1. Ana sayfa
  2. Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Elektrik sektörü için gerekli olan üretimlerin ve hizmetlerin genel sevkiyat şartnamesi (“Yeşil sevkiyat şartnamesi” – GL) İşletmeler için gerekli olan ticari işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır
 

- Karar: 2011 Haziran -

I. Genel Esaslar 

1. Satıcının ve alıcının aralarındaki hukuki ilişkileri için gerekli olan saticinin sevkiyatlari ve/veya hizmetleri ile iliskili olan (asagida belirtilecek: Sevkiyatin) “yesil sevkiyat sartnamesi” genel sirket kosullari sadece saticinin aliciya açik olarak yazili bir sekilde beyan etmesi üzerine geçerli olacaktir. Sevkiyatlarin kapsamlari için gerekli olan her iki tarafin eslesen yazili açiklamalari esas alinmaktadir. 
2. Maliyet tekliflerine, faturalara ve diger belgelere (asagida belirtilecek: Belgelere) dayanan saticinin kendi mülkiyet ve telif degerlendirme haklarini sinirsiz olarak savunma hakkina sahip bulunmaktadir. Belgeler, sadece saticinin önceden belirlemis oldugu üçüncü sahis tarafindan kullanima sunulabilmekte ve saticiya iletilmemis olan bir siparisin olmasi durumunda belgeler istek üzerine derhal iade edilmektedir. 1. ve 2. maddeler buna göre alicinin belgeleri için geçerli olmaktadir; bu sadece saticinin güvenilir bir sekilde gerçeklestirmis oldugu sevkiyatlar dogrultusunda üçüncü bir sahis tarafindan kullanima sunulabilmektedir. 
3. Alici, standart yazilimlari ve sirket ürünleri üzerindeki münhasir olmayan, sekilleri degistirilmemis, kararlastirilmis cihazlarin, kararlastirilmis olan hizmet özellikleri ile birlikte kullanabilme hakkina sahiptir. Alici belirgin bir anlasma olmaksizin standart yazilimin bir yedek kopyasini olusturabilmekte. 
4. Kismi sevkiyatlara aliciya karsi güven olusmasi durumunda izin verilmektedir. 
5. Bu sevkiyat sartnamesinde yer alan “ tazminat talepleri” kavrami ayni zamanda bos yere yapilan harcamalarin geri ödenmesi talebini de kapsamaktadir. 
 

II. Fiyatlar, ödeme kosullari ve faturalandirmalar 

1. Fiyatlar, şirket teslimatının ardından ambalajlamalar gerçeklesmeden o gün geçerli olan kanuni Katma Değer Vergisini dâhil edilerek oluşturulmaktadır. 
2. Satıcı, düzenlemeyi veya kurulumu üzerine aldığı ve başka bir şekilde kararlastırılmamış olması halinde, alıcı, kararlaştırılmış olan ücretlere ek olarak bütün gerekli ek masrafların örneğin, seyahat ve sevkiyat maliyetlerinin yani sıra ödenekleri de ödemekle yükümlüdür. 
3. Ödemeler, satıcının ücretsiz olan ödeme alanlarinda yapilabilmektedir. 
4. Alıcı sadece ihtilafsız veya yasal olarak belirlenmiş talepler ile birlikte mahsup edebilmektedir. 
5. Sipariş edilen ürün miktarına göre iskonto oranları degişebilir. Bu iadeleride kapsar. 
 

III. Mülkiyet kaydı 

1. Sevkiyatın öğeleri, (kayıt edilmiş ürünler) alıcıya karşı birçok iş ilişkilerine dayanan taleplerin gerçekleştirilmesine kadar satıcının mülkiyeti olarak kalmaktadır. Satıcı için belirlenmiş olan bütün güvenlik haklarının değerleri, bütün güvenlik altına alınmış olan taleplerin yüksekliğini % 20 oranında bir miktardan daha fazla geçmesi durumunda, satıcı alıcının isteği doğrultusunda güvenlik haklarının belirlenmiş olan bir kısmını muaf eder; satıcıya çeşitli güvenlik hakları arasında yapacak olduğu muaf seçme hakkı verilmiştir.
2. Mülkiyet kaydının oluşması sırasında alıcıya taahhüt veya güvenliğin uygunluğu konusu sorulmamakta ve tekrardan satış yapacak olan satıcının kendilerini devamında ifade edebilmeleri sadece alışa gelmiş iş sürecinde gerçekleşmektedir. Tekrardan satış yapacak olan satıcının müşterisinden ödeme alması veya ön kayıt alması durumunda ve mülkiyetin müşteriye geçmesi sadece ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi sonucunda gerçekleşebilmektedir. 
3. Alıcı, kayda alınmış olan ürünleri bildirmemeye devam etmesi durumunda, müşterisinin bunula birlikte gelecekteki taleplerine karşı kendini bütün yan hakları ile birlikte devamında kendini ifade etmekten, diğer özel açıklamalar gerektirmeksizin bir hesap bakiye talebi dahil olmak üzere güvenli bir şekilde satıcıya feshini bildirebilmekte. Kayda alınmış olan ürünlerin birim fiyatlarını kararlaştırmaksızın, kayda alınmış olan ürünlerin diğer öğeler ile birlikte devamında bildirilmemesi durumunda alıcı, satıcı tarafından kayda alınmış ürün için belirlenmiş olan faturalanmış meblağın satıcıya toplam fiyat talebi üzerinden bu meblağdan devir edebilmekte.
4. a) Alıcı, kayda alınan ürünün işlenmesi veya diğer öğeler ile birlikte karıştırılmasından veya birleştirilmesinden sorumludur. Ürünün işlenmesi satıcı için gerçekleştirilmektedir. Alıcı, satıcı için, bu işlemde oluşan yeni öğenin tedbirli bir iş adamının titizliği ile birlikte muhafaza edilmesini sağlar. Bu yeni öğe kayda alınmış ürün olarak geçerli olmaktadır.
4.b) Satıcılar ve alıcılar, satıcıya ait olmayan öğelerin birleşmesinde veya başka öğeler ile birlikte karıştırılması sonucunda müşterek mülkiyetinin yeni öğenin payına sahip olma hakkına sahiptirler. Bu pay birbirine bağlanan veya karıştırılan, kayda alınan ürünün değerinde bir oranla birbirine bağlanır veya karıştırılır ve bu esnada oluşan ve arta kalan ürünün değerine sahip olabileceği konusunda satıcılar ve alıcılar hem fikir olmuşlardır. Bu noktada bu yeni öğe kayda alınmış ürün olarak geçerli olmaktadır.
4. c) No. 3’e göre düzenlenmiş olan taleplerin devredilmesi, yeni oluşan öğe için de geçe rli olmaktadır. Devir, işlenmiş, birbirine bağlanmış veya karıştırılmış kayda alınmış olan ürün için belirlenmiş olan değerinin satıcı tarafından sadece faturalanmış meblağın miktarını içermesi halinde geçerli olmaktadır. 
4. d) Alıcı, kayda alınmış olan ürünü, arazi veya hareket ettirilebilen öğeleri ile birlikte diğer özel açıklamaları gerektirmeksizin değiştirebilmekte. Ayrıca kendisinin talebi olarak birleştirmenin tazminatının bütün yan hakları ile birlikte birleştirilmiş olan kayda alınan ürünün değer oranının eşit olarak arta kalan ürünün birleşmesi esnasında kendisine ait olması sonucunda satıcıya devretmekte.
5. Bir sonraki iptale kadar alıcı, devir edilen taleplerin geri çekilmesinin devamında kendini ifade etme hakkından mahrum kalır. Önemli bir sebebin kanıt olarak ortaya konulması, özellikle ödeme gecikmesinde, ödemenin ayarlanmasında, iflas davasının açılmasında, senet protestosunda veya alıcının borçluluk veya yaklaşan bir iflasın eşiğinde olduğunun ispatlanmış kanıtlarının olması halinde satıcı, alıcının geri çekilme yetkisini iptal etme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, satıcı, bir önceki uyarıya göre uygun bir mühlete uyulmasının çerçevesinde güvenlik atamasını ifşa edebilmekte. Devir edilen talepler, alıcı tarafından müşteriye karşı talep edilen güvenlik atamasının ifşa edilmesiyle birlikte değerlendirilebilmekte. 
6. Hacizlerde, müsaderelerde veya diğer kararnameler veya üçüncü bir şahsın müdahalesi gerekmesi durumunda, alıcı, satıcıyı derhal bilgilendirmekle mükelleftir. Yetkiye alınmış bir talebin ikna edici bir durumda olması halinde alıcı, satıcıya derhal müşteriye karşı sunulması gerekli olan bilgilerin, geçerli kılınan haklarını bildirmek ve gerekli olan belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.
7. Alıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, özellikle geciken ödemelerde, alıcı için belirlenmiş olan mühletin başarısız bir şekilde hizmete girmesinin sonucunun yanı sıra, satıcı ürünlerini geri alabilme ve ayrıca devir etme hakkına sahiptir; mühlet belirlenmesinin tüketile bilirliği üzerinden yasal kararlar değişmeden aynı şekilde kalmaktadır. Alıcı ürünleri geri vermekle yükümlüdür. Mülkiyet kaydının veya satıcı tarafından haczi gerçekleştirilen, kayda alınmış olan ürünün geri alınması ya da geçerli kılınması halinde sözleşmenin devir edilmesi mümkün olmamakta. Devir edebilmesi için satıcının bunu açık bir şekilde beyan etmiş olması gerekmektedir. 
 

IV. Sevkiyat için belirlenen mühletler; Gecikmeler 

1. Sevkiyat için belirlenmiş olan mühletlere uyulması, zamanında girişi yapılmış olan alıcı tarafından gönderilen belgelerin, gerekli izinlerin ve onayların, özellikle planların ve kararlaştırılmış olan ödeme koşullarının sunulması yanı sıra alıcı tarafından diğer yükümlülükleri yerine getirmesi ile birlikte oluşmaktadır. Bu ön koşulların zamanında yerine getirilmemesi durumunda, belirlenmiş olan mühlet ölçülü bir şekilde uzatılabilmektedir; mühletin uzatılması satıcının geciktirmeden sorumlu olmaması halinde geçerli olmamaktadır. 
2. Mühletlere uyulmamasının nedeni olarak a) mücbir sebep hali örneğin askeriyeden çağırılma, savaş, terör eylemleri, isyan veya buna benzer olayların (örneğin grev, lokavt gibi) gösterilmesi,
b) Satıcının üçüncü bir şahıs tarafından bilişim sistemlerine virüs ve diğer eylemlerin, olağan titizlik ile alınan güvenlik önlemlerine uyulmuş olmasına rağmen gerçekleştirilmiş olması durumunda geçerli olacaktır,
c) Satıcı tarafından temsil edilmeyen, Alman, Amerikan ve diğer uygulanabilir ulusların, Avrupa veya dış ticaret haklarının uluslararası hükümlerini veya diğer koşullar sebebiyle veya
d) satıcının sevkiyatı zamanında veya kurallara uygun bir şekilde sağlamaması durumunda, mühletler ölçülü bir şekilde uzatılabilmektedir.
3. Satıcıdan kaynaklanan bir gecikme olması durumunda, alıcı gecikmeden dolayı bir hasarın oluştuğunu ispat etmesi koşuluyla birlikte, gecikmenin sebep olduğu zararı her bir tamamlanan hafta için % 0,5’ten oluşan bir oranla, gecikmeden dolayı amaçlar için kullanılamayan sevkiyat içeriğinin ancak toplam tutarın en yüksek % 5 oranındaki payını talep edebilmektedir.
4. Hem alıcının sevkiyatın gecikmesinden dolayı oluşabilecek tazminat taleplerinin hem de hizmetin yerine talep edeceği tazminatı No. 3’te belirtilmiş olan sınırların ötesinde olması halinde, geciktirilmiş olan bütün sevkiyatların durumlarında ayrıca satıcıya sevkiyat için verilmiş olan mühleti aşmış olması durumunda da tazminat hakkından mahrum kalmaktadır. Bu yükümlülük kasıtlı suiistimaller olmaması durumunda, örneğin ağır ihmallerin olmasında veya hayatın, vücudun ya da sağlığın ihlal edilmiş olması durumunda geçerli olmamaktadır. Alıcı, sözleşmeden sadece hukuki kararlar çerçevesinde, geciktirilen sevkiyatın satıcı tarafından temsil edilmesi durumunda devir edebilmektedir. Alıcının zararına olacak olan ispat yükünün değiştirilmesi yukarıdaki yükümlülüklere bağlı değildir.
5. Satıcı, alıcının makul bir mühlet içerisinde, sözleşmeyi sevkiyatın gecikmesinden dolayı devir ettiğini veya sevkiyata bağlı kalacağını bildirmesini talep etmekle yükümlüdür.
6. Sevkiyatın veya teslimatın alıcının isteği üzerine sevkiyatın hazır durumda olmasına rağmen bir aydan fazla bir süre için geciktirilmesi durumunda sevkiyatı yapılacak olan öğelerin her bekletilen ay için tutarlarından % 0,5 oranında ambar kirası ancak en fazla % 5’lik bir oranla hesaplanıp talep edilebilmektedir. Yüksek veya düşük miktardaki ambar kirasının kanıtları her iki tarafın kararına bırakılmıştır. 
 

V. Risk transferi 

1. Ücretsiz yük sevkiyatlarında bile risk aşağıda belirtildiği gibi alıcıya kalmaktadır:
a) düzenlemesi veya kurulumu olmayan sevkiyatlarda eğer nakliyeye getirilmiş veya alınmış olması halinde. Alıcının isteği üzerine ve ücret karşılığında sevkiyat satıcı tarafından alışa gelmiş sevkiyat risklerine karşın sigortalanabilmektedir;
b) düzenlemesi veya kurulumu olan sevkiyatların devralındığı günde kendi tarafından çalıştırılması veya kararlaştırılmış ise başarılı bir deneme çalışmasının ardından, 
2. eğer nakliyat, teslimat, başlangıç, düzenlemenin veya kurulumun gerçekleşmesinin kendi tarafından veya deneme çalışmasının üzerine alınmasının ardından, alıcının temsil etmiş olduğu sebeplerden dolayı itiraz etmesi veya alıcının başka sebeplerden dolayı mal kabulünü geciktirmesi durumunda risk, alıcının üzerine kalmaktadır. 
 

VI. Düzenleme ve kurulum 

Eğer düzenleme ve kurulum için yazılı olarak başka bir şekilde karara varılmamış ise aşağıda belirtilmiş olan kararlar geçerli olmaktadır.
1. Alıcı, masrafları üzerine alarak ve aşağıda belirtilenleri zamanında belirtmekle yükümlüdür:
a) bütün toprak, inşa ve diğer yabancı branşlar içeren yan işler ve bunlar için gerekli olan vasıflı ve vasıfsız işgücünü, malzeme ve araçlar dahil olmak üzere
b) kurulum ve devreye sokma için gerekli olan donanımların ve malzemelerin örneğin iskeleler, manivelalar ve diğer cihazlar, yakıtlar ve yağlama araçları,
c) kullanım alanındaki enerjinin ve suyun bağlantıları dahil olmak üzere, ısıtma ve aydınlatma,
d) makine parçalarının, cihazların, malzeme araçlarının ve bunlar gibilerin kurulum alanındaki yeterli büyüklükteki, uygun, kuru ve üzeri kapatılabilen odalarda muhafaza edilmesi ve kurulum için görevli olan personele uygun, sıhhi tesislerin dahil olduğu çalışma ve barınma odalarının bulunması gerekmektedir; alıcı ayrıca kendi mülkiyet haklarını koruduğu gibi satıcının ve kurulum personelinin mülkiyetlerini, kurulum alanındaki önlemleri alarak korumakla yükümlüdür,
e) kurulum alanındaki özel durumlar için gerekli olan koruyucu giysi ve koruyucu cihazlar. Alıcı, kurulum çalışmaları başlamadan önce, kapalı olarak iletilen elektriğin, gazın su tesisatının veya benzer tesislerin konumlarıyla ilgili bilgilerinin yanı sıra gerekli olan statik bilgileri istenilmeden sunması gerekmektedir.
2. Düzenlemeye veya kuruluma başlamadan önce, düzenleme veya kurulum alanında işin başlatılması için gerekli olan malzemelerin ve donanımların bulundurulması ve bütün ön hazırlıkların kurulumun öncesinde tamamlanmış olması düzenlemenin veya kurulumun anlaşmaya varıldığı gibi başlatılması ve bölünmeden tamamlanmasının sağlanması. Düzenleme veya kurulum alanına erişim sağlanacak olan yolların düzlenmiş ve toparlanmış olması gerekmektedir.
3. Düzenleme, kurulum veya devreye sokma işlemi satıcı tarafından temsil edilen koşullardan dolayı gecikmemişse, alıcı, bekletmeden dolayı oluşan zaman kaybını ve ek olarak satıcının veya kurulum personelinin gerekli olan seyahat masraflarını makul bir miktar çerçevesinde karşılamakla yükümlüdür.
4. Alıcı, satıcıya, haftalık olarak kurulum personelinin çalışma saatlerinin bildirilmesinin yanı sıra düzenlemenin, kurulumun veya devreye sokma işleminin bitirildiğini derhal belgelemekle mükelleftir.
5. Satıcının, kurulumun tamamlanmasının ardından sevkiyatın kabulünü talep etmesi durumunda bunun bildirimini alıcıya iki hafta içerisinde bildirmekle mükelleftir. Kabul, alıcının iki haftalık mühletin silinmesini istemesi veya sevkiyatın gerektiğinde kararlaştırılmış olan bir deneme aşamasının ardından kullanılmak üzere alınımının gerçekleşmesiyle aynı şartlarda yer alır. 
 

VII. Kabulün sağlanması

 Alıcı, sevkiyatların kabulünün sağlanmasını önemsiz kusurlardan dolayı reddedemez. 
 

VIII. Öğelerin kusurları 

Satıcının, öğelerdeki kusurlar için aşağıda belirtilen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir:
1. Satıcının tercihine göre bütün parçaların veya hizmetlerin masrafsız olarak, risk transferi esnasında meydana gelmiş olan nedenlerden dolayı tekrardan tamirini sağlaması, yenisini sevk etmesi veya yenisini öne sürmesi gerekmektedir. 
2. Daha sonradan gerçekleşecek olan taleplerin zaman aşımına 12 ay içerisinde girmesi yasal olan zaman aşımı süresinin başlamasından itibaren oluşmaktadır; Aynısı cayma ve indirimlerde de geçerlidir. Bu uygulanan mühlet, (binalar için gerekli olan inşa araçları ve öğeleri) kanununun 438. maddesinin 1. ve 2. fıkrası, (tazminat talebi) kanunun 479. maddesinin 1. fıkrası ve (inşa kusurları) kanunun 634a. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına göre, medeni kanunlarının uzun süreli mühletler emretmesi durumunda geçerli sayılmaz. Ayrıca kusurun kasti ve hilekâr bir şekilde gizlenmesinin yanı sıra nitelikli garantisine uymaması durumunda geçerli sayılmamaktadır. Zaman aşımının engellenmesi, mühletlerin engellenmesi ve yeniden başlatılmasıyla ilgili olan yasal yükümlülükler bundan etkilenmeyerek aynı şekilde kalmaktadır.
3. Alıcını zarar şikâyetleri derhal yazılı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.
4. Zarar şikâyetlerinde alıcı, ödemeleri, orantılı bir oranla meydana gelmiş olan öğe kusurlarının çerçevesinde geriye alabilme hakkına sahiptir. Alıcı ödemeleri sadece bir kusur şikâyeti oluştuğunda ve bu gerekçeye hiçbir kuşku duyulmaması durumunda geri alabilmektedir. Kusur taleplerinin zaman aşımına uğraması durumunda, alıcının geriye alım hakkı bulunmamaktadır. Kusur şikâyetinin haksız yere gerçekleşmesi durumunda satıcı, oluşan masrafların alıcı tarafından karşılanmasını talep etme hakkına sahiptir. 
5. Satıcıya, makul olan mühletin içerisinde sonradan tamamlayabilme olanağının verilmesi gerekmektedir. 6. Sonrada tamamlama olayının başarısız olma durumunda alıcı herhangi bir zarara uğramadan No. 10’da belirtilen zarar tazminat talebine göre sözleşmeden cayabilmekte veya ödemeyi indirtebilmektedir.6. Sonrada tamamlama olayının başarısız olma durumunda alıcı herhangi bir zarara uğramadan No. 10’da belirtilen zarar tazminat talebine göre sözleşmeden cayabilmekte veya ödemeyi indirtebilmektedir.
7. Kusur talepleri sadece kararlaştırılmış olan niteliklerin önemsiz sapmalarından, sadece kullanılabilirliğin önemsiz değer düşüklüklerinden, doğal aşınmadan veya hasardan dolayı oluşmaz. Sözleşmeye göre öngörülmemiş olan veya tekrarlanabilir yazılım hatalarından dolayı, bu kusur talepleri, risk transferlerinin ardından gelen hatalı veya ihmalkâr kullanımlardan, aşırı zorlamalardan, uygun olmayan donanımların kullanılmasından, kusurlu yapım işlerinden, uygun olmayan inşa zemininden veya özel dış etkilerinin sonucunda oluşan etkenlerden dolayı oluşmaktadır. Alıcı veya üçüncü kişiler tarafından uygun olmayan değişikliklerin yapılması halinde veya devreye sokma işleminin başlatılmasının sonucunda meydana gelebilecek olan sonuçların aynı şekilde kusur talebinde yer alması mümkün olmayacaktır.
8. Alıcının amaçları doğrultusunda, gerekli olan harcamaları sonradan tamamlayabilme taleplerine, özellikle sevkiyat, yol, işçilik ve malzeme maliyetleri dahil edilmemiştir. Sevkiyat ürünlerinin daha sonrada alıcının asıl sevkiyat alanının dışında olan bir merkeze taşınmasının sonucunda meydana gelecek olan maliyet artışı buna dahil olmamaktadır. Sevkiyat, kullanım amacına uygun olması durumunda başka bir merkeze maliyetsiz bir şekilde yapılabilmektedir. 
9. Medeni kanunun (işyeri sahibinin tazminatı) 478. maddesine göre, alıcının satıcıya karşı tazminat talebinde bulunabilmesi, alıcının müşterisiyle birlikte yasal olan kusur talebinin dışına çıkan anlaşmalara varmamaları durumunda mümkün olmaktadır. Medeni kanunun 478. maddesinin 2. fıkrasına göre alıcının satıcıya karşı tazminat talebinin kapsamı No. 8’de belirtilenlere uygun olarak geçerli olmaktadır.
10. Alıcının öğelerde meydana gelmiş olan kusurdan dolayı hasar tazminatı talep etmesi mümkün değildir. Bu durum kusurun hileli bir şekilde gizlenmesi, niteliğinin garantisine uyulmaması halinde, hayatın, vücudun veya sağlığın ihlal edilmesi ve satıcının görev ihlalinin kasıtlı veya ağır ihmallere maruz kalması durumunda geçerli olmamaktadır. Alıcının zararına yol açacak kanıt yükünün değişikliği yukarıdaki düzenlemelere bağlı değildir. Bu VIII. maddesinde düzenlenmiş olan, alıcının öğe kusurlarına ilişkin taleplerinin daha fazlası veya diğer tanımları bu maddenin haricindedir. 
 

X. Ticari koruma hakları ve telif hakları; Yasal kusurlarI
1. Aksi kararlaştırılmamış ise, satıcı, sevkiyatı sadece bulunduğu ülkenin sevkiyat alanına ticari koruma haklarından ve üçüncü şahısın telif haklarından (aşağıda belirtilecek olan koruma hakları) serbest olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Üçüncü şahsın koruma haklarının ihmali nedeniyle, satıcı tarafından sağlanan sözleşmeye göre yerine getirilen sevkiyatın alıcıya karşı sağlanan talepleri kaldırması durumunda, satıcı, alıcıya VIII. maddenin 2. No’da kararlaştırılan mühletin içerisinde sevkiyatı yerine getirmekle aşağıda açıklandığı üzere yükümlüdür:
a) Satıcı söz konusu olan sevkiyatları kendi seçimi üzerine masrafını üzerine alarak ya bir kullanım hakkı elde eder ve koruma hakkını ihlal etmeden değiştirir ya da değiş tokuşunu sağlar. Bu koşulların satıcının makul koşullarına uygun olmaması durumunda, alıcının yasal cayma veya indirim hakları doğmaktadır. 
b) Satıcı, ödeme yükümlülüklerini hasar tazminatının, XII. maddesine göre yerine getirmesi gerekmektedir.
c) Yukarıda belirtilmiş olan satıcının yükümlülükleri sadece, alıcının satıcıya üçüncü bir şahıs üzerinden uygulanan taleplerin derhal yazılı olarak açıklanması, bir ihlalin bulunmamış olmasında ve satıcıya karşı bütün savunma önlemlerinin ve karşılaştırma müzakerelerinin korunmuş olması durumunda geçerli olmaktadır. Alıcı, sevkiyatın kullanımını, hasar indiriminden veya diğer önemli sebeplerden dolayı durdurması durumunda, üçüncü şahsı kullanım ayarlarının koruma haklarının ihlal onayı ile birlikte hiçbir bağlantısının olmadığını bildirmekle yükümlüdür.
2. Alıcının talepleri, koruma haklarının ihlalini savunması durumunda değerlendirilmemektedir.
3. Alıcının talepleri ayrıca, koruma hakkı ihlalini alıcının özel özelliklerinden dolayı, satıcı tarafından öngörülemeyen bir kullanımın veya bunun sonucunda oluşan alıcı tarafından değiştirilen sevkiyatın veya satıcı tarafından gönderilen ürünler ile birlikte değiştirilememesi durumunda değerlendirilmemektedir.
4. Koruma haklarının ihlal durumlarında No. 1a için uygulanmış olan alıcının taleplerinin geçerli olmasına ek olarak VIII. maddesinin No. 4, 5 ve 9’un hükümleri uygun görülmektedir.
5. Diğer yasal kusurların bulunması durumunda VIII. maddesinin hükümleri uygun görülmektedir.
6. Bu IX. maddesinde düzenlenmiş olan, alıcının satıcıya karşı olan taleplerinin ve bu taleplerin yasal kusurlardan dolayı yerine getirilmesine ilişkin daha fazlası veya diğer tanımları bu maddenin haricindedir. 
 

X. Yerine getirilen kayıt 

1. Sözleşmenin yerine getirilmesi, Alman, Amerikan veya diğer uygulanabilir ulusal, AB veya uluslararası dış ticaret haklarının hükümlerinin yanı sıra ambargoların veya diğer yaptırımların engellenmesi durumunda kayıt altına alınmaktadır.
2. Alıcı, ihracat, sevkiyat veya ithalat için gerekli olan bütün bilgilerin ve belgelerin ulaştırılmasıyla yükümlüdür. 
 

XI. Olanaksızlık, sözleşme uyumu 

1. Sevkiyatın gerçekleşmesinin olanaksız olması durumunda, alıcı, hasar tazminatını talep etme hakkına sahiptir. Aksi, satıcının olanaksızlıktan sorumlu olmadığı zaman gerçekleşmektedir. Bunula birlikte alıcının hasar tazminat talebi, olanaksızlıktan dolayı, amaca yönelik olarak kullanılamayan sevkiyat bölümünün % 10 oranındaki değerinin üzerinden sınırlanmaktadır. Bu sınırlama kasti durumlardaki ağır ihmallerin veya hayatın, vücudun ya da sağlığın ihmal edilmesi durumlarında geçerli olmamaktadır; alıcının zararına olacak olan ispat yükünün değiştirilmesi bununla birlikte bağlantılı değildir. Alıcının sözleşmeden cayma hakkı etkilenmemektedir.
2. IV maddesinin No. 2a)’dan c)’ ye kadar olan olayların, ekonomik önemini veya sevkiyatın içeriğinin büyük ölçüde değiştirilmesi veya satıcının şirketine büyük ölçüde etki etmesi durumunda, sözleşme, iyi niyetin ve inancın dikkate alınarak uygun bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bunun ekonomik olarak sağlanamaması durumunda, satıcı sözleşmeden cayma hakkına sahip olmaktadır. Aynısı, gerekli olan ihracat izinlerinin sunulmamasında veya kullanılamaz olması durumunda geçerli olmaktadır. Satıcı bu cayma hakkından fayda sağlamak istemesi durumunda, bunu, olayın etkisini anlamasının ardından, eğer ilk olarak alıcı ile birlikte sevkiyat tarihini uzatma kararına varmış olmaları durumunda bile derhal alıcıya bildirmesi gerekmektedir. 
 

XII. Diğer hasar tazminat talepleri; zamanaşımı 

1. Bu sevkiyat şartnamesinde aksi belirtilmediği sürece, hangi yasal sebeplerden olursa olsun, özellikle borçluluk durumundan ve izin verilmeyen olayların sonucunda oluşan yükümlülüklerin ihlalleri durumunda alıcının hasar tazminat talepleri kabul görmez.
2. Bu, aşağıda belirtilen durumların sorumluluklarında geçerli olmaz:
a) Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca,
b) kasti durumlarda,
c) mal sahibi, yasal temsilciler veya yönetici personel tarafından gerçekleşen ağır ihmaller,
d) hilekâr durumlarda,
e) devir alınmış bir garantiye uymama durumunda,
f) hayatın, vücudun veya sağlığın kusurlu ihlalleri durumunda veya
g) temel sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu ihlali durumunda,
Yukarıda belirtilen durumların haricinde bir durum olmaması halinde, temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlalleri için bulunan hasar tazminat talepleri bunula birlikte alışa gelmiş sözleşmeler üzerinde bulunan önceden tespit edilebilir hasarlarla sınırlıdır. 
3. Alıcının zararına yol açacak kanıt yükünün değişikliği yukarıdaki düzenlemelere bağlı değildir. 
 

XIII. Yargı yeri ve uygulanabilir haklar 

1. Tekli yargı yeri, alıcının tüccar olması, sözleşme ilişkisinden oluşan bütün doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların satıcının merkezinde olması durumunda oluşmaktadır. Bununla birlikte satıcıda, alıcının merkezinde dava açma hakkına sahiptir.
2. Bu sözleşme açıklamaları dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin haricinde Alman yasalarına ve Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin (CISG) tabi olmaktadır. 
 

XIV. Sözleşme sorumlulukları 
Sözleşme, yasal olan bireysel hükümlerin etkisiz olması halinde arta kalan parçalarıyla bağlayıcı kalır. Bu durum sözleşmeye bağlılığın bir taraf için beklenilmeyen bir güç oluşturması durumunda geçerli olmamaktadır.