You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo DataScience Toolbox

moneo DataScience Toolbox

Ständigt ökande produkt- och processkrav ställer höga krav på hela produktionsprocessen. Det är därför viktigt att använda givardata, värden och information från industriell produktion för att upptäcka och eliminera produkt- och processavvikelser – så kallade anomalier – så snabbt som möjligt och automatiskt.

moneo DataScience Toolbox är en samling mjukvaruverktyg som gör att du enkelt kan övervaka och optimera tillverkningsprocesser med hjälp av artificiell intelligens, utan behov av datavetenskaplig expertis eller programmeringskunskaper.

AI-algoritmen använder data som registrerats av givare. Uppgifterna används av avancerad teknik, såsom maskininlärning, för att säkerställa bästa möjliga förutsägelser och processer för tillståndsövervakning.

Intelligenta algoritmer rapporterar snabbt upptäckta anomalier och mönster, förstår komplexa samband och gör tillförlitliga förutsägelser.

Kort sagt: moneo DataScience Toolbox förenklar övervakning och optimering av dina produktionsprocesser. Den bidrar också till en kvalitativ och hållbar förbättring av ditt företags produktionsprocess. Dessutom hjälper den dig att öka effektiviteten och att avsevärt minska förekomsten av fel.

Vad moneo DataScience Toolbox kan göra

Påskynda förändring och storleksanpassning
Bygg och träna dina egna AI/maskininlärningsmodeller enkelt i en guidad konfiguration utan datavetenskaplig expertis
Förbättra din produktionskvalitet
Upptäck automatiskt anomalier och andra oönskade förhållanden i produktionen med specialanpassade AI-lösningar
Öka effektiviteten hos maskiner och utrustning (OEE)
Minska oplanerade förluster, minimera stilleståndstiden för utrustningen och öka den totala effektiviteten hos utrustningen med anpassningsbara varningar och larm.

moneo DataScience Toolbox

moneo SmartLimitWatcher:
Intelligent övervakning och optimering av dina produktionsprocesser.

moneo SmartLimitWatcher genererar dynamiska tröskelvärden baserat på statusen för den process som övervakas. Lösningen utfärdar automatiskt larm och varningar i ett tidigt skede så snart statusen för de övervakade variablerna ändras – anomalier uppstår i en kritisk processvariabel.

moneo PatternMonitor:
Intelligent detektering av oönskade processförändringar.

moneo PatternMonitor identifierar strukturella förändringar i en kritisk variabel. Beroende på konfigurationen upptäcker lösningen trender, förändringar i volatilitet och nivåförändringar och genererar automatiskt larm så att du kan vidta lämpliga åtgärder i ett tidigt skede.

Skillnader och möjliga kombinationer

moneo SmartLimitWatcher är lämplig för...

  • flerstegsprocesser eller kontrollerade processer
  • fokusering på hela maskiner och anläggningar

Funktionsprincip

  • Hela systemet modelleras för upptäckt av anomalier i målvariabeln

moneo PatternMonitor är lämplig för...

  • övervakning av enstegsbaserade stationära kontinuerliga processer och anläggningar
  • fokusering på enskilda parametrar för maskiner och anläggningar

Funktionsprincip

  • Identifiering av strukturella förändringar i kritiska processvärden

Fördelar med
moneo DataScience Toolbox jämfört med datavetenskapliga projekt

Implementering:
moneo DataScience Toolbox
vs Implementering:
eget datavetenskapligt projekt

Lättanvänt verktyg som även lämpar sig för underhållsteam utan datavetenskaplig kompetens

Tillgång till dataanalytiker krävs (dyrt, 20 k*)

Automatiserad dataförberedelse och guidad AI-träning

Intern projektstruktur krävs

Integrerad och skalbar lösning i kombination med andra moneo-moduler

Manuell datainsamling och bearbetningsprocess krävs

Lämpligt för ett brett urval av applikationer och tillgänglighet för snabba lösningar

Minsta projekttid ca 3-6 månader

Anpassningsbar och utbyggbar – från nybörjarnivå till professionell nivå

Specialanpassade lösningar är ofta inte lätta att överföra och tillämpa

Utmärkt pris-prestanda-förhållande

Ökad investeringsrisk på grund av begränsad skalbarhet