1. Početna stranica
  2. Od nadzora vibracija do sustava Industry 4.0
  3. Zaštita stroja i nadzor postupka

Zaštita stroja i nadzor postupka. Smanjuju se broj odbijenih proizvoda i posljedična šteta.

Zašto zaštita stroja i nadzor postupka?
Nepravilne postavke i parametri postupka ili pogrešni alati mogu dovesti do sudara između komponenata i vretena alata, velikog naprezanja vretena (jače trošenje) ili loše kvalitete. Tako nastaju visoki posljedični troškovi, kraći radni vijek i dolazi do odbijanja proizvoda.

Rješenje u obliku proizvoda efector octavis: Trajno mjerenje i vrednovanje različitih vibracijskih svojstava omogućavaju idealan nadzor i dijagnostiku vretena alata. Na temelju dinamičkog povećanja snage, na vrijeme se otkrivaju i prikazuju situacije sudara. Izlaz za prekapčanje može reagirati na sudar u roku od jedne milisekunde da bi se posljedična šteta svela na najmanju moguću mjeru, ili čak i spriječila. Integracija nadzora vibracija u kontrolu stroja putem sučelja sabirnice polja omogućava idealno prilagođavanje vrednovanja (prilagođavanje pragova alarma, izostavljanje svojstvenih vrijednosti koje se ne mogu vrednovati tijekom obrade, npr. ležaj vretena) trenutačnom radnom stanju stroja.

Otkrivanje neuobičajenih vibracija.

Mikromehanički senzora ubrzanja tipa VSA pričvršćen je vijkom u kućište vretena i otkriva i jedva primjetne promjene u vibracijama.

Senzor može izdržati i brze pokrete i velike sile bez problema.

Sprečava se posljedična šteta strojnih alata.

Promjene u silama rezanja, primjerice one prouzročene tupim strojevima za bušenje ili začepljenjem strugotinama otkrivaju se na temelju promijenjenih vibracijskih svojstava.

Svakom se alatu mogu dodijeliti pojedinačne granice tolerancije, npr. prag upozorenja i isključivanja. Pouzdano se sprečava oštećenje obratka.