• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag

Integritetsmeddelande för ifm electronic gmbh

Integritetsmeddelande för ifm electronic gmbh

1.    Omfattning, ansvarig, dataskyddsombud, definitioner

1.1    Syftet med detta integritetsmeddelande är att informera om hur vi behandlar personuppgifter och vilka av användarens (hädanefter ”du”) personuppgifter som behandlas av oss, ifm electronic gmbh, när du besöker våra webbsidor.

1.2    
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
D-45128 Essen
Telefon: +49 (0) 201 24 22-0
Fax: +49 (0) 201 24 22-1200
E-post: info@ifm.com

är ansvarig i enlighet med Artikel 4 nr. 7 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) för behandlingen av personuppgifter på våra webbsidor enligt denna Sekretesspolicy (jfr. vårt Rättsliga meddelande).
Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud direkt:

ifm electronic gmbh
Dataskyddsombud

Friedrichstraße 1
D-45128 Essen
E-post: gdpr@ifm.com

1.3    Med personuppgifter avses all data som kan relateras till dig personligen såsom namn, adress, e-postadresser, informationen om din användning av våra webbsidor (se avsnitt 2).
Med behandling avses varje åtgärd beträffande personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter.

2.    Behandling av personuppgifter vid besök av våra webbsidor eller vid kontakt via e-post, syfte och laglig grund

2.1    Informativ användning av våra webbsidor
Om webbsidorna endast används i informativt syfte, dvs. om du inte registrerar dig eller överför information på något sätt, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill titta på våra webbsidor, samlar vi in följande uppgifter:

 • IP-adress
 • datum och tid för begäran
 • tidsskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)
 • innehåll för begäran (specifik webbsida)
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • överförd datamängd
 • webbsidan från vilken begäran skickas
 • webbläsare
 • operativsystemet och dess användargränssnitt
 • språk och version för webbläsarprogramvaran
 • din ungefärliga platsdata som vi tar fram med hjälp av uppgifterna ovan.

Syfte och laglig grund
Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är att visa dig våra webbsidor och att garantera stabilitet och skydd. Den lagliga grunden är Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (f) i GDPR. I enlighet med detta är behandlingen av personuppgifter i syfte att säkra våra berättigade intressen laglig, förutom när den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter överväger.

2.2    Kontakt via e-post eller användning av kontaktformuläret på våra webbsidor
Om du kontaktar oss via e-post eller använder ett kontaktformulär, behandlar vi

 • din förfrågan
 • företaget du arbetar hos
 • ditt kön (tilltal)
 • ditt för- och efternamn
 • dina företagskontaktuppgifter (e-postadress, adress och telefonnummer, kundnumret behöver inte anges).

Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är att svara på dina frågor. Vi kommer att radera de uppgifter som samlats in i samband med detta när lagringen inte längre är nödvändig eller begränsa behandlingen om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna. Den lagliga grunden för behandlingen är Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (f) i GDPR, förutom när vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna. I detta fall är den lagliga grunden för lagringen Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (c) i GDPR, enligt vilken behandlingen är laglig för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
Du har även möjligheten att få regelbunden information från oss (nyhetsbrev, se avsnitt 2.6 punkt (c) nedan), oberoende av ifyllandet av kontaktformuläret och svaret på din förfrågan.

2.3    Kakor

a)    Utöver de uppgifter som redan nämnts, lagras kakor på din PC när du använder våra webbsidor. Kakor är små textfiler som lagras på din hårddisk och som tilldelas till din webbläsare och som möjliggör för personen som sätter kakan (här: vi) att motta viss information. Kakor kan inte använda något program eller överföra virus till din dator. Syftet med kakorna är att göra webbsidorna mer användarvänliga och effektiva. Den lagliga grunden för detta är det explicita samtycke som du ger när du börjar besöka vår webbplats och som kan återkallas när som helst i enlighet med Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (a) i GDPR eller Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (f) i GDPR.

b)    Dessa webbsidor använder följande typer av kakor, vars omfattning och funktion beskrivs nedan:

 • tillfälliga kakor (se aa)
 • beständiga kakor (se bb).

aa)    Tillfälliga kakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa omfattar i synnerhet sessionskakor. Sessionskakor lagrar ett sessions-id som kan tilldela flera förfrågningar från din webbläsare till en och samma session. Detta möjliggör för din dator att bli igenkänd nästa gång du besöker våra webbsidor. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

bb)    Beständiga kakor raderas automatiskt efter en tid som vi bestämmer. Denna tid kan variera beroende på kakorna. Du kan när som helst radera kakorna i din webbläsares säkerhetsinställningar. När du gör detta återkallar du även ditt samtycke till behandlingen av kakan i fråga.

c)    Du kan konfigurera webbläsarinställningarna enligt dina önskemål och exempelvis välja att inte acceptera tredjepartskakor eller inte acceptera några kakor alls. Observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på våra webbsidor.

Om du tillåter funktionen ”Håll mig inloggad” när du loggar in på ”mitt ifm” aktiveras en permanent cookie (i 60 dagar) på din webbläsare. Detta säkerställer att webbläsaren känner igen dig nästa gång du besöker sidan. Du kan när som helst ta bort denna cookie via dina webbinställningar.

2.4.       Datainsamling med Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd. ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics använder "kakor", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbsidan. Informationen om din användning av denna webbsida genereras av kakorna och överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där.

Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbsida, kortas din IP-adress på förhand ned av Google i EU-länder eller i andra länder som ingår i EES-avtalet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och kortas ned där. Vänligen uppmärksamma att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget "anonymizelp" för att säkerställa en anonymiserad version av IP-adressen.

På uppdrag av webbplatsägaren kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning till webbplatsägaren. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kombineras inte med andra uppgifter från Google.

Den lagliga grunden för bearbetningen av data är ditt samtycke i enlighet med punkt (a) i artikel 6(1) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med framtida verkan genom att göra en passande inställning i vårt cookie-samtyckesverktyg .

Google bearbetar dina personliga uppgifter i viss omfattning i USA. För närvarande finns det inget beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för an dataöverföring. En adekvat nivå av dataskydd säkerställs därför genom användning av EU:s standardavtalsklausuler.

Du kan förhindra lagringen av kakor genom en motsvarande inställning i din webbläsare; Likväl vill vi påpeka att om du gör så är det möjligt att du inte kan använda alla funktioner på denna webbsida.

2.5    Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Den här tjänsten gör det möjligt att hantera webbplatsens taggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar bara taggar. Det innebär att inga webbkakor används och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager aktiverar andra taggar som kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om du har valt inaktivering på domän- eller webbkaknivå, kommer den att vara giltig för alla spårningstaggar, förutsatt att de har implementerats med Google Tag Manager.

2.6 Integrering av videoklipp från Movingimage

Vi har inkluderat videoklipp i vår onlinetjänst som lagras av Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlin på https://www.movingimage.com/ och kan spelas upp direkt på våra webbsidor. De uppgifter som samlas in i detta sammanhang är webbläsare, webbläsarversion och land.

Sekretesspolicyn för vår videopartner Movingimage hittar du på följande webbsida: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/.

 

2.7    Registrering och nyhetsbrev

a)    För att använda vissa tjänster på våra webbsidor, till exempel om du vill ladda ned data, behöver du registrera dig med följande uppgifter:

 • information om huruvida du eller företaget du arbetar hos redan är kund hos ifm
 • kön (för tilltal)
 • förnamn, efternamn
 • företaget du arbetar hos
 • dina företagskontaktuppgifter (e-postadress, adress och telefonnummer, kundnumret behöver inte anges).

Du måste bestämma ett tillräckligt säkert lösenord för dessa uppgifter.

b)    Vi använder ett dubbelt opt-in-förfarande vid registreringen. När du har matat in dina registreringsuppgifter, skickar vi ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen där vi ber dig att bekräfta dina registreringsuppgifter. Om du inte bekräftar din registrering, blockeras din information och raderas när den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut (i vilket fall som helst tills preskriptionstiden för anspråk har löpt ut). Dessutom lagrar vi de IP-adresser som du använt och tiderna då du angett och bekräftat dina registreringsuppgifter. Syftet med förfarandet är att styrka din registrering och att klara upp eventuella missbruk av dina personuppgifter vid behov. Den lagliga grunden är Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (f) i GDPR.

c)    Nyhetsbrev
På våra webbsidor kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev som innehåller aktuell information om vårt företag och våra tjänster.
Du samtycker alltid till att få nyhetsbrevet av fri vilja. Du kan återta ditt samtycke när som helst. Du kan använda alla andra funktioner på våra webbsidor oavsett om du samtycker till att få nyhetsbrevet eller inte. Detta gäller även funktionerna i samband med registreringen eller kontaktformuläret.
När du har anmält dig till nyhetsbrevet, genomför vi det dubbla opt-in-förfarandet enligt beskrivningen i punkt (b). Om du har anmält dig till nyhetsbrevet under registreringen, bekräftar du genom det dubbla opt-in-förfarandet ditt samtycke till att få nyhetsbrevet.
För att skicka nyhetsbrevet behandlar vi endast ditt namn, ditt kön (för tilltalet) och din e-postadress så att vi kan tilltala dig personligen. Den lagliga grunden för denna behandling av dina personuppgifter är Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info.se@ifm.com eller genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna i det Rättsliga meddelandet.

2.8    Om ifm:s webbutik

a)    Om du vill göra en beställning i vår webbutik, behöver du, för att ingå ett avtal, ange de personuppgifter som efterfrågas och som krävs för att behandla din order. Uppgifter som är obligatoriska för behandlingen av avtalen är separat markerade, alla övriga uppgifter ges frivilligt. Vi använder de uppgifter du anger för att behandla din order. Den lagliga grunden är Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (b) i GDPR. Om företaget du arbetar hos är kund hos oss, men inte du själv, behandlar vi dina företagskontaktuppgifter baserat på Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (f) i GDPR i syfte att möjliggöra och förenkla kommunikationen med våra kunder för att genomföra avtalet.

b)    På grund av handels- och skatterättsliga bestämmelser är vi skyldiga att lagra din adress och dina betalnings- och orderuppgifter i tio år. När preskriptionstiderna har löpt ut, begränsar vi behandlingen, dvs. dina uppgifter används enbart i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser.

2.9    Teknisk chatt
För användningen av vår tekniska chatt behandlar vi din e-postadress, företaget du arbetar hos och dina tekniska frågor.
Vi använder dessa uppgifter för att behandla dina chattförfrågningar eller för att möjliggöra för andra chattdeltagare att svara och för att utföra våra respektive webbtjänster. Den lagliga grunden är Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (f) i GDPR. Dina uppgifter lagras endast under den tid som det tar att svara på din chatt.

2.10    Arbetssökandes uppgifter

a)    När personer ansöker till en tjänst via ansökningsformuläret på våra webbsidor eller på något annat sätt, behandlar vi följande uppgifter:
förnamn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer (om ett sådant har angetts) och ansökningsdokumenten som har skickats till oss.

b)    Med förbehåll för ett samtycke som ges separat, behandlar vi endast uppgifterna för att genomföra ansökningsprocessen som ansökan i fråga grundar sig på. Utan detta samtycke kommer uppgifterna inte att lagras efter slutet av ansökningsprocessen och de relevanta lagringstiderna.

2.11   Google Optimize

För vår webbplats används webbanalys- och optimeringstjänsten "Google Optimize", som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad "Google Optimize"). Vi använder Google Optimize-tjänsten för att förbättra attraktivitet, innehåll och funktion för vår webbplats genom att göra nya funktioner och nytt innehåll tillgängliga för en procentandel av våra användare och statistiskt utvärdera förändringen i användningen. Google Optimize är en undertjänst till Google Analytics (se avsnittet Google Analytics).

Google Optimize använder cookies för att optimera och analysera din användning av vår webbplats. Informationen om din användning av vår webbplats genereras av dessa cookies och överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder Google Optimize med aktiverad IP-anonymisering så att din IP-adress i förväg förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och kortas ned där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om optimeringstester av webbplatsen och relaterad webbplatsaktivitet samt tillhandahålla andra tjänster till oss som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att justera din webbläsare i enlighet med detta. Dessutom kan du förhindra att data om din användning av vår webbplats som genereras av cookies (inkl. din IP-adress) överförs till Google och att Google behandlar dessa data genom att hämta webbläsar-pluginmodulen som finns på följande adress: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ytterligare information om Googles insamling och behandling av uppgifter finns i Googles integritetspolicy, som finns på följande adress http://www.google.com/policies/privacy.

2.12 Akamai Content Delivery Network

Vi använder Content Delivery Network (CDN) från Akamai Technologies GmbH, Parkring 20, 85748 Garching Tyskland (Akamai) för bättre säkerhet och prestanda på vår webbsida. Det motsvarar våra legitima intressen (punkt (f) i artikel 6(1) i GDPR). Ett CDN är ett nätverk av [globalt] fördelade servrar som är kapabla att leverera optimerat innehåll till webbplatsanvändaren. För detta ändamål får Akamai behandla följande personliga uppgifter i serverloggfiler: din IP-adress, URL:er av besökta sidor, datum och tid för åtkomst, din plats baserat på din IP-adress och Akamai-serverns plats, telemetridata (t.ex. musklickar, rörelsemönster och tillhörande webbläsaruppgifter).

Akamai är mottagare av dina personuppgifter och fungerar som personuppgiftsbiträde för oss. Det motsvarar våra legitima intressen som hänvisas till i punkt (f) i artikel 6(1), första mening, i GDPR, att inte själv driva ett Content Delivery Network.

Du har rätt att invända mot denna bearbetning. Huruvida invändningen kommer att lyckas ska avgöras inom ramen för intresseavvägningen.

Bearbetningen av uppgifter som specificeras i detta avsnitt är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Webbsidans funktionalitet kan inte garanteras utan bearbetningen.

Dina personliga uppgifter lagras inte längre hos Akai än det krävs för de beskrivna ändamålen.

Mer information om hur du invänder och väljer bort (opt out) Akamai hittar du här: https://www.akamai.com/content/dam/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf

Akamai har implementerat efterlevnadsåtgärder för internationella dataöverföringar. Dessa gäller för alla globala aktiviteter där Akamai behandlar personliga uppgifter om naturliga personer i EU. Dessa åtgärder baserar på EU:s standardavtalsklausuler (SCCs). För mer information vänligen besök: \ https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/akamai/akamai-pre-signed-eu-standard-contractual-clauses.pdf

2.13 Salesforce / Salesforce Messenger

Salesforce Sales Cloud. Data som du tillhandahåller till oss via våra webbplatser (t.ex. i köpeformulär, registrering för nyhetsbrev) sparas för närvarande i Salesforce Sales Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland) på servrar i EU och/eller Storbritannien och används för att skicka orderbekräftelser och leveransmeddelanden. Salesforce vidtar åtgärder för att upprätthålla en rimlig nivå av dataskydd även vid bearbetning av data utanför Europeiska unionen genom bindande interna dataskyddsföreskrifter enligt punkt (b) i artikel 46 (2) och artikel 47 i dataskyddsförordningen (s.k. bindande företagsregler).

Salesforce Marketing Cloud. Vi använder Salesforce Marketing Cloud för att skicka ut nyhetsbrev, automatiska e-postmeddelanden (t.ex. välkomstmeddelanden) och för reklamkampanjer på sociala nätverk. I detta syfte överförs data från prenumeranter av nyhetsbrevet från Sales Cloud till Marketing Cloud. I det här sammanhanget använder vi strikta behörighetskoncept och kryptering. Data från Salesforce Marketing Cloud sparas och bearbetas på Salesforce servrar i USA. Salesforce förpliktigar sig att upprätthålla en rimlig nivå av dataskydd även vid bearbetning av data utanför Europeiska unionen genom bindande interna dataskyddsregler enligt punkt (b) i artikel 46 (2) och artikel 47 i dataskyddsförordningen (s.k. bindande företagsregler). Med hjälp av så kallade spårningspixlar tar vi emot information om klickbeteendet för användaren via Marketing Cloud. Interaktionsdata sparas i Marketing Cloud direkt hos användaren så att vi kan skicka målinriktad reklam, t.ex. via sociala media. Om du inte godtar detta, har du möjligt att stänga av personlig reklam i dina kontoinställningar på de sociala nätverken. Dessutom kan du använda en separat e-postadress för ditt kundkonto hos oss och en annan för dina konton i sociala media.

För mer information om databearbetning av Salesforce, se:

Salesforce integritetspolicy: https://www.salesforce.com/company/privacy/ and https://www.salesforce.com/privacy/regions/

Dokument om Salesforce efterlevnad av dataskyddsförordningen, särskilt vid överföring av data till tredje land som t.ex. USA: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

2.14 Matomo

Vi använder webbanalysverktyget Matomo för att anpassa våra webbsidor. Matomo skapar användarprofiler baserade på pseudonymer. Detta görs genom att det placeras permanenta cookies på din terminalenhet som läses av oss. Det gör att vi kan känna igen och räkna återkommande besökare. Vi använder också modulerna Heatmap och Session Recording. Matomos Heatmap-tjänst visar oss de områden på vår webbplats där musen oftast flyttas eller klickas. Tjänsten Session Recording registrerar enskilda användarsessioner. Vi kan spela upp inspelade sessioner för att analysera användningen av vår webbplats. Uppgifter som anges i formulär registreras inte och är inte synliga vid någon tidpunkt. Databehandling utförs i enlighet med ditt samtycke enligt § 25 (1) i den tyska lagen om dataskydd för telekommunikation och telemedia (TTDSG), art. 6 (1) lit. a GDPR, förutsatt att du har gett ditt samtycke via vårt verktyg för samtycke till cookies. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vänligen gör lämpliga inställningar via vårt verktyg för samtycke till cookies. Mer information om Matomos användarvillkor och integritetspolicy finns på: https://matomo.org/privacy/.

3.    Överföring och utlämnande av dina uppgifter till tredje part

Vi överför aldrig dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.
Vi använder oss delvis av tredjepartsföretag för elektronisk databehandling. De är tillförlitliga tjänsteleverantörer som vi har valt ut med mycket eftertanke så att de behandlar dina uppgifter i enlighet med vår order. Den lagliga grunden är Artikel 28 i GDPR. Självklart är våra tjänsteleverantörer förpliktigade att hantera uppgifterna med omsorg och endast i enlighet med våra instruktioner och den gällande dataskyddsförordningen. De får i synnerhet inte använda uppgifterna för sina egna syften eller överföra dem till tredje part.
I vissa enskilda fall kan vi vara skyldiga enligt lag att vidareförmedla dina uppgifter på grund av en förfrågan från en statlig myndighet om detta krävs för att polisen eller andra myndigheter ska kunna bekämpa brott eller förebygga faror. Den lagliga grunden för överföringen i dessa fall är Artikel 6 stycke 1 punkt (c) i GDPR.
Slutligen kan dina uppgifter i vissa fall överföras till företag som är associerade med ifm electronic gmbh enligt bolagsrätten (dotter- eller systerbolag) i ett av de syften som nämndes i avsnitt 2, detta på grund av arbetsuppdelningen inom ifm-företagsgruppen.
Syftet med denna överföring är att på ett strukturerat sätt utföra de uppgifter som uppstår under vår strävan att uppnå affärsmålen inom vår företagsgrupp enligt vår arbetsuppdelning. Den lagliga grunden är Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (f) i GDPR.
Om personuppgifter i samband med detta behandlas utanför EES-området, skyddar vi dina personuppgifter genom att endast överföra och behandla dem inom vår företagsgrupp i enlighet med de standardiserade dataskyddsbestämmelser som EU-kommissionen har definierat i den mening som avses i Artikel 46 stycke 2 punkt (c). De standardiserade dataskyddsbestämmelserna finns tillgängliga för läsning och nedladdning på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4.    Dina rättigheter

4.1    Du har följande rättigheter gentemot oss vad gäller dina personuppgifter:

 • rätt att få veta om och vilka av dina personuppgifter vi behandlar
 • rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade
 • rätt att begränsa behandlingen
 • rätt att invända mot behandlingen om behandlingen grundar sig på Artikel 6 stycke 1 mening 1 punkt (f) i GDPR
 • rätt till dataportabilitet.

4.2    Du har även rätt att lämna in klagomål mot vår behandling av dina personuppgifter hos tillsynsmyndigheten för dataskydd.

5.    Sociala medier

Vi driver webbsidor för affärsändamål på olika sociala medieportaler. På dessa portaler har vi statistiska utvärderingar baserade på datainsamlingen av de sociala medieportalerna. Således har vi delvis en medbästammanderätt när det gäller ändamålen för insamlingen av data så att även vi ska betraktas som ansvariga tillsammans med ägarna till motsvarande sociala medier.

Vi använder dessa sidor för att tillhandahålla information om vårt företag och våra produkter. Interaktionen med dig som intresserad part ger oss en direkt insyn hur vi och våra produkter tas emot på marknaden och hjälper oss att förbättra oss själva och våra produkter. Dessutom erbjuder dessa portaler snabba och enkla kontaktmöjligheter så att du kan ställa dina frågor direkt till oss och få svara på dem direkt.

Hanteringen av dessa uppgifter är nödvändig för våra övervägande legitima intressen enligt artikel. 6 paragraf 1 punkt f) GDPR.

Databehandlingen via de sociala medieoperatörernas plattformar genomförs i enlighet med de allmänna villkoren mellan dig och plattformoperatörerna samt enligt deras dataskyddsregler. Vi har endast begränsat inflytande över plattformoperatörernas databeahandling. Om du inte vill använda kanalerna på sociala medier kan du naturligtvis kontakta oss och få vår information på vår hemsida.

Om du vill ha mer information om hur databehandlingen i sociala medieportaler fungerar kan du gå till följande länkar:

6.    Ändring av detta Integritetsmeddelande  

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande när som helst med framtida effekt. Den aktuella versionen finns att tillgå på våra webbsidor. Besök våra webbsidor regelbundet för att få information om de gällande dataskyddsbestämmelserna.

Datum: 29.09.2023