• Ürünler
 • Endüstriler
 • IIoT ve Çözümler
 • Servis
 • Şirket

Çevrimiçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:   ifm electronic Otomasyon Ltd. Şti.  

Esenşehir Mah. İlkyaz Sok. No: 75/1 TR-34776 Ümraniye / İstanbul

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla ifm electronic  Otomasyon Ltd. Şti. (“ifm”) tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizi sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, göz renginiz, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. İşlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

Kimlik Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Ad
 • Soyad
 • Hitap Şekli (Cinsiyet)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak IFM’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İletişim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Çalıştığınız Şirket
 • İşinizle İlgili İletişim Bilgileri (e-posta, adres, telefon numarası, varsa müşteri numarası)
 • E-Posta Adresi
 • Adres Bilgisi
 • Telefon Numarası
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • Çevrimiçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak IFM’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Talep/Şikayet Bilgisi
 • Sipariş Bilgisi
 • Mevcut Müşteri Olup Olmadığı Bilgisi
 • Ödeme Bilgileri
 •  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • Çevrimiçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak IFM’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • IP Adresi
 • Talep Tarihi ve Saati
 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT)  ile Olan Saat Dilimi Farkı
 • Erişim Durumu/http Durumu Kodu
 • Aktarılan Veri Miktarı
 • Talebin Gönderildiği Web Sitesi
 • Tarayıcı Bilgisi
 • İşletim Sistemi ve Kullanıcı Arayüzü
 • Tarayıcı Yazılımının Dili ve Sürümü
 • Yaklaşık Konum Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Elektronik Sistemler
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak IFM’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aşağıdaki verilerinizi ise açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi (opsiyonel)

 • Haber Bültenine Abonelik için İşlenen Verileriniz (e-posta adresi, adınız, soyadınız, cinsiyetiniz (hitap için))
 • Sitemize Kayıt Kapsamında İşlenen Verileriniz (E-posta adresi)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • İlgili Kişi Olarak Sizlerin Açık Rızası

 

2. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Yurtiçi Alıcı Grubu

Aktarım Amaçları

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Tedarikçilerimiz

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

ifm Grup Şirketleri

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetimi

Verileriniz, yurtdışı ile bağlantılı süreçlerimiz kapsamında, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yurtdışındaki alıcılara aktarılabilir.

 1. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Belirtmek isteriz ki;

 • Talep/şikayet formlarıyla elde ettiğimiz fatura/fiş bilginiz, sipariş bilginiz, adres bilginiz yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 10 yıl süreyle,
 • Müşteri öneri formu aracılığıyla işlediğimiz verileriniz kurum hafızasını oluşturulması çerçevesinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla 10 yıl süreyle saklanmaktadır.
 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz, KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’ da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 • Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Merkez Mh. Esenşehir Mah. İlkyaz Sok. No: 75/1 TR-34776 Ümraniye / İstanbul adresine göndererek,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak kvkk@ifm.com e-posta adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile ifm electronic Otomasyon Ltd. Şti.’ ne bizzat başvurarak

ifm electronic Otomasyon Ltd. Şti.’ ne iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza , tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza, son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca, kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına, talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede, en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, cevap vermekteyiz.

Çerez Politikası

 1. Genel Bilgi

ifm Electronic Otomasyon Ltd. Şti.’ ne (bundan sonra “ifm” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) ait www.ifm.com/tr internet sitemizde çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Bu politika, sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin olup, sitemizi ziyaretiniz esnasında hangi çerezleri kullandığımızı ve kullanım amaçlarımızı sizlere açıklamak üzere hazırlanmıştır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesi aracılığıyla elde edilen ve çerezi yerleştiren kişinin sizinle ilgili bilgiler edinmesini sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler genelde internet sitelerinin çalışmasını veya daha iyi çalışmasını sağlamak, genel kullanım raporları oluşturmak veya kullanıcıların hatırlanmasını sağlamak gibi işlevsellik, performans, pazarlama faaliyetleri gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

 1. Kullandığımız Çerezler ve Kullanım Amacımız

Kullandığımız bazı çerezler sizlere verdiğimiz hizmetler kapsamında zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bazı çerezler ise sadece siz onay verdiğiniz sürece kullanılmaktadır. Bu kapsamda temel olarak kullandığımız çerezler şunlardır:

 • Zorunlu olarak kullandığımız çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin kullanımı için zorunlu olan çerezlerdir ve çoğunlukla kişisel veri içermemektedir. Bu tür çerezlerin kullanımında onayınız aranmamaktadır.

 • İstatistikler ve kişiselleştirme için kullandığımız çerezler:

Bu çerezler bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini artırmak amacıyla, internet sitemizi geliştirmek, iyileştirmeler yapmak için kullanılmaktadır. Bu tür çerezler türüne göre onayınıza tabi olarak kullanılır.

 • Pazarlama çerezleri:

Bu çerezler ile internet sitemizi ziyaret ettiğini sırada işlemleriniz kaydedilerek davranış alışkanlıklarınız analiz edilmekte, bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. Bu tür çerezler onayınıza tabi olarak kullanılır.

Bununla birlikte kullanım ömürlerine göre şu çerezleri kullanmaktayız. Bunlar:

 • Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler, tanımladığımız bir süreden sonra otomatik olarak silinir. Bu süre, çerezlere göre farklılık gösterebilir. Çerezleri, tarayıcınızın güvenlik ayarları kısmından istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu silme işlemi ile aynı zamanda ilgili çerezin işlenmesi konusunda verdiğiniz izni de iptal edersiniz.
 • Geçici Çerezler veya Oturum Çerezleri: Geçici çerezler, tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Bunlara oturum çerezleri dâhildir. Bu çerezler, tarayıcınızdan gelen çeşitli taleplerin tek, aynı oturuma atanabildiği bir oturum ID’sini saklar. Bu, bilgisayarınızın, internet sitelerimize geri döndüğünde tanınmasını sağlar. Oturum çerezleri, oturumu sonlandırdığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda silinir.

Çerezlerin saklanma süreleri:

Gerekli

 • Akamai: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.
 • Usercentrics Consent Management Platform: rıza verilerini üç yıl süreyle saklar. Veri aktarımı sözleşmenin feshi sonrasında gerçekleşir.
 • Google Tag Manager: veriler 14 günlük alımdan sonra silinecektir.
 • ifm Session Cookies: ifm’ ye giriş yapıldığında “Oturum açık kalsın” işlevi etkin durumda bırakılırsa, cihazın tarayıcısına kalıcı bir çerez (60 gün için) yerleştirir ve bu internet sitesinin sizi bir sonraki ziyaretinizde tanımasını sağlar.
 • Foxbase Selector: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.
 • Moving Image: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.

İstatistikler ve Kişiselleştirme

 • Google Ads Conversion Tracking: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.
 • Conversion Linker: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.
 • Adobe Target: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.
 • LinkedIn Insight Tag: 90 gün sonunda silinir.
 • Google Analytics: çerezlerinin saklama süresi, kaydedilen verilerin türüne bağlıdır; her müşteri, Google Analytics’ in verileri otomatik olarak silmeden önce ne kadar süre tutacağını seçebilir.
 • Baidu Analytics: veriler amaç yerine getirilene kadar saklanır.

Pazarlama

 • Google Ads Remarketing: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.
 • LinkedIn Ads: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.
 • Facebook Pixel: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.
 • Thomas WebTraxs: web sitesinden gerçek zamanlı etkinlik verilerini toplar ve saklar.
 • Lead Forensics: ürün ve hizmetleri web sitemizde kullanılmaktadır. Lead Forensics, telefon numarası, web adresi, SIC kodu, Şirketin bir açıklaması dâhil olmak üzere kuruluşunuzun ayrıntılarını saptar.
 • Hotjar: veriler, artık işleme amaçları için gerekli olmadıklarında silinir.

Son olarak sitemizde kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Bu yönde kullandığımız çerezleri şöyle açıklayabiliriz:

 • Birinci Taraf Çerezleri: Bizzat kendi sitemiz tarafından yerleştirilen, kendi ürün ve hizmetlerimize yönelik amaçlar için kullanılan çerezlerdir.
 • Üçüncü Taraf Çerezleri: Kendi sitemiz haricinde üçüncü taraflarca yerleştirilen, amaçları ve kullanım yöntemleri üçüncü taraflara bağlı olan çerezlerdir.
Sitemizde kullandığımız çerezler ve kullanım kapsamları ise şu şekildedir:

Çerez İsmi 

Çerez Sağlayıcı 

Çerez Kullanım Türü 

Çerez Aracılığıyla Toplanan Bilgileriniz 

Kullanım Amaçlarımız 

Akamai

Akamai Technologies, Inc.

Gerekli

 • IP adresi
 • Tarayıcı bilgileri
 • işletim sistemi
 • Ziyaret edilen sayfalar
 • Ziyaretin tarihi ve saati
 • Pazarlama
 • Reklâm

Usercentrics Consent Management Platform

Usercentrics GmbH

Gerekli

 • Cihaz bilgisi
 • Tarayıcı bilgisi
 • Anonim IP adresi
 • Kaydolma ve katılmama verileri
 • Ziyaretin tarihi ve saati
 • Web sayfasının istenen URL' leri
 • Web sayfasının sayfa yolu
 • Yasal yükümlülüklere uygunluk
 • Rıza depolama

Google

Tag Manager

Google Ireland Limited

Gerekli

 • Etiket tetikleme hakkında toplu veriler
 • İşlevsellik

ifm

Session Cookies

ifm electronic gmbh

Gerekli

 • Oturum açma bilgileri
 • İşlevsellik

Foxbase Selector

FoxBase GmbH

Gerekli

 • Ziyaret edilen sayfalar
 • İşlevsellik
 • Dijital ürün seçici

Moving Image

movingimage EVP GmbH

Gerekli

 • Ziyaret edilen sayfalar
 • İşlevsellik            
 • Video içeriklerinin gösterilmesi

Google Ads Conversion Tracking

Google Ireland Limited

İstatistikler ve Kişiselleştirme

 • Tıklanan reklamlar
 • IP Adresi
 • Web isteği
 • Kullanım verileri
 • Çerez kimliği
 • Ziyaretin tarihi ve saati
 • Çerez bilgileri
 • Tekrarlayıcı URL' si
 • Tarayıcı dili
 • Tarayıcı türü
 • Reklâm
 • Dönüşümler
 • Analizler

Conversion Linker

Google Ireland Limited

İstatistikler ve Kişiselleştirme

 • IP adresi
 • Kullanım verileri
 • Tıklama
 • Ziyaret tarihi ve saati
 • Görüntülenen sayfalar
 • Yönlendiren URL
 • Çerez bilgileri
 • Tıklanan reklâmlar
 • Tıklama yolu
 • Tıklama verilerinin ölçülmesi
 • Diğer araçlarla bağlantı
 • Dönüşüm takip

Adobe Target

Adobe Systems Software Ireland Limited

İstatistikler ve Kişiselleştirme

 • Kısaltılmış IP Adresi
 • Kullanım verileri
 • Cihaz bilgisi
 • Tarayıcı bilgileri
 • Kişiselleştirme
 • Analizler
 • Optimizasyon

LinkedIn Insight Tag

LinkedIn Ireland Unlimited Company

İstatistikler ve Kişiselleştirme

 • IP adresi
 • Cihaz bilgisi
 • Tarayıcı bilgileri
 • Zaman damgası
 • Yönlendiren URL
 • Analizler
 • Yeniden hedefleme
 • Pazarlama

Google Analytics

Google Ireland Limited

İstatistikler ve Kişiselleştirme

 • IP adresi
 • Ziyaret tarihi ve saati
 • Kullanım verileri
 • Tıklama yolu
 • Uygulama güncellemeleri
 • Tarayıcı bilgileri
 • Cihaz bilgisi
 • JavaScript desteği
 • Ziyaret edilen sayfalar
 • Yönlendiren URL
 • İndirmeler
 • Flash versiyonu
 • Konum bilgisi
 • Satın alma etkinliği
 • Bileşen etkileşimleri
 • Analizler

Baidu Analytics

Baidu USA LLC

İstatistikler ve Kişiselleştirme

 • Kullanıcı sayısı
 • Trafik kaynakları
 • Kullanıcı davranışı
 • IP adresi
 • Tarayıcı bilgisi
 • Yönlendirici URL
 • Ziyaretin tarihi ve saati
 • Cihaz bilgisi
 • Kullanım verileri
 • Tıklanma
 • Görünümler
 • İstatistik
 • Analitik
 • Etkinlik tâkip

Google

Ads Remarketing

Google Ireland Limited

Pazarlama

 • Ziyaret edilen sayfalar
 • IP adresi
 • Ziyaret süresi
 • Web sitelerinin kullanımına ilişkin diğer veriler
 • Kullanıcının ilgilendiği içerik
 • Tekrar pazarlama

LinkedIn Ads

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Pazarlama

 • IP adresi
 • Kullanıcı aracısı verileri
 • Cihaz kimliği
 • Arama terimleri
 • Görüntülenen makaleler
 • Ziyaret edilen sayfalar
 • Görüntülenen reklâmlar
 • Tâkipçiler
 • Bağlantılar
 • Görüntülenen videolar
 • Profilde sağlanan bilgiler
 • Reklâm tanımlayıcısı
 • İşletim sistemi bilgisi
 • Cihaz bilgileri
 • Dönüşüm takip
 • Reklâm
 • Tekrar pazarlama
 • İyileştirme

Facebook Pixel

Facebook Ireland Limited

Pazarlama

 • Facebook kullanıcı ID
 • Tarayıcı bilgisi
 • Kullanım verisi
 • Hassas olmayan özel veri
 • Yönlendirici URL
 • Piksel ID
 • Kullanıcı davranışları
 • Görüntülenen reklâmlar
 • Reklâm, hizmet ve ürünlerle yapılanlar
 • Pazarlama bilgisi
 • Bakılan içerik
 • IP adresi
 • Cihaz bilgisi
 • Pazarlama kampanyalarının başarısı
 • Coğrafi konum
 • Pazarlama
 • Tekrar hedefleme
 • Takip
 • Analiz
 • Reklâm

Thomas WebTraxs

Thomas Publishing Company

Pazarlama

 • Gerçek zamanlı etkinlik verileri
 • İnternet analizi

Lead Forensics

Lead Forensics

Pazarlama

 • Telefon numarası
 • Web adresi
 • SIC kodu
 • İşlevsellik

Hotjar

Hotjar Limited

Pazarlama

 • Ziyaretin tarihi ve saati
 • Tarayıcı bilgileri
 • Kullanım verisi
 • Tıklama yolu
 • IP adresi
 • Cihaz işletim sistemi
 • Coğrafi konum
 • Tarayıcı dili
 • Ekran çözünürlüğü
 • İnternet analizi
 • Müşteri yolculuğu analizi

 

Yerleştirdiğimiz üçüncü taraf çerezlerine ilişkin daha fazla bilgiye, çerez sağlayıcıların adreslerinden ulaşabilirsiniz:

Gerekli

İstatistikler ve Kişiselleştirme

Pazarlama

Çerezler kullandığınız tarayıcılar vasıtasıyla sistemimize yerleştirilir. Kullanıcılar kullandıkları tarayıcılara göre değişen yöntemler ile, Şirketimize ait web sitesinde kullanılan, saklanan, işlenen çerezlerden dilediklerini silebilir, engelleyebilir veya tekrar onay verebilir. Sitemizi ziyaret etmek için kullandığınız tarayıcıya göre bahsi geçen işlemleri aşağıdaki linklerden yapabilirsiniz.

Çerezlere verdiğiniz izni iptal ettiğinizde sitemizin bazı fonksiyonlarını kullanamayabilir veya daha az etkinlikle kullanabilirsiniz.

Eğer üstte yazanlardan farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız, tarayıcınızın geliştirici (devoloper) sayfasını ziyaret edin.

Kullandığımız çerezleri iptal etmek için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz:

Gerekli

İstatistikler ve Kişiselleştirme

Pazarlama

ifm, bu çerez bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gizliliğinizi önemsiyoruz ve bu nedenle çerez bildirimimizi gerektikçe güncelliyoruz. Güncel haline her zaman, internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

ifm electronic Otomasyon Ltd.Şti.

ifm electronic gmbh Gizlilik Bildirimi

1.    Kapsam, kontrol birimi, veri koruma yetkilisi, tanımlar

1.1    Mevcut Gizlilik Bildirimi, tarafımızdan, yani ifm electronic gmbh tarafından, kullanıcının (bundan sonra "siz" olarak anılacaktır) web sitelerimizi ziyaret ettiğinde ne tür kişisel bilgilerinin nasıl işleneceği hakkında bilgi vermektedir.

1.2    
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
D-45128 Essen
Telefon: +49 (0) 201 / 24 22-0
Faks: +49 (0) 201 / 24 22-1200
E-posta: info@ifm.com

Web sitelerimizde kişisel bilgilerin bu Veri Koruma Yönetmeliğine (Yasal bildirimimizle karşılaştırın) uygun olarak işlenmesi için, AB Genel Bilgi Koruma Yönetmeliği No. 7 Madde 4 uyarınca kontrol birimidir.
Ayrıca doğrudan Veri Koruma Yetkilimiz ile temas kurabilirsiniz:

ifm electronic gmbh
Veri Koruma Yetkilisi

Friedrichstraße 1
D-45128 Essen
E-posta: gdpr@ifm.com

1.3    Kişisel bilgiler; ad, adres, e-posta adresi, web sitelerimizi kullanımınızla ilgili bilgiler gibi sizinle ilgili her türlü kişisel bilgi anlamına gelir (bkz. Bölüm 2).
İşleme; kişisel bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, yapılandırılması, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, alınması, müzakere edilmesi, kullanılması, iletişim, dağıtım veya başka bir şekilde kullanıma sunma yoluyla ifşa edilmesi, sıralanması veya birleştirilmesi, kısıtlanması, silinmesi veya yok edilmesi gibi kişisel bilgiler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelir.

2.    Web sitelerimiz ziyaret edilirken veya e-posta yoluyla iletişim kurulurken kişisel bilgilerin işlenmesi; amaç ve temel

2.1    Web sitelerimizin bilgilendirme amacıyla kullanılması
Web sitelerimiz sadece bilgi amacıyla kullanılıyorsa, yani örn. kayıt olmazsanız veya herhangi bir şekilde bilgi aktarımında bulunmazsanız, sadece tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel bilgileri toplarız. Web sitelerimizi görmek isterseniz aşağıdaki bilgileri toplarız:

 • IP adresi,
 • talep tarihi ve saati,
 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile olan saat dilimi farkı,
 • talebin içeriği (belirli bir site),
 • erişim durumu/HTTP durumu kodu,
 • aktarılan veri miktarı,
 • talebin gönderildiği web sitesi,
 • tarayıcı,
 • işletim sistemi ve kullanıcı arayüzü,
 • tarayıcı yazılımının dili ve sürümü ile
 • yukarıda belirtilen bilgileri elde ettiğimiz yaklaşık konum bilginiz.

Amaç ve temel
Bu bilgilerin işlenmesinin amacı, size web sitelerimizi göstermek, tutarlılık ve koruma sağlamaktır. Bunun temeli, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (f) Bendi'dir. Buna göre, kişisel bilgilerin meşru menfaatlerimize yönelik amaçlar için işlenmesi, bu durumun, bilgilerin sahibi olan kişilerin menfaatleri veya temel hakları ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılındığı durumlar haricinde yasalara uygundur.

2.2    E-posta veya web sitelerimizdeki iletişim formunu kullanma yoluyla iletişim kurma
Bizimle e-posta veya bir iletişim formunu kullanma yoluyla iletişim kurarsanız

 • bildirilen talebinizi,
 • çalıştığınız şirketi,
 • cinsiyetinizi (hitap),
 • adınızı ve soyadınızı,
 • işinizle ilgili iletişim bilgilerinizi işliyoruz (e-posta adresi, adres ve telefon numarası, müşteri numaranızın belirtilmesi opsiyoneldir).

Bu bilgilerin işlenme amacı, sorularınızı yanıtlamaktır. Bu bağlamda toplanan bilgileri, artık depolama gerekmediğinde siliyor veya bilgilerin saklanmasıyla ilgili yasal bir yükümlülük mevcutsa bilgilerin işlenmesini kısıtlıyoruz. Bilgilerin saklanmasıyla ilgili yasal yükümlülüklerin olması durumu hariç bilgilerin işlenmesi ile ilgili temeli, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (f) Bendi oluşturur. Bu durumda depolamanın temelini Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (c) Bendi oluşturur; buna göre bilgilerin işlenmesi, yasal bir yükümlülükle uyumluluk sağlamak kapsamında yasalara uygundur.
Ayrıca, iletişim formunun doldurulmasına ve talebinizin yanıtlanmasına bakılmaksızın, bizden düzenli bilgiler alma olanağına sahipsiniz (haber bülteni, bkz. Alttaki Bölüm 2.6 Bent (c)).

2.3    Çerezler

a)    Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, daha önce belirtilen bilgilere ek olarak bilgisayarınızda çerezler saklanır. Çerezler, sabit diskinizde saklanan ve kullandığınız tarayıcıya atanmış olan ve çerezi yerleştiren kişinin (burada biz) belirli bilgiler almasını sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler herhangi bir programı yürütemez ve bilgisayarınıza virüs aktaramaz. Bunların amacı, web sitelerini daha kullanıcı dostu ve daha etkili hale getirmektir. Bunun temelini, Web sitemizi ziyaret ederken verdiğiniz ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (a) Bendi veya Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (f) Bendi uyarınca herhangi bir zamanda iptal edilebilen açık izin oluşturur.

b)    Bu Web siteleri, kapsamı ve fonksiyonu altta açıklanan, aşağıdaki çerez tiplerini kullanır:

 • Geçici çerezler (bkz. aa)
 • Kalıcı çerezler (bkz. bb).

aa)    Geçici çerezler, tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Bunlara özellikle oturum çerezleri dahildir. Bu çerezler, tarayıcınızdan gelen çeşitli taleplerin tek, aynı oturuma atanabildiği bir oturum ID’sini saklar. Bu, bilgisayarınızın, web sitelerimize geri döndüğünde tanınmasını sağlar. Oturum çerezleri, oturumu sonlandırdığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda silinir.

bb)    Kalıcı çerezler, tanımladığımız bir süreden sonra otomatik olarak silinir. Bu süre, çerezlere göre farklılık gösterebilir. Çerezleri, tarayıcınızın güvenlik ayarları kısmında istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu silme işlemi ile aynı zamanda ilgili çerezin işlenmesi konusunda verdiğiniz izni iptal edersiniz.

c)    Tarayıcı ayarlarınızı isteklerinize uygun olarak yapılandırabilir ve örneğin üçüncü şahıslara ait çerezlerin veya tüm çerezlerin kabul edilmesini reddedebilirsiniz. Lütfen böyle bir durumda web sitelerimizin tüm fonksiyonlarını kullanamayabileceğinizi unutmayın.

2.4.    Google Analytics

a)     Bu web siteleri, Google LLC ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’ i kullanır.  Google Analytics, "çerezleri", yani bilgisayarınızda saklanan ve web sitelerini kullanma şeklinizi analiz etmeye olanak sağlayan metin dosyalarını kullanır. Bir kural olarak, bu web sitelerinizi kullanımınızla ilgili bilgiler, çerezler aracılığıyla ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu web sitelerinde IP anonimleştirme özelliği etkinleştirildiyse, IP adresiniz, Avrupa Birliği’ ndeki veya Avrupa Ekonomik Alanı’ ndaki ülkelerde sözleşmeyi imzalayan devletlerde önceden Google tarafından kısaltılır.  Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google, web sitesinin sahibi adına bu bilgileri, web sitelerini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesinin sahibine web sitesi ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sunmak amacıyla kullanır.

b)    Tarayıcınız tarafından Google Analytics bağlamında aktarılan IP adresi, başka Google verileriyle birleştirilmez.

c)    Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda, söz konusu web sitelerinin tüm fonksiyonlarını kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki adreste bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve kurarak, ilgili çerez tarafından üretilen ve web sitelerini kullanımınızla ilgili bilgilerin (IP adresiniz dahil) Google’ da kaydedilmesini ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

d)    Bu web siteleri, Google Analytics’ i "_anonymizeIp()" uzantısıyla kullanır. Bu durumda IP adresleri kısaltılmış bir şekilde işlenir; bu sayede bir kişiye ait referans hariç tutulabilir. Sizin için toplanan bilgiler aracılığıyla bir kişiye ait bir referans oluşturmak mümkünse, bu referans hemen hariç tutulur ve kişisel bilgiler derhal silinir.

e)    Google Analytics’ i, web sitelerimizin kullanımını, bu siteleri düzenli olarak geliştirmek amacıyla analiz etmek için kullanıyoruz. İstatistikler aracılığıyla web sitelerimizi geliştirebiliyor ve bu siteleri siz, yani kullanıcılar için daha ilginç hale getirebiliyoruz. Google, kişisel bilgilerin ABD’ye aktarıldığı istisnai durumlar için AB-ABD Gizlilik Kalkanı’ na (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework bağlı kalacağını taahhüt etmiştir. Google Analytics’ i kullanmanın temelini, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Paragrafı, 1. Bendi (f) oluşturur.

f)    Üçüncü şahıslar hakkında bilgi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Kullanım Şartları: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, veri gizliliğine genel bakış: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ve Gizlilik Politikasına genel bakış: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

g)    Bu web siteleri Google Analytics’ i, aynı zamanda bir kullanıcı ID’ si aracılığıyla tüm cihazlarda ziyaretçi akışlarını analiz etmek için kullanır. "My Account" (Hesabım), "Personal data" (Kişisel veriler) bölümünde, müşteri hesabınızda tüm cihazlarda analiz özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz .

2. 5  Google Optimize

Web sitemiz, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından tedarik edilen "Google Optimize" web analiz ve optimizasyon hizmetini kullanmaktadır (bundan sonra "Google Optimize" olarak adlandırılacaktır). Google Optimize hizmetini, kullanıcılarımızın bir kısmına yeni fonksiyonları ve içerikleri oynatarak ve kullanım değişikliklerini istatistiksel olarak doğrulayarak web sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini arttırmak için kullanıyoruz. Google Optimize, Google Analytics'in bir alt hizmetidir (bkz. Google Analytics bölümü).

Google Optimize, web sitemizi kullanımınızı optimize ve analiz etmek için çerezler kullanır. Bir kural olarak, internet sitemizi kullanımınızla ilgili bilgiler, bu çerezler aracılığıyla ABD’ ndeki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Google Optimize hizmetini, IP anonimleştirme özelliği etkinleştirilerek ve IP adresiniz, Avrupa Birliği’ndeki veya Avrupa Ekonomik Alanı’ ndaki ülkelerde sözleşmeyi imzalayan devletlerde önceden Google tarafından kısaltılacak şekilde kullanıyoruz. Sadece istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD’ ndeki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri, web sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi optimizasyon testlerinde ve ilgili web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi faaliyetleri ve internet kullanımıyla ilgili bize başka hizmetler sunmak amacıyla kullanır.

İnternet tarayıcınızın ayarlarını uygun şekilde değiştirerek çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Bunun dışında, aşağıdaki adreste bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve kurarak, ilgili çerez tarafından üretilen ve Web sitelerini kullanımınızla ilgili bilgilerin (IP adresiniz dahil) Google’ a aktarılmasını ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google tarafından veri toplama ve işleme ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Google' ın http://www.google.com/policies/privacy adresindeki gizlilik politikasında bulunabilir.

2.6    Google Etiket Yöneticisi

Bu internet sitesi Google Etiket Yöneticisi kullanır. Bu hizmet, internet sitesi etiketlerini bir arayüz ile yönetmeyi mümkün kılar. Google Etiket Yöneticisi sadece etiketleri uygular. Bu da demektir ki: herhangi bir çerez kullanılmaz ve hiçbir kişisel veri kaydedilmez. Google Etiket Yöneticisi veri toplayan diğer etiketleri aktif hale getirir. Bununla birlikte, bu veriye erişmez. Eğer alan (domain) veya çerez aşamasında aktifleştirmemeyi seçtiyseniz, bu seçim, Google Etiket Yöneticisi Tarafından uygulanarak sağlanan tüm etiket takibi boyunca aynı kalır.

2.7    Movingimage aracılığı ile YouTube videolarının ve videoların entegrasyonu

a)     http://www.YouTube.com adresinde saklanan ve doğrudan web sitelerimizden oynatılabilen YouTube videolarını online hizmetimize entegre ettik.

b)    YouTube, bu web sitelerini ziyaret ettiğinizde web sitelerimize ait ilgili alt siteye eriştiğiniz bilgisini alır. Ayrıca, bu bildirimin 2.1 bölümünde belirtilen bilgiler aktarılır. Bu, YouTube’ un kendisi aracılığıyla oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sunmasına veya bir kullanıcı hesabının mevcut olmamasına bakılmaksızın gerçekleşir. Google ile oturum açtıysanız, bilgileriniz doğrudan hesabınıza atanır. YouTube’ daki profilinize yapılan bu atamayı kabul etmezseniz, düğme etkinleştirilmeden önce oturumu kapatmanız gerekir. YouTube, bilgilerinizi, kullanım profilleri olarak saklar ve reklam ve pazarlama araştırması amaçlarıyla ve/veya ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilmiş bir tasarım için kullanır. Böyle bir değerlendirme, özellikle (hatta oturum açmamış kullanıcılar için) ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş reklamları etkinleştirmek ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını, web sitelerimizdeki faaliyetleriniz hakkında bilgilendirmek için yapılır. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda, söz konusu itiraz hakkınızı YouTube’ a bildirmeniz gerekir.

c)     YouTube tarafından bilgilerin taoplanması ve bu bilgilerin işlenmesinin amacı ve kapsamı ile ilgili diğer tüm bilgiler Gizlilik Bildirimi’ nde verilmiştir. Burada ayrıca, gizliliğinizin korunmasıyla ilgili haklarınız ve ayar seçenekleriniz hakkında ayrıntılı bilgi de edinebilirsiniz: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google, kişisel bilgilerinizi aynı zamanda ABD’ de işler ve AB-ABD Gizlilik Kalkanı’ na (Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework bağlı kalacağını taahhüt etmiştir.

d)     https://www.movingimage.com/ adresinde saklanan ve doğrudan web sitelerimizden oynatılabilen videoları online hizmetimize entegre ettik. Bu bağlamda tarayıcı, tarayıcı sürümü ve ülke gibi bilgiler toplanır.
Video ortağımız Movingimage’ in bilgi koruma beyanı için lütfen aşağıdaki web sitesine başvurun:

Movingimage EVP GmbH
Stralauer Allee 7
D-10245 Berlin
https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

2.8    Kayıt olma ve haber bülteni

a)    Web sitelerimize ait, örneğin veri indirme gibi belirli hizmetleri kullanmak istiyorsanız, sizinle ilgili aşağıdaki bilgilerin kaydedilmesi gerekir:

 • Sizin veya çalıştığınız şirketin mevcut bir ifm müşterisi olup olmadığı bilgisi,
 • cinsiyet (hitap için),
 • ad, soyad,
 • çalıştığınız şirket,
 • işinizle ilgili iletişim bilgilerinizi işliyoruz (e-posta adresi, adres ve telefon numarası, müşteri numaranızın belirtilmesi opsiyoneldir).

Bu bilgiler için yeterince güvenli bir şifre atamanız gerekir.

b)    Kayıt işlemi için, çift onay (double-opt-in) prosedürünü kullanıyoruz. Yani kayıt bilgilerinizi girdikten sonra, belirttiğiniz e-posta adresine, kayıt bilgilerinizi onaylamanızı istediğimiz bir e-posta mesajı gönderiyoruz. Eğer kayıt işleminizi onaylamazsanız bilgileriniz bloke edilir ve yasal saklama süresi dolduktan sonra silinir (her durumda, her türlü talep için zaman aşımı süresinin sonuna kadar). Ayrıca, kullandığınız IP adreslerini ve onayınızı, kayıt bilgilerinizi ve kaç kez girdiğinizi gösteren bilgileri saklıyoruz. Bu prosedürün amacı, kayıt olduğunuzu kanıtlamak ve gerekmesi halinde, kişisel bilgilerinizin olası kötüye kullanma durumunu çözüme ulaştırmaktır. Bunun temeli, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (f) Bendi' dir.

c)    Haber bülteni
Web sitelerimizde, şirketimiz ve hizmetlerimizle ilgili mevcut bilgilerle birlikte haber bültenimiz için kayıt yaptırabilirsiniz.
Haber bültenini almak için izniniz her zaman serbestçe verilir. İzninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Web sitelerimizin diğer tüm fonksiyonlarını, haber bültenini almak için izin verip vermemenizden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Bu, aynı zamanda kayıt yaptırma ve iletişim formu bağlamındaki fonksiyonları da içerir.
Haber bülteni için kayıt yaptırmanızdan sonra, yukarıdaki (b) bendinde açıklandığı gibi çift onay prosedürünü uyguluyoruz. Kayıt işleminiz esnasında haber bülteni için de kayıt yaptırdıysanız, çift onay prosedürü aracılığıyla haber bültenini almak için izin verdiğinizi de onaylamış olursunuz.
Haber bülteni göndermek üzere, size kişisel olarak hitap edebilmemiz için sadece adınızı, cinsiyetinizi (hitap için) ve e-posta adresinizi işliyoruz. Kişisel bilgilerinizin bu şekilde işlenmesi yöntemini kullanmanın temelini Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (a) Bendi oluşturur. Size haber bülteni göndermemiz için verdiğiniz izni istediğiniz zaman iptal edebilir ve haber bülteni aboneliğinden çıkabilirsiniz. İptal talebinizi, info.tr@ifm.com adresine bir e-posta mesajı veya Yasal bildirim bölümünde belirtilen irtibat sorumlularına bir mesaj göndererek bildirebilirsiniz.

2.9    ifm web mağazasında

a)    Web mağazamızdan bir sipariş vermek istiyorsanız, bir sözleşmenin akdedilmesi için zorunlu bir gereklilik, siparişinizi işleme almak için ihtiyaç duyduğumuz kişisel bilgileri belirtmenizdir. Sözleşmelerin işlenmesi için belirtilmesi zorunlu olan bilgiler ayrı olarak işaretlenmiştir; Diğer tüm bilgiler isteğe bağlı olarak verilir. Belirttiğiniz bilgiler tarafımızdan siparişinizi işleme almak için kullanılır. Bunun temeli, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (b) Bendi' dir. Eğer bizim müşterimiz değilseniz, fakat çalıştığınız şirket müşterimizse, işle ilgili iletişim bilgilerinizi, sözleşmenin uygulanması için müşterilerimizle iletişimin gerçekleştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (f) Bendi' ni temel alarak işliyoruz.

b)    Ticaret ve vergi kanunları nedeniyle adres, ödeme ve sipariş bilgilerinizi on yıllık bir süre boyunca saklamakla yükümlüyüz. Zaman aşımı süreleri dolduktan sonra bilgilerin işlenmesini sınırlıyoruz, yani bilgileriniz sadece yasal yükümlülüklere uyulması amacıyla kullanılır.

2.10    Teknik sohbet
Teknik sohbet özelliğimizi kullanmak için e-posta adresinizi, çalıştığınız şirketi ve teknik sorularınızı işliyoruz.
Bu bilgileri, sohbet taleplerinizi işlemek veya diğer sohbet katılımcılarının cevap vermesini sağlamak ve ilgili web hizmetlerimizi uygulamak için kullanıyoruz. Bunun temeli, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (f) Bendi' dir. Bilgileriniz sadece sohbetinizdeki soruların cevaplanacağı süre boyunca saklanacaktır.

2.11    Başvuru sahiplerinin bilgileri

a)    Web sitelerimizdeki başvuru formunu veya başka araçları kullanarak iş başvurusu yapan kişilere ait aşağıdaki bilgileri işleriz:
Adı, soyadı, e-posta adresi, adresi, telefon numarası (belirtildiyse) ve bize iletilen başvuru belgeleri.

b)    Ayrı olarak verilen bir izne tabi olarak, verilen bilgileri sadece, ilgili başvurunun temelini oluşturan başvuru sürecini gerçekleştirmek için işliyoruz. Bu izin olmadan, bilgiler, başvuru süreci ve ilgili saklama süreleri sona erdikten sonra saklanmaz.

2.12 Salesforce ve Salesforce Messenger

Salesforce Salescloud. Web sitemiz aracılığıyla bize sunduğunuz veriler (örneğin bülten kaydı veya e-mağaza kaydı), şu anda Salesforce Sales Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Münih) AB ve/veya Birleşik Krallık'taki sunucularda saklanmakta ve e-posta, sipariş onayları ve sevkiyat bilgileri göndermek için kullanılmaktadır. Salesforce, Avrupa Birliği dışında veri işlerken de Madde 46 Paragraf 2 b) ve Madde 47 GDPR (bağlayıcı kurumsal kurallar olarak adlandırılır) uyarınca bağlayıcı dahili veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt eder.

Salesforce Marketing Cloud. Salesforce Marketing Cloud'u haber bültenlerimizi göndermek, otomatik postalar (örn. hoş geldiniz postaları) ve sosyal ağlardaki reklam kampanyaları için kullanıyoruz. Bu amaçla, bülten abonesinin verileri Salescloud'dan Marketing Cloud'a aktarılır. Bu bağlamda, sıkı yetkilendirme konseptleri ve şifreleme kullanıyoruz. Salesforce Marketing Cloud'un verileri, ABD'deki Salesforce sunucularında saklanır ve işlenir. Salesforce, uygun bir veri koruma düzeyi sağlamak için, Avrupa Birliği dışında veri işlerken de Madde 46 Paragraf 2 b) ve Madde 47 GDPR (bağlayıcı kurumsal kurallar olarak adlandırılır) uyarınca bağlayıcı dahili veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt eder. Web işaretçileri ve pikseller yardımıyla, Marketing Cloud aracılığıyla kullanıcıların tıklama davranışları hakkında bilgi alıyoruz. Etkileşim verileri, örneğin sosyal ağlar aracılığıyla sizi hedef alan reklamlar gönderebilmemiz için doğrudan Marketing Cloud'daki kullanıcıda saklanır. Bunu istemiyorsanız, sosyal ağlardaki hesap ayarlarınızda kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakma seçeneğine sahipsiniz. Bülten veya müşteri hesabınız için sosyal medya hesaplarınızdan farklı bir e-posta adresi de kullanabilirsiniz.

Verilerin Salesforce tarafından  işlenmesi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

Salesforce gizlilik politikası: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Salesforce'un özellikle ABD gibi üçüncü ülkelere veri aktarırken GDPR ile uyumluluğuna ilişkin dokümanlar: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

2.13 Matomo

Web sayfalarımızı özelleştirmek için Matomo web analiz araçlarını kullanıyoruz. Matomo takma adlara dayalı kullanım profilleri oluşturur. Bunu yapmak için terminal cihazınıza bizim tarafımızdan okunan çerezler yerleştirilir. Bu sayede tekrar gelen ziyaretçileri tanıyabilir ve sayabiliriz. Isı Haritası ve Oturum Kaydetme modüllerini kullanıyoruz. Matomo’nun Isı Haritası hizmeti web sitemizde imlecin sıklıkla hareket ettiği ya da tıklandığı alanları göstermektedir. Oturum Kaydetme hizmeti münferit kullanıcı oturumlarını kaydeder. Kaydedilmiş oturumları tekrar izleyerek web sitemizin kullanımını analiz edebiliriz. Formlara girilen veriler kaydedilmez ve hiçbir zaman görüntülenemez. Veri işleme, çerez izin aracımız aracılığı ile Alman Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası (TTDSG) § 25 (1), Amd. 6 (1) GDPR uyarınca verdiğiniz izin doğrultusunda gerçekleştirilir. İzninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Lütfen çerez izin aracımız üzerinden gerekli ayarları yapın. Matomo’nun kullanım şartları ve gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: https://matomo.org/privacy/.

3.    Bilgilerinizin üçüncü şahıslara aktarılması ve iletilmesi

Bilgilerinizi izniniz olmadan asla üçüncü şahıslara aktarmıyoruz.
Üçüncü taraf şirketleri, elektronik bilgi işlem amacıyla kısmen kullanıyoruz. Bu şirketler, bilgilerinizi talimatlarımıza uygun olarak işleyecekleri şekilde çok dikkatli bir biçimde seçtiğimiz güvenilir servis sağlayıcılardır. Bunun temeli, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği' nin 28. Maddesi' dir. Tabii ki servis sağlayıcılarımız, bilgileri dikkatli bir şekilde ve sadece talimatlarımıza ve geçerli bilgi koruma yönetmeliklerine uygun olarak işlemeyi, özellikle bilgileri kendi amaçları için kullanmamayı ve bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarmamayı taahhüt etmiştir.
Ayrıca bilgilerinizin, hukuki yaptırım veya tehlike önleme amacıyla polis veya başka makamlar tarafından talep edildiği takdirde, resmi bir makamın emriyle iletilmesinin yasal bir yükümlülük olduğu münferit durumlar söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda bilgilerin iletilmesinin temelini Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, (c) Bendi oluşturur.
Son olarak, bilgilerinizin, Bölüm 2’ de belirtilen amaçlardan biri için, ifm şirketler grubu dahilinde görev dağılımı nedeniyle şirket hukukuna göre ifm electronic gmbh ile bağlantılı şirketlere aktarıldığı durumlar söz konusu olabilir (bağlı kuruluşlar veya iştirakler).
Bu bilgi aktarımının amacı, görev dağılımına uygun olarak şirketler grubumuz dahilinde bir şirketler grubu için kurumsal hedeflerin takibi sürecinde ortaya çıkan görevleri yapısal olarak yerine getirmektir. Bunun temeli, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği' nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (f) Bendi' dir.
Bu bağlamda kişisel bilgiler Avrupa Ekonomik Alanı ("EEA") ülkelerinin dışında işlenirse, kişisel bilgilerinizi, şirketler grubumuz dahilinde sadece, 46. Madde, 2. Paragraf (c) bendine uygun olarak AB Komisyonu tarafından tanımlanan standart bilgi koruma hükümlerine uygun olarak aktararak ve işleyerek koruyoruz. Standart bilgi koruma hükümlerini şu adresten görebilir ve indirebilirsiniz: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4.    Haklarınız

4.1    Sizi ilgilendiren kişisel bilgilerle ilgili olarak bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel bilgilerinizin tarafımızdan işlenip işlenmeyeceği ve bu bilgilerden hangilerinin işleneceği konusunda bilgi edinme hakkı,
 • Bilgilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi hakkı,
 • Bilgilerin işlenmesiyle ilgili kısıtlama hakkı,
 • Bilgilerin işlenmesinin temelini, Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi, (f) Bendi oluşturuyorsa bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı.

4.2    Kişisel bilgilerinizin tarafımızdan işlenmesi hakkında, bilgi koruma denetleyici kurumlarına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

5.    Sosyal Medya

Ticari faaliyetler kapsamında farklı sosyal medya portallarında web siteleri işletiyoruz. Bu portallarda bize, sosyal medya portallarının veri toplama özelliğini temel alan istatistiki değerlendirmeler sağlanmaktadır. Bu şekilde, veri toplama amaçlarının belirlenmesiyle ilgili karar verme sürecine ortaklık  ediyoruz, böylece biz de sosyal medya operatörlerine ek olarak sorumlu kabul ediliyoruz.

Bu sayfaları, şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgi sağlamak için kullanıyoruz. İlgili taraf olarak sizinle etkileşimimiz bize, bizim ve ürünlerimizin pazarda nasıl algılandığı konusunda doğrudan fikir vermekte ve kendimizi ve ürünlerimizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu portallar, ilgili taraf olarak sorularınızı doğrudan bize yöneltebileceğiniz ve bizim de sorularınızı derhal cevaplayabileceğimiz şekilde hızlı ve kolay iletişim kurma olanakları sunmaktadır.

Bu verilerin işlenmesi, GDPR' nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 6. Maddesi, 1. Paragrafı f) Bendi uyarınca mükellefiyetsiz meşru menfaatlerimiz doğrultusunda gereklidir.

Verilerin, sosyal medya operatörlerinin platformları aracılığıyla işlenmesi işlemi, sizinle platform operatörleri arasında geçerli olan genel koşul ve şartlara ve bu operatörlerin veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Platform operatörlerinin verileri işlemesi üzerinde sadece kısıtlı bir etkiye sahibiz. Sosyal medya kanallarını kullanmak istemiyorsanız, tabii ki kendi web sitemiz aracılığıyla bizimle temas kurabilir ve sunduğumuz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya portallarının verileri işlemesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanın:

6.    Gizlilik Bildirimi’ nde değişiklik yapma

Bu Gizlilik Bildirimi’ nde herhangi bir zamanda, gelecekte geçerli olacak şekilde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Mevcut versiyonuna web sitelerimizden erişilebilir. Lütfen web sitelerimizi düzenli olarak ziyaret edin ve verilerin korunmasıyla ilgili hükümler konusunda bilgi edinin.

Tarih: 31.07.19