You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo blue

moneo blue: appen för mobil parameterinställning och diagnostik av IO-Link-enheter i produktionen

Lösning bestående av Bluetooth-adapter och app för smartphone eller surfplatta

Kontrollera enkelt status för givarna, ställ vid behov in parametrarna för dem och för ifm IO-Link-master, eller registrera och visualisera processdata på din väg genom produktionen. Funktionen finns i appen moneo blue utan kostnad tillsammans med ifm Bluetooth-adapter (EIO330) för ifm IO-Link-master.

Inställningen av processvärden och parametrar för IO-Link-enheter är tillverkaroberoende och lätt att göra, och processdata kan visas i tabell- eller diagramvy. En särskild guide används för att ställa in ifm-positionssensgivare för ventilställdon (MVQ), temperaturgivare/sensorer (TCC/TN2105), nivågivare (LR2050/LR2750), radargivare (LW2720) och vibrationsgivare (VVB). Den grafiska framställningen är anpassad till den enhet som används.

De data som registreras via Bluetooth-adaptern kan visas i appen för vidare utvärdering eller skickas som en zip-fil och sedan t.ex. visas i ett kalkylblad. Det första installationssteget kräver bara ett kort besök i Apples eller Androids appbutiker. 

moneo blue - appen för Bluetooth-adaptern EIO330

  • Informativ och effektiv:Kontrollera processvärden eller händelser i alla anslutna IO-Link-enheter som är anslutna till en ifm-master och ställ in parametrarna för givarna med hjälp av appen (iOS och Android) utan kostnad när du är på språng.
  • Enkel:Bekväm parameterinställning av flera givare tack vare grafisk visning.