You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Allmänna villkor och förutsättningar

ifm electronic följder de allmänna leveransbestämmelser NL17 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Utgivna 2017 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, samt Teknikföretagen, Sverige.