You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo appliance

moneo appliance: hårdvaran

Lösningen för användning av moneo mjukvaran

moneo appliance underlättar i hög grad installation och användning av moneo. På kort tid och utan IT-expertis kan moneo appliance tillhandahållas och installationen av moneo moduler startas.

The hardware provides sufficient computing power and storage capacity - det finns ett val mellan två versioner (QHA210 och QHA300). Med hjälp av appliance management system  (AMS) kan IT-hygienuppgifter enkelt utföras. Så här kan uppdateringar för alla moneo moduler installeras, säkerhetskopiering och återställning utföras medan statusinformation för moneo appliance och moneo services öppnas. Dessutom erbjuder QHA300 mer prestanda och är därmed optimerad för analys- och datavetenskapsapplikationer.

moneo Appliance

moneo och AMS nås via en vanlig webbläsare.

Integrerade säkerhetsfunktioner säkerställer integriteten för applikationerna och skyddar data.

moneo appliance - nyckelfärdig lösning för din produktion

  • Enkel: Helt förinstallerad för att integreras utan IT-expertis i tillverkningsmiljön, produktionsnätverket eller datacentret
  • Praktiskt: Integrerade funktioner för IT-underhåll (uppdateringar, säkerhetskopiering och support)
  • Säker: Robust hårdvara med standardgränssnitt och förinstallerad mjukvara för högre process- och drifttillförlitlighet-
  • Centralt: Nätverksnod för datainsamling och bearbetning

moneo appliance är den perfekta hårdvaran för att använda moneo mjukvaran.

OBS! För användning av moneo produkter måste erforderliga licenser beställas separat.

Licenser for moneo appliance

Krav för åtkomst till utrustningshanteringssystemet (AMS) Webbläsare: Google Chrome eller Mozilla Firefox

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.