You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Разпознаване на 3D обекти
  2. O3D сензор
  3. Приложения
  4. Измерване на ниво

Измерване на ниво

Фотоелектрично 3D измерване на нивото и установяване на номиналното ниво

3D сензори с PMD технология

  • Непрекъснато измерване на неравни повърхности
  • Определя минималните, максималните или средните стойности
  • Обучаване за различни форми на резервоара
  • Интерфериращите структури се потискат
  • Безконтактно измерване на нивото на непрозрачни среди до 10 m

Гъвкаво конфигуриране
Системата открива твърди непрозрачни обекти и насипни материали в резервоари, силози или бункери с нива до 10 m. O3D установява надеждно височината на товара в машините за механично транспортиране и сортиране, например лентови транспортьори и товарене на палети. Сензорът определя нивото чрез дефиниран фон и изпраща технологичната стойност чрез аналогов изход или цифрово с потискане на шума през Ethernet интерфейс. Алтернативно, O3D може да бъде използван като превключвател за номинално ниво.
Измерващият сегмент на сензора може да бъде адаптиран към формата на съответния резервоар. Смесителите и другите прикачни приспособления могат да бъдат потиснати чрез “области на изключване”. Сензорът може да разпознава контейнери с различна форма, например бункери, силози или дори наклонени ленти.
Това означава, че за насипни материали се показва средното ниво дори и когато по тях има купове или канали.