You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo RTM

moneo RTM: Analysmjukvaran

Det kraftfulla tillståndsövervakningsverktyget

Det toppmoderna tillståndsövervakningssystemet moneo RTM gör det möjligt att använda användarspecifika instrumentpaneler. Detta gör det möjligt för användaren att snabbt få en överblick av anläggningsstatus och samla in viktig processinformation. Vid skada skickas ett larmmeddelande direkt till användaren. Detta gör det möjligt att snabb reagera och undvika ett eventuellt kritiskt fel. Skaderapporten kan även vidarebefordras via e-post för att informera motsvarande underhållspersonal i god tid. Omfattande dataanalys, kortare avbrottstid, mer effektiv underhållsplanering och kostnadsoptimerade produktionsprocesser.

moneo RTM – intelligent organisation av underhålls- och serviceuppgifter i produktionen

  • Intelligent: Enkel organisation av förebyggande underhåll och service av produktionsanläggningar - kostnadsoptimerat
  • Transparent: Visualisering och analys av maskiner och installationer
  • Informativt: Realtidsvarning via moneo OS vid skador
  • Effektivt: Högre tillförlitlighet för produkter och processer

moneo RTM ger en kraftfull tillståndsövervakning av maskiner och installationer

Tillägget RTM Advanced Vibration Analysis: Detaljerad skadebedömning

För att tillhandahålla större mängder data för att bedöma en skada reagerar det här tillägget så fort ett larm utlöses i moneo RTM. Detta är fallet om de fördefinierade parametrarna inte uppnås eller överskrids och det finns en risk för skador på maskinen eller fabriken. Vibrationsrådata sparas då automatiskt. Dessa kan sedan visualiseras i tids- och frekvensintervall. Detta gör det möjligt att identifiera skador eller avvikelser och inleda underhåll i god tid. För avancerad diagnostik kan ytterligare rådatafiler skapas som användaren kan ladda ned i olika format.

Detaljerad skadebedömning med licens för RTM Add-On för rådatainspelning från VVB-givare.

Intelligent: Genom att visa utvecklingen för vibrationer över tid kan skadan diagnostiseras mer exakt.

Startkampanj för tillägget RTM Advanced Vibration Analysis

Dra fördel av startkampanjen för obegränsad inspelning av vibrationsrådata.

Betala en gång - använd obegränsat.

Licenser for moneo