You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. SAP-integrering

Shop Floor Integration (SFI): anslutningen till SAP ERP

Intelligent automatisering av efterföljande processer

Med moneo har ifm skapat en bro mellan givare och informationsteknik. Givardata från produktionsnivå bearbetas och färdigställs som informationsunderlag för beslut. De genererade händelserna används för att utöka och förbättra processerna inom försörjningskedjan.

SFI är en lösning som är naturligt integrerad i SAP och som förses med förberedd information av moneo i realtid. Vid behov varnas underhållet automatiskt och nödvändiga order eller dokument genereras i SAP-systemet. Underhåll schemaläggs i god tid och leveranser är tillgängliga "just-in-time" för en smidig produktionsprocess.

SFI finns tillgänglig för både SAP R/3 och SAP S/4 HANA.

Shop Floor Integration – automatiserad produktionsplanering i försörjningskedjan

  • Intelligent: efterfrågeorienterat, prediktivt underhåll och stöd av slitageorienterade underhållsstrategier genom automatiska mätdokument
  • Transparent: kostnadsminskning tack vare optimerat reservdelslager
  • Enkel: användarvänlig introduktion på bara några få steg
  • Effektiv: koordinerad underhålls- och produktionsplanering

Det perfekta assistanssystemet för intelligent produktionsplanering i SAP.

Lösningen Shop Floor Integration är en produkt från ett ifm-företag.

ifm business solutions GmbH är en licensierad SAP Silver Partner och mjukvarutillverkare med expertis inom optimering av logistikprocesser i SAP. Intelligenta planeringsfunktioner och -metoder hos ifm-lösningarna utvidgar SAP-standarden.

För mer information, klicka här.

moneo-licenser

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.