You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo vAppliance

moneo vAppliance: den virtuella maskinen

För användningen av moneo i virtualiserade miljöer

Med moneo vAppliance finns det en annan lösning för att använda moneo-mjukvaran i ditt nätverk. Med hjälp av virtualiserad teknologi kan befintliga IT-resurser utnyttjas. Den nödvändiga datorkraften, nätverksanslutningen och lagringskapaciteten tillhandahålls av redan existerande servrar och lagringssystem.

Inställningen av moneo går väldigt snabbt och okomplicerat tack vare vAppliance. Efter importering av vAppliance till ditt datacentrum i det öppna virtualiseringsformatet (Open Virtualization Format = OVF) är applikationen tillgänglig efter en mycket kort tid.

Det innebär att redan gjorda investeringar i skydd och tillgänglighet av din IT-infrastruktur även blir användbara för moneo. Högtillgänglig teknik kan på så sätt användas för att närsomhelst kunna förse moneo med en felsäker IT-infrastruktur och tillräckligt stor datorkraft.

Med moneo vAppliance får du en virtuell maskin som är optimalt anpassad till moneo- modulernas krav på säkerhet och driftmässig stabilitet. Det integrerade systemet för applikationshantering (Integrated Appliance Management System = AMS) är en enkel väg för att säkerställa nödvändiga åtgärder för IT-aktiviteter. Exempelvis omfattar AMS-systemet funktioner för fjärrsupport, installationen av säkerhets- och funktionsuppfateringar såväl som alternativ för enkel säkerhetskopiering av data. Systemet tillhandahåller även information om moneo vAppliances status och moneos tjänster.

Systemen moneo och AMS är lätt åtkomliga via en webbläsare.

vAppliance är kompatibel med VMware vSphere och Microsoft Hyper-V. Information om versionerna av virtualiseringsmiljöerna finns här.

moneo vAppliance – den virtuella lösningen för din produktion

  • Enkel: Ladda ned OVF-filen, importera den och starta den virtuella maskinen. Den inledande konfigurationen utförs bekvämt via applikationshanteringssystemet (Application Management System)
  • Effektiv: genom kortare installationstider och bättre utnyttjande av befintlig hårdvara
  • Hög tillgänglighet: lösningar med befintlig (hög) tillgänglighet kan användas för moneo

moneo vAppliance är den ideala lösningen för användning av moneo-mjukvaran i virtuella miljöer.

OBS! De erforderliga licenserna för att använda moneo produkterna måste beställas separat.

Licenser for moneo appliance

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.