You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Kullanım örnekleri

moneo: IIoT Platformu - Kullanım Örnekleri

Otomasyon teknolojisinin dünya pazar lideri olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz.

moneo ile uzun vadede başarılı bir endüstriyel devrim için geleceğe yönelik bir dijital araç sunuyoruz. Yarının dijital olasılıklarıyla çalışmaya siz de bugün başlayabilirsiniz.

Çözümlerimiz için birçok uygulama mevcuttur. Bazı kullanım örnekleri geliştirdik.

Başka fikirleriniz veya ihtiyacınız mı var?
Uzmanlığımızı ve önerilerimizi size sunmaktan mutluluk duyarız.

CIP

moneo RTM ve radar sensörleriyle bir CIP sistemindeki tanklarda sürekli dolum seviyesi ölçümü

Radarlarla temassız dolum seviyesi ölçümü prensibi, bir CIP sistemini izlemek için birçok avantaj sağlar. Maddelerle (asitler, alkaliler) ve ısıtma bobinleriyle temastan kaçınılır, bu sayede ölçüm, maddelerin sıcaklığından ve yoğunluğundan bağımsız bir şekilde gerçekleştirilir. Bu avantajlar, CIP temizleme prosesinin kalite güvencesini tamamlar.

Moneo SmartLimitWatcher kullanarak bir CIP tesisinde pompa izleme

Bu kullanım örneğinde, herhangi bir anormal durumu zamanında tespit etmek ve bildirmek için, bir CIP tesisinin ana unsurlarından biri olan bir besleme pompası izlenmektedir. Örnekte, veri kaydı ve görüntüleme için moneo|RTM kullanımı gösterilmektedir. DataScienceToolbox' ın SmartLimitWatcher fonksiyonunu kullanarak, öğretme aşamasından sonra pompayı izleyen ve sapmaları rapor eden bir model hesaplanır.

moneo|RTM kullanılarak bir CIP tesisinin hacimsel akış denetimi

Yiyecek ve içecek endüstrisindeki temizlik prosesi kontrolü. Süt gibi tüketim amaçlı biyolojik maddeler işlenirken, katı hijyen uygulamaları hayati önem taşır. Mükemmel bir temizlik sonucu için belirleyici faktörlerden biri de akış, dolayısıyla mekanik etkilerdir.

Bir CIP tesisinde iletkenlik izleme

İşleme tesisi temizliğinde proses adımlarının sağlanması. İletkenlik sensörleri, gıda endüstrisinde kullanım için ideal düzeyde uygundur. Bu sensörler, farklı maddelerin iletkenliğini ve konsantrasyonunu algılar ve örn. temizlik maddeleri, durulama suyu ve gıda ürünlerini ayırt edebilir. Bu, sensörde hiçbir ayarlama yapmadan sadece ürünün sürekli izlenmesi değil, aynı zamanda ürün ve durulama suyu atıklarının da azaltılması anlamına gelir. Hassas, hızlı ve güvenilir ölçümler, tesis kullanılabilirliğini geliştirmeye ve temizleme çevrimlerini optimize etmeye yardımcı olur.

Bir CIP tesisinde sıcaklık izleme

Bir CIP seti, yerinde temizlik (CIP) işlemine tabi olan yiyecek ve içecek endüstrisinde yaygın olarak bulunan bir işleme tesisidir. Süt gibi tüketim amaçlı biyolojik maddeler işlenirken, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek zararlı mikropların oluşmasını önlemek için katı hijyen uygulamaları hayati önem taşır.

Kontrol kabini izleme

moneo RTM ile kontrol kabini izleme

Bir kontrol kabinindeki elektrikli bileşenlerin durum denetimi, toz ve suya ve ayrıca hasara veya arızaya yol açabilen elektromanyetik ve mekanik etkilere karşı elektrikli ve elektronik bileşenleri korur. Bileşenler tarafından üretilen artık ısı ve konumla bağlantılı sıcaklık dalgalanmaları, aşırı ısınmaya ve yoğuşma nedeniyle nemin artmasına neden olabilir. İdeal koşulları hızlı bir şekilde tekrar sağlayabilmek için kontrol kabininin izlenmesi gerekir.

Filtre izleme

Bir hidrolik test tezgahında basınç farkı aracılığıyla yüksek basınç yağ filtresinin izlenmesi

moneo RTM ile bir yağ filtresinin gerçek zamanlı bakımı. Filtre izleme, üretim tesislerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasında önemli bir rol oynar. Hava filtreleri ve su filtrelerine ek olarak, yağ filtrelerinin durum denetimi de büyük bir öneme sahiptir. Fark edilmeyen kirlenme, olası müteakip maliyetlerle birlikte dolaylı hasarlara neden olur. moneo RTM, filtreleri izler ve koşul tabanlı bakımın temelini oluşturur.

Soğutma Devrelerindeki Su Filtrelerinin moneo RTM ile İzlenmesi

ifm prover gmbh'nin soğutma devrelerindeki ısı eşanjörlü sistemlerde, moneo RTM mikro filtreler kullanılarak gerçekleştirilen koşul tabanlı filtre bakımı, devrelerdeki ısı eşanjörlü sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Filtreler, soğutma suyundaki kirlilikleri temizleyerek bağlı makinelerdeki ısı eşanjörlerini korur. Bu önemli filtre elemanının servise alınma ve değiştirilme işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Sürekli izleme, bu prosesi optimize eder ve sistemlerin sürekli çalışmasını garanti eder.

Üretimdeki Hava Filtrelerinin moneo RTM ile İzlenmesi

Filtre durumlarının görselleştirilmesi ve analizi. ifm prover gmbh' deki merkezi havalandırma sistemi izlenmelidir. Hava beslemesi ve egzoz için kullanılan filtrelerle birlikte zemin kattaki ve birinci kattaki iş istasyonu egzoz sisteminin filtreleri de buna dahildir. Filtreler, basitleştirilmiş ifadeyle prensip olarak bir sistemdeki dirençlerdir. Ortama ait olmayan yabancı partiküller, filtrenin açık ızgaralarını veya gözeneklerini tıkar.

Tüketim izleme

Basınçlı hava maliyetlerini takip etme

Takım tezgahlarının üretim prosesleri sürekli olarak basınçlı havaya ihtiyaç duyar.

Basınçlı hava üretimi, üretimdeki en önemli maliyet faktörlerinden biridir. Enerji verimliliği önlemlerinin bu kadar yüksek bir potansiyele sahip olmasının nedeni budur.

Tüketim izleme

Üretimdeki soğutma devrelerinin tüketiminin moneo RTM kullanılarak görselleştirilmesi ve analizi

Seviye izleme

Bir kaplama tesisi için ikmal kontrolü ile seviye denetimi

moneo RTM, bir kaplama tesisinde reçine ve sertleştirici ile dolu fıçıların dolum seviyelerinin izlenmesine olanak sağlar. Dolum seviyeleri belirli bir eşiğe ulaştığında, malzeme ikmal siparişi depoya otomatik olarak verilir. Bu prosedür uygulanarak, planlanmayan duruşlar azaltılırken, üretilen ürünlerin kalitesi korunur.

moneo RTM ve radar sensörleriyle bir CIP sistemindeki tanklarda sürekli dolum seviyesi ölçümü

Radarlarla temassız dolum seviyesi ölçümü prensibi, bir CIP sistemini izlemek için birçok avantaj sağlar. Maddelerle (asitler, alkaliler) ve ısıtma bobinleriyle temastan kaçınılır, bu sayede ölçüm, maddelerin sıcaklığından ve yoğunluğundan bağımsız bir şekilde gerçekleştirilir. Bu avantajlar, CIP temizleme prosesinin kalite güvencesini tamamlar.

Bir kalibrasyon tesisinde seviye denetimi

Soğuk ve sıcak su tanklarında seviye denetimi. Maksimum ölçüm doğruluğu sağlamak için sensörler aracılığıyla hem sıcak, hem de soğuk su gönderilir. Ölçüm değerleri kalibrasyon için kullanılır.

Parça sayımı

moneo RTM kullanılarak aşınan parçaların miktar tabanlı bakımı

Gofre işlemlerinin bir LOGO! mini kontrol cihazıyla sayılması. Bir iş istasyonundaki basınç sensörlerinin montajı sırasında, basınç sensörleri için kullanılan parçalarda otomatik bir gofre makinesiyle gofre işlemi yapılır. Gofre kalıbı özellikle aşınmaya maruz kalır. Aşınma seviyesi, öncelikle işlenen iş parçası sayısına bağlıdır.

Bir son test istasyonundaki aşınan parçaların moneo RTM ile optimize edilmiş bakımı

ifm prover gmbh' de koşul tabanlı bakıma yönelik bakım stratejisi değişimi. Ürün kalitesi, ifm için önemli bir başarı faktörüdür. Kalite kontrolü amacıyla, ifm prover' daki çeşitli iş istasyonlarında basınç sensörlerinin son bir denetimi gerçekleştirilir. Farklı üretim ekipmanı tipleri kullanılır. Bazı durumlarda, üretim ekipmanı ile test edilen basınç sensörlerinin arasındaki elektrik bağlantısı bir M12 konektör aracılığıyla sağlanır. Sensörlerin bağlanmasının neden olduğu sabit sürtünme, bu konektördeki soketin aşınmasına neden olur. Bu nedenle üretim ekipmanı düzenli olarak değiştirilmelidir.

Bir mafsallı bağlantı presindeki çevrimlerin sayılması

Kalite güvencesi için miktar tabanlı proses izleme

Üretilen iyi/kötü parçaların adet sayımı

ifm prover' da bir otomatik üretim tesisinde, basınç sensörleri için farklı bileşenler üretilir. Üretim prosesinin sonunda, iyi ve kötü parçalar ayrılır.

Titreşim izleme

Atık su endüstrisinde taze çamur ve drenaj pompalarının sürekli durum denetimi

Kressbronn'daki atık su arıtma tesisindeki birçok pompa, moneo yardımıyla izleniyor. Bu pompaların titreşim değerleri ve sıcaklıkları sürekli olarak kaydediliyor ve olası kavitasyon durumları zamanında rapor ediliyor. Bu önlemlerin uygulanması, atık su arıtma tesisi için planlanmamış duruş riskini etkin bir şekilde azaltıyor ve bu sayede, tüm belediye atık su tasfiye sisteminin genel stabilitesini ve güvenilirliğini sağlıyor.

ifm prover gmbh' de merkezi bir ekstrasyon sistemindeki fanlarda titreşim izleme

Üretim binasındaki bir ekstraksiyon sisteminde, fan performansı sonuç üzerinde rol oynar. Lehimleme dumanlarının ve lazerli işaretleme ünitesi tarafından üretilen ince tozların düzgün bir şekilde giderilmesi gerekir. Fan sürekli izlenmiyorsa, tesisin aniden arızalanma riski söz konusudur. Lazerli işaretleme ünitesi tarafından üretilen ve düzgün bir şekilde giderilmeyen ince tozlar kalite kaybına neden olur. Sağlık açısından çok tehlikeli olduğu için, lehimleme dumanlarıyla da özel olarak ilgilenmek gerekir. Sonuncu, fakat bir o kadar da önemli bir nokta da, artık ısının yeterli düzeyde dağılmaması nedeniyle, makineler durduğunda tüm üretim alanında genel bir arıza oluşma riski söz konusudur.

Motor sağlığı

Tel besleme motor akımı denetim sistemi, robotlu kaynak performansını arttırır

ifm moneo Real-Time Monitoring (gerçek zamanlı izleme) sistemi, kaynak tabancası için kaynak besleme hızı akımını izleyerek robot kaynak performansını arttırır. Aşırı yük ve düşük yük sıçramaları tanımlanır ve operatör, duruşa gerek kalmadan tel beslemesini düzeltebilir.

Anlık tüketim

Bir kompresörün çalışma durumunun, akım tüketimi temel alınarak tespit edilmesi

Bir kompresörün çalışma saatlerinin, çalışma durumu temel alınarak tespit edilmesi. Bir kompresörün doğru çalışması, üretim prosesleri için çok önemlidir. Bir kompresörün kullanılabilirlik durumu, üretimle ilgili birçok sistem ve proseste muazzam bir etkiye sahiptir.

Akım tüketimi temel alınarak bir fanın durum denetimi

Bakım ünitelerinin ihtiyaç tabanlı organizasyonu için bir egzoz sisteminin fanındaki faz akımlarının kalitesinin algılanması.

Dekantör

moneo RTM ile temiz suyun geri kazanımı için bir dekantörün durum denetimi.

Su arıtma işlemi, esas olarak dekantörde gerçekleşir. Bu nedenle, esnek baskılı devrelerin sürekli üretim prosesi sırasında kimyasalların atık su düzenlemelerine uygun şekilde tasfiye edilmesini sağlamak için denetim gereklidir. Dekantörde bir hata mevcutsa, üretim prosesinin sistem çıkışındaki kimyasalların dekantör aracılığıyla tasfiyesi tüm proses için aynı şekilde belirleyici olduğundan, esnek baskılı devrelerin tüm üretim süreci durdurulmalıdır.

Hidrolik

Bir hidrolik sistemin balonlu akümülatörünün moneo RTM ile izlenmesi

Balonlu akümülatörler, diyaframlı, pistonlu veya yaylı akümülatörler gibi hidrolik akümülatörlerdir. Bir hidrolik sistemde, balonlu akümülatör hacim dengelemesi, enerji depolaması sağlar ve titreşimleri azaltır.

Bir hidrolik test tezgahının hidrolik grubunun izlenmesi

Hidrolik grup, basınç sensörlerini test etmek ve nitelendirmek için kullanılan bir hidrolik test tezgahının merkezi bileşenidir. Kapsamlı durum denetimi sayesinde, aşınma ve arızalar erkenden belirlenebilir, çalışma süreleri hesaplanabilir ve plansız duruşlar önlenebilir.

Enerji

Basınçlı hava maliyetlerini takip etme

Takım tezgahlarının üretim prosesleri sürekli olarak basınçlı havaya ihtiyaç duyar.

Basınçlı hava üretimi, üretimdeki en önemli maliyet faktörlerinden biridir. Enerji verimliliği önlemlerinin bu kadar yüksek bir potansiyele sahip olmasının nedeni budur.

Modbus TCP arayüzü ve moneo RTM ile enerji sayaçları kullanarak elektrik enerjisinin ölçümü, görselleştirilmesi ve analizi

Şirketler daha verimli, sürdürülebilir ve ileriye dönük planlama yapabilmek için üretim düzeyinde enerji izlemeye giderek daha fazla odaklanmaktadır. Olası reaktif akımlar hakkındaki bilgiler, reaktif güç kompanzasyonu için uygun çözümleri uygulamak ve bu sayede gereksiz maliyetleri önlemek için kullanılabilir. Bu amaçla enerji sayaçları kullanılır.

Steinhauser damıtma tesisinde yer alan fermantasyon tankları için olan soğutma devresinin izlenmesi

Şarap ve alkollü içkilerin üretim prosesinde fermantasyon süreci esastır. Bu proses süresince sıcaklık, ürünlerin optimum tat ve kalitesini sağlamak adına her zaman izlenmelidir. Örneğin fermantasyon prosesi yavaşlatılacak veya durdurulacak ise, ürün tankta soğutulur. Fermantasyon prosesindeki küçük bir sapma bile önemli ölçüde lezzet kaybına sebep olabilir.

Makaralı zincir izleme

Bir demo uygulamasında makaralı zincir izleme

ifm, mevcut durumda, zincir sensörü kullanmayı gerektiren uygun bir uygulamaya sahip değildir. Zincir sensörünün moneo RTM ile etkileşim halinde tüm fonksiyonel becerilerini göstermek için, bir zincir tahriki içeren uygun bir demo uygulaması hazırlandı ve canlı moneo sistemine bağlandı.

Atık su

Atık su endüstrisinde taze çamur ve drenaj pompalarının sürekli durum denetimi

Kressbronn'daki atık su arıtma tesisindeki birçok pompa, moneo yardımıyla izleniyor. Bu pompaların titreşim değerleri ve sıcaklıkları sürekli olarak kaydediliyor ve olası kavitasyon durumları zamanında rapor ediliyor. Bu önlemlerin uygulanması, atık su arıtma tesisi için planlanmamış duruş riskini etkin bir şekilde azaltıyor ve bu sayede, tüm belediye atık su tasfiye sisteminin genel stabilitesini ve güvenilirliğini sağlıyor.