1. Početna stranica
  2. Od nadzora vibracija do sustava Industry 4.0
  3. Nadzor vibracija

Nadzor vibracija – otkrivanje nastalih oštećenja u ranoj fazi i sprečavanje posljedičnih oštećenja.

Zašto nadzor vibracija?
Svaki stroj stvara vibracije tijekom rada. Te vibracije mogu brzo premašiti dopuštene granice zbog, primjerice, neravnoteže, pogrešnog centriranja ili rezonancija. Povećanje opsega oscilacija ima negativan utjecaj na stanje stroja i smanjuje radni vijek.

Posljedice: neočekivani kvarovi i kraći radni vijek.

Rješenje u obliku proizvoda efector octavis:
Ukupna brzina vibracija upotrebljava se u industrijskim standardima za vrednovanje stanja cijelog stroja. Normom ISO 10816 kategoriziraju se strojevi, a normom ISO 14694 ventilatori, preporučuju se granične vrijednosti za naprezanje prouzročeno vibracijama.

efector octavis nadzire je li premašen dopušten stupanj vibracija stroja. Ako se oštećenje rano otkrije, zahvaćene se komponente može zamijeniti, a time i spriječiti posljedično oštećenje.

Nadzor brzine vibracija.

Senzor vibracija tipa VK nadzire na mreži ukupno stanje vibracija strojeva i postrojenja prema normi ISO 10816. Senzor mjeri kvadratnu sredinu brzine vibracija (RMS) na površini nerotirajuće komponente i pokreće alarm ako su vibracije stroja prejake.

Otkrivanje neravnoteže i udaraca na vrijeme.

Vibracije stroja mogu brzo premašiti dopuštene granice zbog neravnoteže, pogrešnog centriranja ili oštećenja ležajeva.

Posljedice: neočekivani kvarovi i kraći radni vijek. Uz senzor VK vibracije i udarci stalno se otkrivaju, prikazuju i dokumentiraju.

Nadzor do četiri mjerne točke.

Senzorima tipa VSA/VSP vibracije stroja mogu se mjeriti i na nepristupačnim mjestima. Do četiri mjerne točke mogu se nadzirati i dokumentirati dijagnostičkom elektronikom tipa VSE. Sučelje protokola Ethernet i sučelje sabirnice polja pojednostavljuju umrežavanje i daljinsku dijagnostiku.