• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Agera hållbart är vårt motto

Hur kommer världen se ut i framtiden? Denna fråga ställer vi hos ifm inte enbart när det gäller produktutveckling, innovativa tekniker och nya arbetssätt. Miljörelaterade frågor spelar också alltid en roll vid våra dagliga beslut och aktiviteter.

“Eftersom vi alla är ansvariga för framtiden måste vi ta hänsyn till sociala, ekonomiska, och
ekologiska aspekter.“

Vi kan endast uppfylla detta ansvar om vi är medvetna om konsekvenserna av våra handlingar och i god tid letar efter lösningar och nya sätt att minimera dessa. För oss innebär det också att följa långsiktiga mål ansvarsfullt och pålitligt istället för att jaga efter kortfristiga framgångar. I detta sammanhang vill vi gärna rekommendera vår Hållbarhetsrapport (rapporteringsår 2022) som innehåller ett omfattande hållbarhetsprogram utöver våra strategiska metoder och åtgärder.

 

Vår operativa verksamhet
ska vara klimatneutral 2030
100% grön el
sedan 2020
Långsiktiga CO2 besparingar
när det gäller affärsresor och resor
100% av våra leverantörer
har undertecknat ifms uppförandekod för leverantörer

Agera hållbart är vårt motto - och det i alla avseenden. Det konstaterades redan i företagets filosofi som för första gången formulerades skriftligt i 1990:

ifm kräver och främjar ekologiskt medvetna beslut och handlingar.

ifm:s företagsfilosofi

Företagsgruppen har följt denna vägledande princip i över 50 år. På så sätt överträffar vi ofta de lagliga kraven och känner oss ytterligare uppmuntrade i våra värderingar genom den ökande uppmärksamheten åt ämnen som skydd av den biologiska mångfalden, energi och mobilitet som lyfts fram på senare tid, bl.a. genom den globala klimatrörelsen och även på grund av pionjärinsatser inom European Green Deal.

En sak är vi säkra på:

Vi behöver en effektiv, socialt balanserad och ekologiskt kompatibel utveckling, varvid socialt umgänge, ekonomisk styrka och miljöskydd inte står i motsats till varandra.

ifm:s företagsfilosofi

Samtidigt är vi medvetna om att vi måste bidra ännu mer. Endast då kan vi bemästra de globala sociala och ekologiska utmaningarna. Hittills har vi betraktat oss som ett företag som agerar hållbart på ett integrerat sätt. Nu vill vi i de kommande åren förstärka våra hållbarhetsaktiviteter och driva de frågor som är livsviktiga för oss. Vad det i detalj betyder för ifm-gruppen kan du läsa här.

Hållbarhetens 3 grundpelare

Som ett hållbart agerande företag sätter vi hos ifm oss själva målet att harmonisera ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter och förankra dem fastare i vår organisation.

Den vägledande principen för hållbart företagande beskriver en handlingsprincip som grundar sig på en balans mellan tre grundpelare för hållbarhet - Ekonomi, Miljö (ekologi) och Sociala frågor - i alla företagsrelaterade beslut och aktiviteter. Visserligen är ämnen som miljöskydd, upprätthållande av sociala principer och ekonomisk stabilitet inte fundamentalt nya, dock har de blivit viktigare under de senare åren.

ifm agerar enligt principen för det ekonomiskt bästa och strävar utifrån denna bakgrund efter att uppnå såväl balans som engagemang i alla tre dimensioner.

"Inför framtiden följer vi också vår vägledande princip om att
växa framgångsrikt i säkerhet."