обработка на изображения pmd time-of-flight разделя сцената на 176 x 132 пиксела. Той е оборудван с патентована функция за потискане на външната светлина, която го прави нечувствителен към промяната на светлинните условия в средата на приложението.

4

M12 Ethernet интерфейс за технологични данни

Интерфейсът M12 може да бъде използван за задаване на параметрите на сензора и за комуникация на изходните данни през индустриални Ethernet мрежи (TCP/IP & EIP). Параметрите са настроени с помощта на безплатния Vision Assistant, предлаган безплатно от ifm.

5

Електрическо захранване M12

8-пиновия конектор M12 се използва и за електрическо захранване на сензора, и за интерфейс за цифровите и аналоговите изходи.