Automatska zaštita postrojenja – trajna dijagnostika vibracija u flaširanju mineralne vode

Ne može se spriječiti trošenje dijelova stroja. Međutim, zahvaljujući trajnoj dijagnostici vibracija, takva se oštećenja pouzdano otkrivaju na vrijeme. Hassia-Mineralquellen, jedan od najvećih mineralnih izvora u Njemačkoj, oslanja se na trajnu elektroničku dijagnostiku vibracija poduzeća ifm pri punjenju vode u boce. Ulaganje se isplatilo već u početnoj fazi: Na vrijeme je otkrivena i otklonjena neminovna šteta pogonske jedinice. Tako bi se mogli spriječiti neplanirani prekidi rada.