• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Garantipolicy för ifms katalogprodukter

  • Följande garantivillkor avser ifms katalogprodukters hårdvara.
  • Produkten beskrivs uteslutande i dokumentationen, särskilt i produktspecifikationen.
  • ifm garanterar funktionaliteten hos dess produkter under en period om 60 månader efter leveransdatum, så länge som de används i enlighet med produktspecifikationen.
  • Köparen måste inspektera produkten efter eventuella fel senast inom en månad efter leveransen, och meddela dessa skriftligen.
  • I händelse av klagomål skall köparen returnera produkten, tillsammans med en felbeskrivning och angivande av ifm:s artikelnummer, till ansvarigt ifm-kontor senast inom en månad efter att felet upptäckts. ifm kommer att undersöka produkten och skickar på begäran en utredningsrapport till köparen.
  • Vid ett berättigat klagomål, får kunden en ersättningsenhet utan extra kostnad. Dessutom kommer ifm electronic ersätta kunden för de kostnader som uppstått på grund av felet, upp till ett belopp av köpeskillingen. Ytterligare ersättning utbetalas inte, såvida inte ifm electronic blir pålagda ett juridiskt ansvar.

Gäller från: 12/2020