1. Početna stranica
  2. Od nadzora vibracija do sustava Industry 4.0
  3. Pregled proizvoda

Prikladni proizvodi za sva područja primjene.

Osnovni senzor i davač vibracija

Senzori i davači vibracija za trajan nadzor ukupnih vibracija na strojevima i postrojenju u skladu s normom ISO 10816. Senzori mjere kvadratnu sredinu brzine vibracija (RMS) na površini nerotirajuće komponente.

Osnovni davač vibracija tipa VT
Jednostavna funkcija odašiljanja, 4…20 mA.

Osnovni senzor vibracija tipa VK
Funkcija izlaza za prekapčanje i odašiljanja. Odgoda odziva radi sprečavanja okidanja prilikom pokretanja.

Inteligentni senzori vibracija

Kompaktni senzor vibracija tipa VN nadzire ukupno stanje vibracija strojeva i postrojenja prema normi ISO 10816. Odlikuje se jednostavnim postavljanjem parametara i lokalnim zaslonom. Konfiguracijski softver nije potreban.

Inteligentni senzori vibracija tipa VN
Zaslon na senzoru, pohranjivanje povijesti radi dokumentiranja, za rotacijske strojeve > 120 o/min.

Dijagnostička elektronika

Šestokanalni dijagnostički sustav za vrednovanje dinamičkih signala (npr. ubrzanja) i analognih izlaza. Fleksibilan i podroban nadzor i analiza. Sučelje protokola Ethernet TCP/IP i sabirnice polja (samo VSE15x) za spajanje i integraciju u sustav više razine / PLC.

Dijagnostička elektronika
Četverokanalni dijagnostički modul s dodatnim ulazima vrijednosti postupka, integrirana memorija povijesti, moguće umrežavanje.

Dijagnostička elektronika tipa VSE002/VSE100
Nadzor prema učestalosti, memorija povijesti sa satom u stvarnom vremenu, funkcija brojača, kapacitet mreže TCP/IP.

Dijagnostička elektronika tipa VSE150
Nadzor prema učestalosti, memorija povijesti sa satom u stvarnom vremenu, funkcija brojača, kapacitet mreže TCP/IP, sučelje PROFINET/IO.

Senzori ubrzanja

Senzori ubrzanja mjere dinamičke sile na površini stroja i isporučuju neobrađeni signal za silazni nadzor vibracija ili dijagnostiku vibracija, npr. u dijagnostičkoj elektronici tipa VSE.

Senzori ubrzanja tipa VSA/VSP
Čvrsti senzori ubrzanja u raznim kućištima tipa VSA ili VSP, također za postavljanje u teško pristupačnim područjima. Razna mjerna područja s izlaznim naponom (100 mV/g) ili strujnom petljom (0…10 mA). Spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE.

Senzori ubrzanja tipa VSA
Besprijekoran rad i u slučaju brzog kretanja ili utjecaja velikih sila. Integrirani samotest za trajnu sigurnost.

Intrinzično siguran senzor ubrzanja tipa VSP0xA
Za mjerenje vibracija u opasnim područjima. Spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE koja je ugrađena izvan zone ATEX putem pregrade.

Softver i pribor

Softver VES004 upotrebljava se za postavljanje parametara i mrežni nadzor podataka svih inteligentnih senzora vibracija i dijagnostičke elektronike. Poslužiteljski softver OPC poduzeća ifm može se upotrebljavati za spajanje dijagnostike vibracija na sustave više razine (SCADA, MES, ERP).

OPC je standard za komunikaciju u automatizacijskoj tehnologiji neovisnu o proizvođaču; pruža veliku fleksibilnost i jednostavnu provedbu. Softver SMARTOBSERVER poduzeća ifm jest softver s mnogo funkcija za mrežnu vizualizaciju, pohranu i analizu izmjerenih vrijednosti u svrhu nadzora stanja strojeva i postrojenja. Osim adaptera za postavljanje, ifm nudi i široki asortiman artikala spojne tehnologije (npr. utičnice, Y-kabele) za razna radna stanja kao pribor.

Na vama je da odaberete.