You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo OS

moneo OS: IIoT-plattformen

Hjärtat i moneo-världen

Den grundläggande applikationen, moneo OS, erbjuder alla funktioner som finns i modern IIoT-mjukvara. I den flexibla användarhanteringen kan användare skapas och hanteras i olika grupper. Specifika användare med olika uppgifter och auktoriseringar i företaget kan få åtkomst till mjukvaran. För tillfället kan användare definieras som administratör, användare eller gäst.

Intuitiv enhetshantering gör det enkelt att integrera nya enheter och kartlägga fabriksstrukturer för att generera en tydlig digital bild av fabriken.

Med hjälp av datamodellering på det grafiska användargränssnittet går det att anpassa eller skapa nya processvärden. Till exempel kan räknare för tryckskillnad eller drifttimmar skapas och beräknas på några sekunder.

moneo OS – operativsystemet för moneo-världen.

Licenser for moneo