You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo infopoints

moneo infopoints: Datavolymen

Skalbara tillämpningar med hjälp av licensiering av data- och informationspunkter.

Med moneo infopoints kan data från de anslutna enheterna användas och datavolymerna definieras.

En infopoint står med andra ord för information, t.ex. ett mätvärde. Med antalet infopoints kan storlek och omfattning av applikationerna skalas individuellt.

 

Licenser for moneo

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.