You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Kullanım örnekleri

Kullanım örnekleri

Otomasyon teknolojisinin dünya pazar lideri olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz.

moneo ile uzun vadede başarılı bir endüstriyel devrim için geleceğe yönelik bir dijital araç sunuyoruz. Yarının dijital olasılıklarıyla çalışmaya siz de bugün başlayabilirsiniz.

Çözümlerimiz için birçok uygulama mevcuttur. Bazı kullanım örnekleri geliştirdik.

Başka fikirleriniz veya ihtiyacınız mı var?
Uzmanlığımızı ve önerilerimizi size sunmaktan mutluluk duyarız.

CIP

Moneo SmartLimitWatcher kullanarak bir CIP tesisinde pompa izleme

Bu kullanım örneğinde, herhangi bir anormal durumu zamanında tespit etmek ve bildirmek için, bir CIP tesisinin ana unsurlarından biri olan bir besleme pompası izlenmektedir. Örnekte, veri kaydı ve görüntüleme için moneo|RTM kullanımı gösterilmektedir. DataScienceToolbox' ın SmartLimitWatcher fonksiyonunu kullanarak, öğretme aşamasından sonra pompayı izleyen ve sapmaları rapor eden bir model hesaplanır.

moneo|RTM kullanılarak bir CIP tesisinin hacimsel akış denetimi

Yiyecek ve içecek endüstrisindeki temizlik prosesi kontrolü. Süt gibi tüketim amaçlı biyolojik maddeler işlenirken, katı hijyen uygulamaları hayati önem taşır. Mükemmel bir temizlik sonucu için belirleyici faktörlerden biri de akış, dolayısıyla mekanik etkilerdir.

Bir CIP tesisinde iletkenlik izleme

İşleme tesisi temizliğinde proses adımlarının sağlanması. İletkenlik sensörleri, gıda endüstrisinde kullanım için ideal düzeyde uygundur. Bu sensörler, farklı maddelerin iletkenliğini ve konsantrasyonunu algılar ve örn. temizlik maddeleri, durulama suyu ve gıda ürünlerini ayırt edebilir. Bu, sensörde hiçbir ayarlama yapmadan sadece ürünün sürekli izlenmesi değil, aynı zamanda ürün ve durulama suyu atıklarının da azaltılması anlamına gelir. Hassas, hızlı ve güvenilir ölçümler, tesis kullanılabilirliğini geliştirmeye ve temizleme çevrimlerini optimize etmeye yardımcı olur.

Bir CIP tesisinde sıcaklık izleme

Bir CIP seti, yerinde temizlik (CIP) işlemine tabi olan yiyecek ve içecek endüstrisinde yaygın olarak bulunan bir işleme tesisidir. Süt gibi tüketim amaçlı biyolojik maddeler işlenirken, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek zararlı mikropların oluşmasını önlemek için katı hijyen uygulamaları hayati önem taşır.

Kontrol kabini izleme

moneo RTM ile kontrol kabini izleme

Bir kontrol kabinindeki elektrikli bileşenlerin durum denetimi, toz ve suya ve ayrıca hasara veya arızaya yol açabilen elektromanyetik ve mekanik etkilere karşı elektrikli ve elektronik bileşenleri korur. Bileşenler tarafından üretilen artık ısı ve konumla bağlantılı sıcaklık dalgalanmaları, aşırı ısınmaya ve yoğuşma nedeniyle nemin artmasına neden olabilir. İdeal koşulları hızlı bir şekilde tekrar sağlayabilmek için kontrol kabininin izlenmesi gerekir.

Filtre izleme

Soğutma devrelerindeki su filtrelerinin moneo RTM ile izlenmesi

ifm prover gmbh' nin soğutma devrelerindeki ısı eşanjörlü sistemlerde, moneo RTM mikro filtreler kullanılarak gerçekleştirilen koşul tabanlı filtre bakımı, devrelerdeki ısı eşanjörlü sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Filtreler, soğutma suyundaki kirlilikleri temizleyerek bağlı makinelerdeki ısı eşanjörlerini korur. Bu önemli filtre elemanının servise alınma ve değiştirilme işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Sürekli izleme, bu prosesi optimize eder ve sistemlerin sürekli çalışmasını garanti eder.

Üretimdeki hava filtrelerinin moneo RTM ile izlenmesi

Filtre durumlarının görselleştirilmesi ve analizi. ifm prover gmbh' deki merkezi havalandırma sistemi izlenmelidir. Hava beslemesi ve egzoz için kullanılan filtrelerle birlikte zemin kattaki ve birinci kattaki iş istasyonu egzoz sisteminin filtreleri de buna dahildir. Filtreler, basitleştirilmiş ifadeyle prensip olarak bir sistemdeki dirençlerdir. Ortama ait olmayan yabancı partiküller, filtrenin açık ızgaralarını veya gözeneklerini tıkar.

Tüketim izleme

Tüketim izleme

Üretimdeki soğutma devrelerinin tüketiminin moneo RTM kullanılarak görselleştirilmesi ve analizi

Seviye izleme

ifm prover gmbh' de iki bileşenli kalıp reçineli tamburlarda seviye denetimi

ifm prover' ın terminal cihazlarının sızdırmazlığı için kullanılan kurulumun dahili kontrolü, diğer özelliklerin yanı sıra tamburların seviyesini denetler. Tamburlardan biri az doldurulduysa, bir lamba, tamburun değiştirilmesi gerektiğini bildirir. Sinyal ve dolayısıyla gereken tambur değişimi ihtiyacı çok geç algılanırsa, esasen kalıp reçineyle doldurma işlemi uygun zamanda gerçekleştirilemediği için üretimde duraklamalar oluşur.

Bir kalibrasyon tesisinde seviye denetimi

Soğuk ve sıcak su tanklarında seviye denetimi. Maksimum ölçüm doğruluğu sağlamak için sensörler aracılığıyla hem sıcak, hem de soğuk su gönderilir. Ölçüm değerleri kalibrasyon için kullanılır.

Parça sayımı

moneo RTM kullanılarak aşınan parçaların miktar tabanlı bakımı

Gofre işlemlerinin bir LOGO! mini kontrol cihazıyla sayılması. Bir iş istasyonundaki basınç sensörlerinin montajı sırasında, basınç sensörleri için kullanılan parçalarda otomatik bir gofre makinesiyle gofre işlemi yapılır. Gofre kalıbı özellikle aşınmaya maruz kalır. Aşınma seviyesi, öncelikle işlenen iş parçası sayısına bağlıdır.

Bir son test istasyonundaki aşınan parçaların moneo RTM ile optimize edilmiş bakımı

ifm prover gmbh' de koşul tabanlı bakıma yönelik bakım stratejisi değişimi. Ürün kalitesi, ifm için önemli bir başarı faktörüdür. Kalite kontrolü amacıyla, ifm prover' daki çeşitli iş istasyonlarında basınç sensörlerinin son bir denetimi gerçekleştirilir. Farklı üretim ekipmanı tipleri kullanılır. Bazı durumlarda, üretim ekipmanı ile test edilen basınç sensörlerinin arasındaki elektrik bağlantısı bir M12 konektör aracılığıyla sağlanır. Sensörlerin bağlanmasının neden olduğu sabit sürtünme, bu konektördeki soketin aşınmasına neden olur. Bu nedenle üretim ekipmanı düzenli olarak değiştirilmelidir.

Bir mafsallı bağlantı presindeki çevrimlerin sayılması

Kalite güvencesi için miktar tabanlı proses izleme

Üretilen iyi/kötü parçaların adet sayımı

ifm prover' da bir otomatik üretim tesisinde, basınç sensörleri için farklı bileşenler üretilir. Üretim prosesinin sonunda, iyi ve kötü parçalar ayrılır.

Titreşim izleme

ifm prover gmbh' de merkezi bir ekstrasyon sistemindeki fanlarda titreşim izleme

Üretim binasındaki bir ekstraksiyon sisteminde, fan performansı sonuç üzerinde rol oynar. Lehimleme dumanlarının ve lazerli işaretleme ünitesi tarafından üretilen ince tozların düzgün bir şekilde giderilmesi gerekir. Fan sürekli izlenmiyorsa, tesisin aniden arızalanma riski söz konusudur. Lazerli işaretleme ünitesi tarafından üretilen ve düzgün bir şekilde giderilmeyen ince tozlar kalite kaybına neden olur. Sağlık açısından çok tehlikeli olduğu için, lehimleme dumanlarıyla da özel olarak ilgilenmek gerekir. Sonuncu, fakat bir o kadar da önemli bir nokta da, artık ısının yeterli düzeyde dağılmaması nedeniyle, makineler durduğunda tüm üretim alanında genel bir arıza oluşma riski söz konusudur.

Motor sağlığı

Tel besleme motor akımı denetim sistemi, robotlu kaynak performansını arttırır

ifm moneo Real-Time Monitoring (gerçek zamanlı izleme) sistemi, kaynak tabancası için kaynak besleme hızı akımını izleyerek robot kaynak performansını arttırır. Aşırı yük ve düşük yük sıçramaları tanımlanır ve operatör, duruşa gerek kalmadan tel beslemesini düzeltebilir.